קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - לחודש מרץ 2022 - הרשימה המלאה - מור לראשונה מנהלת יותר מאלטשולר שחם

סיכום מרץ בקרנות : מור ופסגות המגייסות הגדולות במדדיות. ילין ומגדל המגייסות הגדולות במסורתיות. מגדל המגייסת הגדולה במחקות. מור הגדולה בסל. פסטרנק שהם בהוסטינג. המנהלת הגדולה ביותר מיטב תכלית. תנועות מעניינות התרחשו החודש: לראשונה מור קרנות נאמנות מנהלת יותר כספים בקרנות מאלטשולר שחם. מור מנהלת כ 23 מיליארד ואלטשולר שחם כ 22.14 מיליארד. ילין לפידות לראשונה מנהלת הכי הרבה בקרנות המנוהלות. מור מנהלת יותר בקרנות מדדיות מאי.בי.אי. אילים עוקפת את סיגמא בהיקף נכסים. אם מורידים את קרנות מנוהלות ב 0 דמי ניהול בקסם - מגדל שוקי הון וקסם מנהלים היקף נכסים כמעט זהה של כ 50 מיליארד שקלים.

 

 

 
אלי לוי מנכל משותף מור צ.יחצאלי לוי מנכל משותף מור צ.יחצ
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/04/2022

קרנות מנוהלות                  
                   
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות היקף נכסים במסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

31.3.2022

מרץ

מתחילת השנה

 

מרץ

מתחילת השנה

 

מרץ

מתחילת השנה

ילין לפידות

28,448

279

659

28,448

279

659

*

*

*

מיטב תכלית

28,114

-316

-553

23,546

-220

-518

4,568

-96

-35

אלטשולר שחם

21,024

-1051

-3120

20,862

-1049

-3,111

162

-2

-9

פסגות

19,431

-115

-440

16,761

-109

-491

2,670

-6

51

מור

18,962

-0.2

-219

18,242

0.4

-201

720

-0.6

-17

מגדל שוקי הון

17,321

126

63

15,111

132

138

2,210

-6

-75

הראל

16,928

-228

-555

12,598

-218

-490

4,330

-10

-65

קסם

14,210

-32

-146

13,483

-16

-123

727

-16

-23

אי.בי.אי

7,719

0

-120

7,578

3

-112

141

-3

-8

אנליסט

5,240

-24

-101

4,390

-18

-103

850

-6

2

פורסט

4,914

105

148

4,914

105

148

*

*

*

אפסילון

4,467

92

398

4,467

92

398

*

*

*

איילון

3,650

-15

40

3610

-10

45

40

-5

-5

אילים

2,088

61

252

2,088

61

252

*

*

*

סיגמא

2,050

-4

-34

2,050

-4

-34

*

*

*

א.ד. רוטשילד

1,306

-43

-87

1,306

-43

-87

*

*

*

תמיר פישמן

507

17

29

507

17

29

*

*

*

ברק

108

-4

-15

108

-4

-15

*

*

*

איילון (הוסטינג)

13,276

-13

-91

13,276

-13

-91

*

*

*

קסם (הוסטינג)

4,487

37

-61

4,487

37

-61

*

*

*

סיגמא (הוסטינג)

319

63

80

319

63

80

*

*

*

סיכום ביניים

214,569

-1,065

-3,873

198,151

-915

-3,688

16,418

-150.6

-184

 


הוסטינג        
         
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו מנהל החברה
  31.3.2022 מרץ מתחילת השנה  
פורטה 3,299 35 37- חגי בדש
ברומטר 1,990 70 122 אלי צחור
פסטרנק שהם 1,940 146 344 שי שהם
קסם אזימוט 1,093 2 -24 נימרוד פינקו
פרופאונד 730 18 65 שי אנגל ועודד שטרנברד
פורצ'ן 370 46 72 שי זבולון
ב.אלטרנטיב 353 20 38 אריק בוידר
אקסיומה 249 62 78 אבי קורז ויאיר אלק
אלפי בנדק 217 0.3 0.4 קובי אלפי-לס ויונה בנדק
גביש  40 1 10 ברק גרשוני
פלקון 34 1 2 אורי קוברסקי ותמור דן
שופן 26 -0.3 -0.1 אלון יצחקי
דרך  10 0 0.6 *



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מוצרי מדדים                    
                     

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

מנכ"ל חברת הקרנות

31.3.2022

מרץ

מתחילת השנה

מרץ

מתחילת השנה

מרץ

מתחילת השנה

קסם

40,696

-227

91

13,392

175

503

27,034

-402

-412

אבנר חדד

מיטב תכלית

34,324

-248

269

9,659

99

49

24,665

-347

220

רפי ניב

מגדל שוקי הון

32,505

-15

156

18,576

248

5

13,929

-263

151

ליאור כשריאן

פסגות

28,187

83

752

10,113

114

415

18,074

-31

337

אייל גורן

הראל

24,404

-590

-306

9,190

51

277

15,214

-641

-584

אורי שור 

מור

4,048

101

419

1240

-6

-36

2807

107

455

אלי לוי

אי.בי.אי

4,001

-21

-50

4,001

-21

-50

*

*

*

אורי בן דב

אלטשולר שחם

1,119

-11

-6

1,119

-11

-6

*

*

*

ליאור כגן

א.ד רוטשילד

142

25

40

142

25

40

*

*

*

אייל סגל

אנליסט

60

3

12

60

3

12

*

*

*

אלון אגושביץ

סיכום

169,486

-900

1377

67,492

677

1209

101,723

-1577

167

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
טבלה מאוחדת        
         
גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

מנכ"ל חברת הקרנות

.31.3.2022

מרץ

מתחילת השנה

מיטב תכלית

62,438

-564

-284

רפי ניב

קסם

54,636

-259

-55

אבנר חדד

מגדל שוקי הון

49,826

111

219

ליאור כשריאן

פסגות

47,618

-33

312

אייל גורן

הראל

41,332

-818

-861

אורי שור 

ילין לפידות

28,448

279

659

אסף אלדר

מור

23,010

101

200

אלי לוי

אלטשולר שחם

22,143

-1063

-3,125

שי ירון

אי.בי.אי

11,720

-21

-171

אורי בן דב

אנליסט

5,290

-21

-89

אלון אגושביץ

פורסט

4,914

105

148

ירון תמיר

אפסילון

4,467

92

398

גיל קורן

איילון

3,650

-15

40

קרן עמרם

אילים

2,088

61

252

טמיר שפירא

סיגמא

2,050

-4

-34

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,448

-17

-47

איל סגל

תמיר פישמן

507

17

29

אלדד תמיר

ברק

108

-4

-15

שי ברק

איילון (הוסטינג)

13,276

-13

-91

*

קסם (הוסטינג)

4,487

37

-61

*

סיגמא (הוסטינג)

319

63

80

*

סיכום 

383,775

-1,966

-2,496

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


סוג קרן

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

31.3.2022

מרץ

מתחילת השנה

מסורתיות

198,151

-915

-3,688

כספיות

16,418

-150.6

-184

מסורתיות + כספיות

214,569

-1,066

-3,872

 

 

 

 

מחקות

67,492

677

1209

סל

101,723

-1577

167

מחקות + סל

169,215

-900

1,376

 

 

 

 

כל הקרנות

383,784

-1,966

-2,496