התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

(הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 250)

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/01/2022

מבוא

עקב התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת לאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, תוך שמירה על בריאותו ועל בריאות עובדי הבנקים, הוחלט שלא לבטל את הוראת השעה אלא לשוב ולעדכנה.

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, תיקנתי הוראה זו.

להמשך לחצו כאן: התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה(הוראת שעה).