אלומיי קפיטל מודיעה על סגירה פיננסית מוצלחת של הסכם מימון מחדש

בסכום של 175 מיליון אירו על-ידי טלאסול סולאר. המימון מחליף את המימון הקודם של 121 מיליון אירו שקיבלה טלאסול

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/01/2022

אלומיי קפיטל, חברה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת המקימה תחנות כוח באירופה וישראל, הודיעה היום כי טלאסול S.L., המחזיקה בבעלותה תחנת כוח פוטו-וולטאית עם כושר ייצור של 300 מגוואט באזור העיר טלאוואן, קסרס, בספרד, אשר 51% ממנה מוחזקים על ידי החברה, השלימה סגירה פיננסית של הסכם מימון, שעליו דיווחה החברה בעבר, בסכום מצטבר של 175 מיליון אירו, שיסופקו על-ידי מלווים מוסדיים אירופיים.

המימון החדש הינו ראשון מסוגו בסקטור ה-PV האירופאי עבור פרוייקטים ללא סובסידיה, בזכות יחסי המינוף, תקופת המימון והעובדה שרוב המימון מבוסס על הכנסות ממכירת חשמל בשוק החופשי. המימון החדש כולל שתי שכבות (טראנצ'ים):

הלוואה בסכום של 155 מיליון אירו לתקופה של 22.5 שנים;

והלוואה בסכום של 20 מיליון אירו לתקופה של 21 שנים. משך החיים הממוצע המשוקלל (weighted average life) של המימון החדש הוא כ-11.5 שנים, לעומת משך חיים ממוצע משוקלל מקורי של 5.5 שנים במימון הקודם (כהגדרתו מטה) . המימון החדש נושא ריבית שנתית קבועה בממוצע משוקלל של כ-3% לעומת שיעור ריבית משתנה של כ-3% בממוצע שקובע באמצעות SWAP במימון הקודם.

הסכומים של המימון החדש ישמשו את החברה כמפורט:

פירעון מוקדם של יתרת החוב של המימון הקודם שהועמד לטלאסול, בסכום של 121 מיליון אירו (לעיל ולהלן "המימון הקודם");

הפקדת 6.9 מיליון אירו בחשבון הבנק של טלאסול כקרן לשירות החוב;

הפקדת 10 מיליון אירו בחשבון הבנק של טלאסול כבטוחה לכתב אשראי (LC) להסכם גידור מחיר החשמל (PPA) (להלן, "כתב אשראי ל-PPA"). כתב האשראי ל-PPA יקטן במיליון אירו מדי שנה עד לסכום מינימלי של 3.5 מיליון אירו שישוחררו במועד סיום ה-PPA;

שחרור ה-SWAP לשער הריבית של המימון הקודם בסך 3.29 מיליון אירו;

עלויות עסקה המוערכות ב-3 מיליון אירו; וכן

דיבידנד מיוחד לבעלי המניות של טלאסול בסכום של כ-31 מיליון אירו (להלן, "הדיבידנד המיוחד").

הדיבידנד המיוחד הצפוי, יחד עם הדיבידנד הרגיל לתקופה שהסתיימה בספטמבר 2021 בסכום של 5.3 מיליון אירו והשחרור של ההון העצמי שיועד למימון בצ"מ (contingent equity) שהפקידו בעלי המניות של טלאסול בהקשר למימון הקודם בסך של 4.3 מיליון אירו, מסתכמים תזרים מזומנים של כ-41 מיליון אירו שתחלק טלאסול לבעלי מניותיה, כאשר חלקה הצפוי של החברה מתוכו הוא כ-20.9 מיליון אירו.

"אנו מרוצים מאוד מהמימון החדש של טלאסול," אמר רן פרידריך, מנכ"ל וחבר הדירקטוריון של אלומיי. "המימון החדש משנה את כללי המשחק בתעשייה ועבור טלאסול ומגדיל את יחס הכיסוי (DSCR) מ-1.3 ל-1.7. הוא צפוי לשפר את תזרים המזומנים הפנוי השנתי הממוצע של טלאסול בכ-3 מיליון אירו בתשע השנים הנותרות של ה-PPA. הכספים המיידיים שהתקבלו המהמימון החדש משפרים את יכולתה של טלאסול לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה, לרבות החברה. אני מודה לצוות ההשקעות אשר עבד ללא לאות והצליח להשיג ולסגור עסקה חשובה זו בפרק זמן קצר."

לגרף אלומיי לחצו כאן

124 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 135.93 מיליון באלומיי
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלומיי. לרשימה המלאה