משה אטיאס, סמנכ"ל הכספים של מטריקס: 15 שנים של יציבות בדירוג הפיננסי

218 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 276.13 מיליון במטריקס. מטריקס קיבלה מחברת מידרוג דירוג Aa3.il עם אופק יציב זו השנה ה-15 ברציפות

 

 

 
משה אטיאס, מטריקס, צילום: סאם יעקובסוןמשה אטיאס, מטריקס, צילום: סאם יעקובסון
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/03/2022

חברת מידרוג מעניקה גם השנה דירוג מנפיק Aa3.il לחברת מטריקס עם אופק דירוג יציב, זו השנה ה-15 ברציפות. ציון דרך זה ממשיך למצב את מעמדה של מטריקס כמובילת תחום שירותי ערך מוסף בענף שירותי טכנולוגיות המידע בישראל, כמי שמציגה פעילות בנתחי שוק מובילים במגוון רחב של תחומי פעילות בענף לאורך זמן, לצד נאמנות לקוחות גבוהה, על אף התחרות הקשה שקיימת בענף. 

על פי המצויין בדוח, "דירוג החברה משקף פרופיל עסקי בולט לטובה המבוסס על מיצובה העסקי האיתן בענף שירותי טכנולוגיות המידע, שניכר בנתחי שוק משמעותיים בכמה מתחומי הפעילות המרכזיים שלה, בדגש על מגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע, יעוץ וניהול בישראל, אשר תומכים בייצור הכנסות. בסיס הלקוחות של החברה הינו מבוזר, עם עוגנים במגזר הפיננסים ובמגזר הציבורי. מאפייני החברה תורמים ליכולת השבת הכנסות טובה יחסית, בהתחשב במאפיינים המחזוריים של הענף, המוטה כלפי מחזוריות ההשקעה של ארגונים גדולים במשק הישראלי". 

עוד מצויין בדוח כי מטריקס מציגה לאורך זמן צמיחה גבוהה ביחס לענף עם פרופיל פיננסי יציב – "אנו מעריכים כי צמיחת החברה תושפע בשנה זו לחיוב מהמשך צמיחת הביקושים לשירותי IT (בעיקר שירותי ענן, סייבר, דיגיטל ודאטה) בקרב תאגידים בכל המגזרים ובעיקר מערכת הביטחון, הממשלה והמגזר הציבורי בשל המשך מגמת הגדלת תקציבים בנושאי טכנולוגיה, דיגיטציה ושירותי מידע, לאחר צמצום והקפאת תקציבים בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה". 

בנימוק הדירוג נכתב בין היתר, כי "אופק הדירוג היציב נשען על הערכתנו כי החברה תשמור על מעמדה העסקי החזק בטווח אופק הדירוג, לצד יציבות בפרמטרים הפיננסיים בטווח הזמן הבינוני". על החוזק העסקי של החברה נכתב כי "הוא תורם ליציבות הכנסותיה לאורך זמן ומקנה נראות גבוהה לתזרימי המזומנים, ובכך תורם להפחתת סיכון האשראי" 

משה אטיאס, סמנכ"ל הכספים של מטריקס, אמר: "זוהי שנה מיוחדת עבורנו במטריקס. בשנה שבה מטריקס חוגגת 20 אנחנו גם מציינים באמצעות דירוג Aa3.il הובלה בשוק ה-IT במשך שלושת רבעי שנות קיומנו, לאורך 15 שנים ברציפות. המובילות הזאת מהווה אסמכתא חד משמעית ליכולות וליציבות הפיננסית והעסקית שמטריקס מציגה לאורך השנים. את השנה הזו גם סיכמנו לאחרונה עם תוצאות שיא כל הזמנים בכל המדדים הכספיים: מחזור מכירות, רווח גולמי, רווח תפעולי, EBITDA וחלוקת דיבידנדים, הן ברמה השנתית והן ברמה הרבעונית". אטיאס מוסיף, כי "השנה גם השלמנו תהליך של התפתחות מקצועית עליו עמלנו מספר שנים, שכולל מעבר למתן שירותים אינטגרטיביים בחמישה תחומי פעילות מרכזיים: טכנולוגיות המידע בישראל, התעשייה הביטחונית, ההנדסה והייעוץ, טכנולוגיות המידע בחו"ל ו-BPO ומערכי שירות לקוחות. בכל המגזרים הללו, כמו גם באחרים, נמשיך לפעול כדי לתת מענה על הדרישה הגוברת למגוון שירותים ופתרונות, ובכללם בתחומים הטכנולוגיים החמים ביותר, אותם אנחנו מובילים בישראל: דיגיטל, ענן, סייבר, דאטה ומערכות ליבה תפעוליות. דירוג החברה גבוה יותר מהדירוג הנגזר היות ומידרוג הקנתה לחברה הטבה דירוגית נוכח מעמדה העסקי והדומיננטיות שלה".

לגרף מטריקס לחצו כאן

218 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 276.13 מיליון במטריקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את מטריקס. לרשימה המלאה