תשואות קופות גמל מרץ - "ילין לפידות" מובילים במרץ "מיטב" מנצחים בשנה שלוש וחמש - בשני מסלולים

דירוג FUNDER-AdvizerLand לקופות הגמל במרץ - שינויים בהובלה לטווח ארוך במסלולים השונים | בשני מסלולים: ילין לפידות מובילים במרץ, מיטב מנצחים בשנה שלוש וחמש | תשואות חיוביות בכל המסלולים בכל הגופים | שינויים בהובלה ל-5 שנים במסלול בין 50-60 וכן במסלול מעל גיל 60

 

 

 
אילן רביב מנכל מיטב יחצאילן רביב מנכל מיטב יחצ
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/04/2022

אחרי חודשיים ראשונים דרמטיים, חודש מרץ מחזיר מעט את הצבע ללחיים של המשקיעים, כמה זה יחזיק מעמד? לא ברור, כי השנה בינתיים מתפתחת מחודש לחודש. בחינת המסלולים השונים, מראה שהחודש נתוני התשואה יחסית טובים, עם תשואות חיוביות בכל המסלולים השונים, בכל הקופות השונות, מי יותר ומי פחות. נתוני FUNDER-AdvizeLand לתשואות בגופים השונים, בהתאם לחתכי הגיל. נזכיר שמודל קופות הגמל בהתאם לחתך הגילאים יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – ילין לפידות מנצחים במסלול

במסלול לגילאי 50 ומטה, שהוא המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 0.81% לעומת 0.91%- בחודש קודם. טווח התשואות רחב יחסית ונע בין 0.23% ל-1.1%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 2.13%- עדיין שלילית, אולם שיפור מחודש שעבר 2.92%-. בשנה האחרונה, ממוצע התשואה עומד על 8.57%. ממוצע התשואות ל-3 שנים הוא 29.61% ול-5 שנים 43.52%.

ילין לפידות מנצחים החודש במסלול עם 1.1%, מיטב דש במקום שני עם 0.96%. הראל (0.95% החודש) מובילה בתשואה מתחילת השנה עם 1.5%- וכן בתשואה ל-12 חודשים עם 9.77%, הובלה שהיא חולקת עם אנליסט שהשיאה החודש 0.69%, וגם היא מציגה מתחילת השנה 9.77%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 33.50% וגם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 47.41%. הפניקס השיאו החודש 0.23%.

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

שם קופה

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

1.10%

-2.44%

9.00%

30.79%

45.15%

      2,012 

9939

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

0.96%

-2.02%

9.67%

31.30%

44.18%

      1,571 

7215

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

0.95%

-1.50%

9.77%

27.20%

39.05%

      1,362 

9744

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

0.92%

-2.99%

4.64%

25.95%

43.94%

    10,182 

9950

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה 

0.85%

-1.90%

8.59%

27.78%

40.37%

      1,034 

9779

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

0.84%

-2.15%

9.12%

---

---

      2,891 

12532

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

0.80%

-1.67%

8.51%

27.00%

39.74%

      1,163 

9793

כלל תמר עד 50

0.79%

-1.51%

8.91%

30.67%

45.30%

      2,139 

9651

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה

0.69%

-2.81%

9.77%

32.33%

46.51%

      1,202 

9730

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

0.23%

-2.35%

7.68%

33.50%

47.41%

    10,143 

9916

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.81%

-2.13%

8.57%

29.61%

43.52%

 

 


תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – שינוי בהובלה ל-5 שנים

במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 0.67% לעומת 0.74%- בחודש קודם. טווח התשואות נע בין 0.33% ל-0.93%. תשואה ממוצעת מתחילת השנה היא עדיין שלילית ועומדת על 1.78%- לעומת 2.43%- בחודש קודם. תשואה ממוצעת לשנה האחרונה היא 7.83%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 25.9% ול-5 שנים 38.23%.

ילין לפידות במקום הראשון גם במסלול זה עם 0.93%. במקום השני נמצאים מנורה מבטחים עם 0.85%. הראל עברו להובלה מתחילת השנה עם 1.32%- (0.83% החודש). מיטב דש (0.82% החודש) ממשיכים את ההובלה ל-12 חודשים עם 9.51%, מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 29.07%, והחודש מיטב עברו להובלה בתשואה ל-5 שנים, על חשבון אלטשולר שחם (0.66% החודש).

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

שם קופה

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

0.93%

-2.14%

8.02%

26.32%

37.81%

      8,197 

9940

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

0.85%

-1.36%

8.37%

23.63%

36.34%

      4,459 

9792

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

0.83%

-1.32%

9.31%

25.37%

37.11%

      4,556 

9742

מיטב דש גמל לבני 50-60

0.82%

-1.68%

9.51%

29.07%

41.24%

    10,297 

103

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60 

0.69%

-1.67%

8.18%

25.41%

35.98%

      2,093 

9780

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

0.66%

-2.26%

4.82%

24.11%

40.81%

    50,498 

9951

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

0.58%

-1.68%

8.07%

---

---

      8,344 

12533

כלל תמר 50-60

0.55%

-1.57%

7.05%

26.12%

38.57%

      3,167 

9652

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60

0.43%

-2.40%

8.09%

27.09%

39.15%

      1,500 

9731

הפניקס גמל לבני 50 עד 60

0.33%

-1.72%

6.91%

25.95%

37.02%

      4,320 

9529

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.67%

-1.78%

7.83%

25.90%

38.23%

 

 


תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – אלטשולר שחם מנצחים במסלול

קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, אלה הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 0.34% לעומת 0.85%- בחודש קודם. מנעד התשואה החודש נע בין 0.09% ל-0.65%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 1.93%- לעומת 2.26%- בחודש קודם. בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 4.97%, ב-3 שנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 17.98%, וב-5 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 27.23%.

אלטשולר שחם מנצחים החודש במסלול עם תשואה של 0.65%. במקום השני נמצאים מיטב עם 0.56%. מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 1.14%- (0.31% החודש). מיטב מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 6.78% וכן בתשואה ל-3 שנים עם 22.23%. מיטב גם עברו להובלה בתשואה ל-5 שנים עם 31.15%, על חשבון הפניקס (0.09% החודש).

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

שם קופה

תשואה במרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

0.65%

-1.90%

3.10%

18.56%

30.09%

    16,188 

9952

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

0.56%

-1.46%

6.78%

22.23%

31.15%

      5,089 

551

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

0.44%

-2.34%

4.34%

15.90%

23.77%

      1,676 

9941

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

0.42%

-1.84%

5.92%

17.49%

25.98%

      2,182 

9745

כלל תמר 60 ומעלה

0.39%

-1.54%

5.76%

20.35%

30.76%

      2,925 

9653

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

0.31%

-1.14%

5.36%

---

---

      3,846 

12534

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה 

0.28%

-2.34%

4.87%

17.49%

27.22%

         903 

9781

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

0.14%

-2.19%

4.08%

14.48%

22.84%

      1,018 

9794

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

0.09%

-2.74%

3.99%

14.89%

22.73%

         468 

9732

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

0.09%

-1.79%

5.49%

20.43%

30.51%

      5,870 

401

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.34%

-1.93%

4.97%

17.98%

27.23%