דרוג FUNDER לקופות גמל וקרנות השתלמות - לפי העברות נטו וצבירה לשנת 2021 - הטבלאות המלאות

קרנות ההשתלמות וקופות הגמל של אלטשולר שחם איבדו עוד 3 מיליארד שקלים למתחרות ובסך הכל כ 13.6 מיליארד בשבעה חודשים. הצבירה נטו בדצמבר לקרנות ההשתלמות והגמל עמדה על סכום ענק של כ 6.7 מיליארד שקלים.

 

 
dreamstimedreamstime
 

שנהב גולדברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/01/2022

צבירה נטו ענקית של 6.7 מיליארד שקלים בדצמבר לקופות גמל וההשתלמות

ההעברות החיוביות הסתכמו בחודש דצמבר בכ 4.3  מיליארד שקלים והשליליות הסתכמו בכ -3.8 מיליארד שקלים (הפער נובע מהעברות ממוצרים אחרים כגון פנסיה). הצבירה נטו (אלה הגיוסים החיצוניים המגדילים את היקף הנכסים בתעשיית הגמל) הסתכמה בכ 6.7 מיליארד שקלים, יותר מכפול מחודש נובמבר (3.2). הסיבה לכך הן הפקדות סוף השנה שרבים מהעמיתים מפקידים לקרנות ההשתלמות וקופות הגמל להשקעה. 

כיום תעשיית קופות הגמל והשתלמות מנהלת היקף נכסים ענק של כ 688 מיליארדי שקלים שמנוהלים בעיקר על ידי עשרה גופים גדולים בלבד כאשר בשנת 2021 שני גופים גדולים (פסגות והלמן אלדובי) התמזגו לגופים גדולים אחרים (אלטשולר שחם והפניקס). 

מור גמל המנצחת של דצמבר ושל כל שנת 2021 

מור גמל מובילה את טבלת הגיוסים בשנת 2021  וגם בחודש דצמבר (כמו בנובמבר ולמעשה במרבית החודשים של 2021) היא המגייסת הגדולה ביותר עם 'העברות נטו' (מעבר מגופים) של מעל 1.2 מיליארד שקלים ו'צבירה נטו' (העברות והפקדות נטו) של כ 1.83מיליארד שקלים. 

מור היא המגייסת הגדולה ("צבירה נטו" הכולל העברות והפקדות נטו) בשנת 2021 עם גיוס מדהים של 17.6 מיליארד שקלים והיא מנהלת כיום כ 30 מיליארדי שקלים (29.8 לייתר דיוק אולם יתכן שכבר עברה את הסף של ה 30 מתחילת 2022) היא הגוף ה 8 בגודלו בענף לאחר שלוש שנים בלבד של פעילות כאשר בקצב הזה היא תעבור את מנורה מבטחים שמנהלת כ 35.5 מיליארד שקלים כבר ברבעון הראשון של 2022.

מיטב דש וכלל נצמדות לראשונה

המגייסת השנייה בדצמבר ושצמודה מאוד למקום הראשון החודש היא מיטב דש עם 'העברות נטו' של קצת מעל 1 מיליארד שקלים  וצבירה נטו של כ 1.79 מיליארד שקלים, רק במעט מתחת למור. בשנת 2021 גייסה ("צבירה נטו") מיטב דש כ 7.9 מיליארדי שקלים.

המגייסת השלישית בדצמבר היא כלל ביטוח, שעולה מהמקום השלישי בנובמבר, עם 'העברות נטו' כמעט 1 מיליארד שקלים (976 מי')  ו'צבירה נטו' של 1.48 מיליארד שקלים. בשנת 2021 גייסה ("צבירה נטו") כלל כ 7 מיליארדי שקלים.

הפניקס יורדת למקום הרביעי

הרביעית בדרוג הגיוסים היא הפניקס, שיורדת מהמקום השלישי בנובמבר, עם 'העברות נטו' 640 מיליון שקלים.

אנליסט "לא עומדים בעומס"

החמישית היא אנליסט עם העברות נטו של 376 מיליון שקלים. יש לציין כי סוכנים רבים מעידים כי אנליסט היו יכולים לגייס הרבה יותר אילולי קשיים בתפעול הגיוסים. בקבוצות הסוכנים ישנן הודעות רבות על כך שאנליסט לא עומדת בעומס. כמו שאומרים "צרות של עשירים".

אלטשולר שחם גמל הפודים הגדולים של שנת 2021

בחודש דצמבר אלטשולר שחם "בהעברות נטו" של כ 3.1 מיליארד שקלים . זו ירידה קלה מ 3.3- מיליארד שקלים מחודש נובמבר. כשבודקים את ה"העברות נטו" מחודש יוני (כולל) ביחד עם פסגות, שעברה לשליטתה, מגלים כי אלטשולר-פסגות איבדו במהלך שבעת החודשים האחרונים של 2021 כ 13.6 מיליארדי שקלים לטובת המתחרים. כל הדירוגים לפי העברות נטו וצבירה לשנת 2021:

דרוג העברות נטו דצמבר 2021

F

חברה מנהלת

העברות נטו דצמבר 21

1

מור גמל

     1,217

2

מיטב דש

     1,013

3

כלל

        976

4

הפניקס

        640

5

אנליסט

        376

6

מגדל

           78

7

הראל

         -43

8

מנורה

         -43

9

ילין לפידות

       -107

*

יתר הגופים

       -476

10

אלטשולר שחם

    -3,112

F

סכום כולל

        519דרוג העברות נטו לשנת 2021

F

חברה מנהלת

העברות נטו 2021

1

מור גמל

   12,935

2

מיטב דש

     5,079

3

כלל

     4,878

4

הפניקס

     4,625

5

אנליסט

     2,515

6

מגדל

       -262

7

הראל

    -1,252

8

מנורה

    -2,615

9

ילין לפידות

    -3,578

*

יתר הגופים

    -4,745

10

אלטשולר שחם

  -10,981

F

סכום כולל

     6,599דרוג צבירה נטו (גיוסים) בשנת 2021

F

חברה מנהלת גמל והשתלמות

צבירה נטו 2021

1

מור גמל

   17,632

2

כלל

     7,037

3

מיטב דש

     7,859

4

הפניקס

     8,013

5

אנליסט

     4,191

6

מגדל

        627

7

מנורה

       -156

8

הראל

    -1,350

9

ילין לפידות

    -1,783

10

אלטשולר שחם

    -1,140

*

יתר הגופים

    -2,160

F

סכום כולל

   38,769דרוג מנהלי הגמל לפי היקף נכסים

F

חברה מנהלת גמל והשתלמות

נכסים לסוף 2021

1

אלטשולר שחם

 213,189

2

הפניקס

   67,728

3

מיטב דש

   58,923

4

הראל

   52,936

5

כלל

   48,706

6

ילין לפידות

   47,480

7

מנורה

   35,460

8

מור גמל

   29,799

9

מגדל

   22,450

10

אנליסט

   15,713

*

יתר הגופים

   95,900

F

סכום כולל

 592,384


בתמונה: יורם נוה מנכ"ל כלל ביטוח, יאיר לפידות מנכ"ל ילין לפידות, אילן רביב,מנכ"ל מיטב דש, גלעד אלטשולר, מנכ"ל משותף אלטשולר שחם, אורי קרן, מנהל השקעות ראשי מור גמל.
___________________
מצאתם טעות? ספרו לנו ונתקן