גדי אליקם, מנכ"ל סלע נדל"ן: "בהתאם תאסטרטגיית החברה ממשיכים לבחון עסקאות נוספות"

מציגה רבעון ראשון חזק לשנת 2022 עם גידול של 22.2% בהכנסות מדמי שכירות ותפעול נכסים

 

 

 
גדי אליקם, מנכ״ל סלע נדלן, צילום: אבישי פינקלשטיןגדי אליקם, מנכ״ל סלע נדלן, צילום: אבישי פינקלשטין
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/05/2022

חלוקת דיבידנד בגין הרבעון הראשון לשנת 2022 בסך של 28.25 מיליון שקל, המהווים 13 אגורות למניה.

הרווח הנקי לרבעון הראשון לשנת 2022 עלה ב- 18.4% ל- 45 מיליון שקל, לעומת 38 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה צופה גידול ב- FFO לשנת 2022 עד לכ- 202 מיליון שקל וגידול ב- NOI עד לכ-266 מיליון שקל.

רכישת נדל"ן בהיקף של כ- 738 מיליון שקל, הכוללים את בניין הנהלת בנק לאומי בת"א, 4.5 קומות נוספות במגדל הפלטינום (בסה"כ כ- 14 קומות מתוך 23 קומות במגדל).

מדורגת לראשונה גם בחברת הדירוג "מעלות" בדירוג של AA לסדרות האג"ח עם תחזית דירוג יציבה כיום, החברה וסדרות איגרות החוב הקיימות תמשכנה להיות מדורגות גם ע"י חברת הדירוג "מידרוג" (בדירוג של Aa3.il עם אופק דירוג יציב).

גדי אליקם, מנכ"ל סלע קפיטל נדל"ן: "אנו שמחים לסכם רבעון חזק נוסף, עם המשך צמיחה,  לרבות חידוש הסכמי שכירות רבים, תוך כדי עלייה ברמת דמי השכירות ושמירה על שיעורי תפוסה גבוהים. בהתאם לאסטרטגיית החברה, אנו ממשיכים לבחון עסקאות נוספות, במטרה לאתר עסקאות אטרקטיביות. החברה רכשה נדל"ן בהיקף של כ- 738 מיליון שקל, הכוללים את בניין הנהלת בנק לאומי בת"א ו- 4.5 קומות נוספות במגדל הפלטינום. בהתאם עדכנה הנהלת החברה את תחזיות ה- NOI וה- FFO, השנתי לשנת 2022 לכ- 202 מיליון שקל, תשואת ה-FFO מוסיפה להיות גבוהה, ותאפשר לנו לחלק דיווידנד גבוה בסך מינימלי של 52 אג' למניה בשנת 2022, ובמקביל לשמר את איתנותה הפיננסית של החברה."

חברת סלע נדל"ן הפועלת כקרן ריט, מחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2022. 

פעילותה העסקית של החברה כוללת החזקה ב- 41 נכסים מניבים המשמשים כבנייני משרדים, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, מקבץ דיור להשכרה ובית חולים סיעודי, המושכרים ל-535 שוכרים בשטח כולל של כ- 485,000 מ"ר.

היקף הנדל"ן לסוף הרבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם בכ- 4.043 מיליארד שקל. עיקר הגידול ברבעון הראשון לשנת 2022 מיוחס לשערוך נכסי החברה בהיקף של כ- 20 מיליון שקל. 

הכנסות החברה מדמי שכירות ותפעול נכסים לרבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ- 71.4 מיליון שקל לעומת כ- 58.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ- 22.2%. העלייה נובעת בעיקר מהשכרות וחידושי חוזים קיימים בעליית מחירים וכתוצאה מגידול במצבת הנכסים.

ה-NOI לרבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם בכ- 66 מיליון שקל, עליה של כ- 31% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 

ה- FFO הריאלי לרבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם בכ- 50.1 מיליון שקל, עליה של כ- 39% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. המגלם FFO ריאלי של 23.1 אג' למניה. החברה צופה גידול ב- FFO לשנת 2022 עד לכ- 202 מיליון שקל.

הרווח הנקי לרבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם בכ- 45 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 38 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול השווי ההוגן של נכסים מניבים, בסך של כ- 20 מיליון שקל.

החברה הכריזה על תשלום דיבידנד מינימלי לשנת 2022 בסך של 113 מיליון שקל (כ- 52 אג' למניה). וחלוקת דיבידנד בגין הרבעון הראשון לשנת 2022 בסך של 28.25 מיליון שקל, המהווים 13 אגורות למניה. 


לגרף סלע נדלן לחצו כאן

266 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 328.24 מיליון בסלע נדלן
קרנות נאמנות שמחזיקות את סלע נדלן. לרשימה המלאה