שינוי מבני באלטשולר שחם גמל - מיזוג משולש הופכי

אלטשולר שחם גמל ופנסיה מבצעת מיזוג משולש הופכי במסגרתו תוקם חברה ציבורית חדשה שתחזיק בחברת הגמל והפנסיה, הציבור יחזיק בחברה החדשה באותו שיעור בדיוק

 

 
רן ויאיר, קרדיט: סם יצחקוברן ויאיר, קרדיט: סם יצחקוב
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/01/2022

אלטשולר שחם גמל ופנסיה מדווחת כי בכוונתה לבצע מהלך של מיזוג משולש הופכי במסגרתו תוקם חברה ציבורית חדשה אשר תחזיק במלוא הבעלות בחברת הגמל והפנסיה. כלל בעלי המניות במועד הקובע למיזוג יחזיקו בחברה החדשה באותו שיעור. 

המהלך יאפשר לחברה הציבורית לבחון כניסה לפעילויות סינרגטיות נוספות שלא ניתן לבצען כיום מאחר ולאלטשולר שחם גמל ופנסיה אישור לעסוק בפעילות גמל ופנסיה בלבד. אלטשולר שחם גמל ופנסיה עתידה להתקשר בהסכם מיזוג עם חברה חדשה ייעודית כך שמיד לאחר השלמת עסקת המיזוג, יוחזק מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הממוזגת בידי החברה הציבורית החדשה. המהלך לא ישפיע על שיעור החזקות בעלי המניות במועד הקובע למיזוג, אשר יחזיקו בחברה הציבורית החדשה בשיעורים זהים לאחזקתם באלטשולר שחם גמל ופנסיה טרם המיזוג. 


בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, נושאי המשרה המכהנים כיום בחברת הגמל והפנסיה הציבורית  יכהנו כנושאי משרה בחברה הציבורית החדשה. בנוסף יתבצעו מספר מינויים נוספים:

רן שחם ימונה ליו"ר החברה הציבורית.

יאיר לוינשטיין ימונה למנכ"ל החברה הציבורית וליו"ר חברת הגמל והפנסיה.


ענת כנפו, קרדיט: אורן קאן

ענת כנפו תבור שמכהנת כיום כסמנכ"ל קרן הפנסיה ותפעול תמונה למנכ"ל חברת הגמל והפנסיה הממוזגת (שתהפוך כאמור לפרטית).


צפריר זנזורי, קרדיט: סם יצחקוב

צפריר זנזורי, המכהן היום כסמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת הגמל והפנסיה ימונה למשנה למנכ"ל החברה הציבורית.

*חלק מהמינויים כפופים לאישור רשות שוק ההון.

לאחר השלמת השינוי המבני, בכוונת החברה הציבורית  לבחון קידום של פעילות ניהול וייזום השקעות אלטרנטיביות בענף הנדל"ן בישראל ומחוץ לה. במסגרת פעילות עתידית זו, החברה הציבורית תפעל, במישרין או בעקיפין, ליזום השקעות נדל"ן ותשמש כשותף כללי ו/או מנהל בשותפויות ו/או קרנות ייעודיות אשר יוקמו לצורך פעילות זו ולביצוע גיוסים לצורך קידומם של פרויקטי הנדל"ן. 

מאלטשולר שחם נמסר: "אנחנו מאמינים כי המהלך יאפשר ללקוחותינו ולציבור המשקיעים להנות מפעילות סינרגטית לחברת הגמל והפנסיה בתחומים משיקים לפעילות. זהו מהלך טבעי בחיבור שלנו עם הציבור הרחב המאמין במקצועיות שלנו וביכולת שלנו לייצר עבורו ערך מוסף." 

לגרף אלטשולר שחם גמל לחצו כאן

199 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 113.64 מיליון באלטשולר שחם גמל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלטשולר שחם גמל. לרשימה המלאה