מס הקניה המופחת לכלי רכב המיועדים לספורט מוטורי יוארך

המס המופחת יוארך עד סוף 2022

 

 
אביגדור ליברמן, קרדיט: מרק ישראל סלםאביגדור ליברמן, קרדיט: מרק ישראל סלם
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/01/2022

שר האוצר, אביגדור ליברמן, פרסם להערות הציבור טיוטת צו שהוכן על ידי רשות המסים, המאריך עד ה-31 בדצמבר 2022 את תוקף הוראת השעה הקובעת הטלת מס קנייה מופחת בשיעור של 19.2% בלבד על כלים תחרותיים המיועדים לנהיגה ספורטיבית (שתוקפה היה צפוי לפוג ב-28 בפברואר 2022).

הארכת תוקף הוראת השעה נועדה לאפשר המשך עידוד של ענף הספורט המוטורי בישראל, לצד בחינה של ניצול ההטבה ושל אופן יישום המנגנון שנקבע למתן ההטבה.