נולדת עם הקמת המדינה או לפניה – קבל החזר מס על הכנסות מריבית!

"השקעה בידע תמיד משלמת את הריבית הגבוהה ביותר" - בנג'מין פרנקלין

 

 

 
Image by Markus Winkler from PixabayImage by Markus Winkler from Pixabay
 

אריאל ברזילי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/04/2022

כמו בכל הקשר כלכלי / דמוגרפי, הסיבה לכתיבת מאמר זה מתכתבת, כתמיד, עם אימרה חכמה של המדינאי והמדען האמריקאי המנוח, בנג'מין פרנקלין, שגם דיוקנו מתנוסס על שטרות של 100 דולר אמריקאי, שמוכיחים שניהם את נכונותה  – כך גם במקרה הזה, אחרי שיוסברו לעיל המהות ואופן הביצוע של תקנה 125ד' לפקודת מס הכנסה.

תקנה 125ד' לפקודת מס הכנסה – הסבר כללי: 

תקנה 125ד' לפקודת מס הכנסה נכנסה לתוקף ב 1.01.2003 וחל על כל מי שבאותו תאריך קובע היה בן 55 לפחות, דהיינו ילידי שנת 1948 ולפניה, ומאפשר לכל מי שהוא ו/או בת זוגו הגיעו לגיל פרישה ( 67 לגבר ו 62 ושמונה  חודשים לנשים בתהליך עליה לגיל 65 – נכון ל 31.12.2022 ) – אך מכיוון שהתקנה האמורה לא עודכנה עד היום והיא, כאמור, משנת 2003, ברור איפוא שהתקנה הזו רלוונטית עבור כל מי שחצה את גיל 74 ( נכון לשנת 2022 ), אשר זכאי בעת משיכת החסכונות לפטור שנתי ממס רווחי הון, העומד כיום על שיעור של 25%, עד תקרה מסוימת. עם זאת, פקודת המס מפרידה בין מכשירי ההשקעה והחיסכון השונים וקובעת מספר קריטריונים נוספים שעל היחיד או בני הזוג לעמוד בהם לטובת ניצול מלוא ההטבה.

עבור יחיד - פטור ממס רווח הון עד תקרת רווחים של 13,800 ₪ - החזר המס עומד בפועל על 3,450 ₪ (25% מתוך 13,800 ₪ , נכון לשנת 2022) אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.

עבור בני זוג - כאשר שניהם גם יחד עומדים בתנאי הגיל, פטור ממס רווח הון עד תקרה של 16,920 ₪ יחד - החזר המס עבור שניהם הינו 4,230 ₪.(25% מתוך 16,920 ₪ , נכון לשנת 2022) אך לא יותר מכלל הכנסתם מריבית0

יש לדעת מראש, כי הטבת מס זו ניתנת אך ורק על השקעות וחסכונות הנושאות ריבית ( ששיעורה כעת אפסי, ונמצאת בתהליך של עליה – דבר המגדיל את האטרקטיביות שלה במציאות הכלכלית של שנת 2022 ) , כמו:

בנקים - תכניות חיסכון בנקאיות ופיקדונות בנקאיים.

חברות ביטוח - רווחי הון שנצברו במסגרת פוליסות חיסכון בלבד ( שמות מסחריים של פוליסות חסכון כאלו, לדוגמא: מגדל – "קשת", הראל – "מגוון", מנורה – "טופ פייננס", הכשרה – "בסט איווסט" וכיו"ב ).

המשמעות היא כי רווחים שהניבו שאר מכשירי ההשקעה והחיסכון בבעלות החוסכים, כדוגמת קופות גמל, תיק השקעות, קרנות השתלמות, השקעות אקטיביות בשוק ההון וכיוצא בזה – אינם נכללים במסגרת הטבה זו והרווחים הצבורים בהם לא יהיו זכאים לפטור ממס רווח הון.

הטבה על פי תקנה 125ד' – ביצוע בפועל:

ההטבה לפי תקנה 125ד' ניתנת רק לאחר ביצוע משיכה של הרווחים בפועל ולא במהלך תקופת החיסכון כאשר בינתיים הרווחים הם רק "על הנייר" – דהיינו תיאורטיים כל עוד לא הסתיימה פוליסת החסכון, ולכן נדרש פתרון טכני יצירתי לנושא – ביצוע של "מכירה רעיונית" שיפורט בהמשך.. 

בנוסף, לא מדובר בהטבה אוטומטית וכדי לקבל את ההחזר עבור רווחים שנצברו באותם מוצרים בנקאיים ו/או פוליסות חסכון, יש להגיש בקשה מסודרת למס הכנסה יחד עם אישור מס מיוחד, שאותו מנפיקות חברות הביטוח, ומאשרות את ביצוע הניכוי במקור. 

מכיוון שמדובר בהטבה עיתית ( שנתית ), אפשרי וגם רצוי לנצל אותה בכל אחת בחיי פוליסת החסכון ולכן קיימת אפשרות של ביצוע "מכירה רעיונית" - ביצוע פעולה טכנית במערכות חברת הביטוח של משיכת הרווחים שנצברו בפוליסת החסכון כדי לייצר אירוע מס, שיאפשר הכרה ברווחים וגביית מס רווח הון, ואת אותו מסמך שיתקבל מחברת הביטוח ויעיד על תשלום המס, ואז לקבל את ההחזר הזה מיד עם ביצוע המכירה, ואז ניתן "להפקיד מחדש" את הכסף לפוליסה ולהמשיך להנות מפוטנציאל התשואה הקיימת בפוליסת החסכון במהלך קיומה.

לדוגמה:

חוסך יחיד העומד בתנאים לתקנה 125ד' - אשר השקיע בפוליסת חיסכון וזו הניבה לו במהלך השנה רווח של 8,000 ₪. המס על רווח זה, לפי שיעור של 25% מס ריווחי הון כנהוג בחוק, הינו 2,000 ₪. אלא שאם החוסך עומד בתנאים למימוש הטבת המס לפי סעיף 125ד, הוא זוכה לפטור עבור 13,800 ₪ מתוך הרווח. דהיינו, יזכה לפטור מלא מתשלום מס, שכן התקרה כאמור מתייחסת לרווחים עד 3,450 ₪ וסכום הפטור נמוך מהתקרה, לכן קיים לו פטור מלא מחבות המס.

בני זוג העומדים שניהם בתנאים לתקנה 125ד' - בני זוג השקיעו גם הם במסגרת פוליסת חיסכון וצברו רווחים של 50,000 ₪. ללא ההטבה, היו נדרשים לשלם 25% מס רווחי הון, דהיינו 12,500 ₪, אלא שאם הינם עומדים בתנאים לניצול הטבת המס, הם זוכים לפטור עבור 16,920 ₪ מתוך הרווח. דהיינו, במקום לשלם 12,500 ₪  מס רווח הון, יידרשו לשלם סך של 8,270 ₪, לאחר הפחתה של 4,230 ₪, הסכום המקסימלי שזכאים בני הזוג להחזר מס במסגרת הטבה זו. על החלק היחסי של הרווח שלא פטור ממס, יידרשו בני הזוג לשלם כמובן מס רווחי הון כחוק.

המטרה בצעד זה של ביצוע "מכירה רעיונית" היא ביצוע פעולה טכנית כזו של משיכת רווחים שנתית עד התקרה הקבועה במסגרת הטבת המס ולהמשיך להשקיע דרך הפוליסה עד השנה הבאה – ואז לחזור על ביצוע פעולה זו כדי להנות מניצול הטבת המס פעם נוספת.  

כיצד ניתן לשלב הטבת מס זו עם הטבות מס נוספות ?

במאמר קודם הצגתי את עקרונות תיקון 190 לתקנות מס הכנסה משנת 2005 כאחת מהטבות המס המשמעותיות עבור אותם עמיתי קופות הגמל אשר המתינו עם משיכת הכספים מקופת הגמל עד לאחר יציאתם לגמלאות. העמיתים הללו נהנים מתשלום מס מופחת של 15% מהרווח הנומינלי בלבד, לעומת מס רווח הון בשיעור של 25% מהרווח הריאלי, הנהוג כאמור ביתר חלופות ההשקעה והחיסכון, לצד יתרונות נוספים, בתחום ההעברה הבין דורית לדוגמה, וגם חסרונות מובנים כתוצאה מהוראותיו, כפי שהוצגו במאמר.

חשוב להבין כי האוכלוסייה הרלוונטית לשתי ההטבות (תקנה 125ד' ותיקון 190), יכולה לשלב בין שתיהן , מבלי שהאחת תפגע באחרת, באמצעות חלוקת הכספים באופן חכם בין מוצרי החיסכון המאפשרים קבלת הטבות מס אלו.

אזכיר כאן כי כספים המופקדים לקופת גמל לפי תיקון 190 נחשבים ל"קצבה מוכרת" (למעט רובד ראשון של קצבה מזכה) ולכן הקצבה המשתלמת הינה קצבה פטורה ממס. במשיכה הונית של סכומים אלו ישולם 15% מס רווח הון על הרווח הנומינלי.

תכנון מס בפנסיה, בהתאמה אישית לפורש/ת יכול לחסוך כסף רב ולוודא שתקבלו את מה שמגיע לכם תוך הפחתת מס הכנסה על פנסיה חודשית, פטורים על מענקי פרישה ותכנון מס אופטימאלי.

לסיכום, בדיוק כמו הפתגם הנפלא בפתיח של המאמר, ניצול יעיל של הטבות המס הינו חלק בלתי נפרד מהתנהלות פיננסית נבונה המאפשרת, בהקשר שלנו, "מיקסום" של כספי החיסכון, והטבת המס בתקנה  125ד'  מצטרפת להקלות נוספות אשר ניתנות לבני הגיל השלישי במעמד משיכת הכספים מערוצי החיסכון השונים, תוך הבנה של היתרונות והחסרונות של כל צעד שיעשה בהקשר זה.

הכותב הינו בעל רישיון יועץ פנסיוני, מנהל מיזם "ערך מוסף".

מאמר זה הינו כללי בלבד , ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצויינו בו.