מישורים מוכרת נכס בפלורידה תמורת כ-23.1 מיליון דולר

מחיר המכירה גבוה פי 4.6 ממחיר רכישת הנכס לפני כ-4 שנים ומשקף פרמיה של כ- 60% על שווי הנכס בספרים

 

 
קרדיט: מישוריםקרדיט: מישורים
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/01/2022

מישורים השקעות נדל"ן הודיעה היום כי התקשרה בהסכם למכירת מרכז קניות הידוע בשם "Regency Court" סמוך לעיר ג'קסונוויל, פלורידה, המוחזק על ידה בשיעור של 60% (היתרה מוחזקת על ידי השותף המקומי של מישורים), תמורת כ-23.1 מיליון דולר (כ-72.5 מיליון ש"ח), גבוה פי 4.6 ממחיר הרכישה ובפרמיה של 57% על שווי הנכס בספרים.

הנכס נרכש בנובמבר 2017 עם שיעור תפוסה של 34% ו-NOI  שנתי של כ-0.5 מיליון דולר בלבד ועלות רכישת הנכס, לרבות עלויות שהושקעו בנכס לאורך השנים הסתכמו בכ- 5.9 מיליון דולר. הודות לפעולות והשקעות שביצעה החברה בנכס לאחר הרכישה, עלה שיעור תפוסה ל-100% וה-NOI השנתי לכ-1.8 מיליון דולר. הנכס רשום כיום בספרי החברה בשווי של כ-14.7 מיליון דולר. 

Regency, קרדיט: מישורים

אם וככל שתושלם העסקה, לאחר פירעון הלוואה שניטלה על-ידי החברה והשותף המקומי, יעמוד התזרים ממכירת הנכס (לפני מס) על כ-14.3 מיליון דולר (חלק החברה 60%). השלמת העסקה צפויה במהלך הרבעון השני של שנת 2022 ותהא כפופה לתשלום יתרת התמורה ולתנאים מתלים מקובלים בעסקה מסוג זה. 

במסגרת ההסכם תעמיד השותפות לרוכש הלוואה של 5 מיליון דולר לתקופה של שלוש שנים בריבית שנתית של 4.75% (או הלוואה בהיקף נמוך יותר ובתנאים כפי שייקבעו בין הצדדים בהתאם להיקף ותנאי המימון שישיג הרוכש מגוף מממן עד למועד השלמת העסקה). ההלוואה מגובה בשעבוד על הנכס לטובת השותפות במשכנתא מדרגה ראשונה. 


דניאל לבנטל, קרדיט: מישורים

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "זוהי עסקה נוספת המביאה לידי ביטוי את יכולתנו לאתר נכסים בעלי פוטנציאל משמעותי, להשביחם ולממשם במחיר הגבוה המשמעותית מערכם בספרים, עדות נוספת לפוטנציאל הטמון בתיק הנכסים שלנו. עסקה זו מצטרפת לשורה של מהלכים אותם הובלנו בחודשים האחרונים למימוש נכסים ורכישת חדשים ואנו ממשיכים לפעול להשבחת תיק הנכסים ויצירת ערך לכלל בעלי המניות שלנו." 

לגרף מישורים לחצו כאן

67 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 37.87 מיליון במישורים
קרנות נאמנות שמחזיקות את מישורים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

פסגות מניות BuySide ישראל

3.18%

668345.88

PTF ת"א-מניב חו"ל

2.64%

22061.4

פסטרנק שהם גמישה

2.4%

1373415.51

דולפין יתר

1.99%

175988.15

פסגות יתר

1.77%

1481799

פסגות גמישה

1.5%

301084.32

מגדל מניות יתר

1.11%

138726.52

פסטרנק שהם מניות

1.08%

8889130.68

פסגות ספיר גמישה

1.04%

778924.55

אילים נבחרת מניות

0.88%

309945.24