ענת בוגנר מנכלית דלתא ישראל מותגים לכתב FUNDER: "מסכמים את הרבעון עם מכירות הגבוהות בכל הזמנים עבור רבעון ראשון, למרות מזג אוויר קיצוני במרץ והתייקרות משמעותית בעלויות השילוח"

הכנסות החברה צמחו בשיעור של כ-11% והסתכמו בכ-215 מיליון ש"ח

 

 

 
אליאנה לדלתא, צילום: שי פרנקואליאנה לדלתא, צילום: שי פרנקו
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/05/2022

הרווח התפעולי הסתכם בכ-29.9 מיליון ש"ח והרווח הנקי הסתכם בכ-19 מיליון ש"ח.

המכירות בחנויות הזהות צמחו בכ-20.8% והסתכמו ב-143.1 מיליון ש"ח ביחס לרבעון הראשון של 2019 (לפני התפרצות נגיף הקורונה).

החברה תחלק דיבידנד רבעוני בסך של כ-9.5 מיליון ש"ח.

החברה השיקה בהצלחה ברבעון הראשון מותג ספורט חדשני Panta Rei ומתכננת לפתוח עוד כ-3 חנויות עד לסוף שנת 2022, בנוסף לשלושת החנויות ולאתר שכבר הושקו.

בהמשך לחתימת ההסכם לזיכיון בלעדי עם רשת ההלבשה התחתונה Victoria's Secret, החברה מעריכה שפעילות המסחר האלקטרוני של Victoria's Secret תחל ברבעון הרביעי של שנת 2022 ופתיחת חנויות פיזיות מתוכננת לרבעון הראשון של שנת 2023


ענת בוגנר, מנכ״לית דלתא, צילום: שי פרנקו 

ענת בוגנר מנכ"לית דלתא ישראל מותגים אמרה: "החברה מסכמת את  הרבעון הראשון ל-2022 עם מכירות הגבוהות בכל הזמנים עבור הרבעון הראשון של השנה ועם רווח תפעולי גבוה, זאת למרות מזג האוויר הקיצוני ששרר בחודש מרץ והתייקרות משמעותית בעלויות השילוח. החברה ממשיכה לצמוח ולהציג תוצאות טובות, בהתאם לאסטרטגיה שהתוותה בשנים האחרונות. 

החברה מממשת את אסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות, עם פתיחת הרשת החדשה Panta Rei, המותג שמביא בשורה וחדשנות בתחום היוגה ופילאטיס ומשלב יתרונות טכנולוגיים  וידע רב שנצבר עם יכולות שיווקיות גבוהות. עד כה נפתחו שלוש חנויות חדשות ואתר און ליין, ועד סוף השנה תפתח עוד כ-3 חנויות חדשות לרשת". 

עוד ציינה בוגנר, כי החברה מתקדמת בפיתוח המרלו"ג הרובוטי, שיתמוך בצמיחה האורגנית העתידית ולקראת פתיחת  חנויות ראשונות ואתר און ליין, למותג המוביל בעולם בתחום ההלבשה התחתונה Victoria's Secret בתחילת 2023".

דלתא ישראל מותגים, פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2022. להלן תמצית נתוני הרבעון:

מכירות חנויות זהות: היקף המכירות בחנויות הזהות ברבעון הראשון לשנת 2022 צמח בשיעור של כ-20.8% לכ-143.1 מיליון ש"ח לעומת כ-118.5 מיליון ש"ח בשנת 2019 (החברה בחרה בהצגת נתוני החנויות הזהות בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת 2019 (ולא בהשוואה לשנת 2021) עקב סגירת החנויות לסירוגין החל ממרץ 2020 ועד למרץ 2021 שגרמו לנתוני השנים 2020 ו-2021 להיות בסיס לא מייצג להשוואה).

הכנסות החברה ברבעון הראשון צמחו בשיעור של כ-11% והסתכמו בכ-214.5 מיליון ש"ח לעומת כ-193.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד כתוצאה מגידול משמעותי בכל ערוצי המכירה למעט אתרי האונליין של החברה. ברבעון המקביל מכירות ערוץ האון ליין היוו חלק משמעותי ממכירות החברה וזאת בשל הסגר שהונהג ובמהלכו חנויות החברה היו סגורות . 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון צמח בשיעור של כ-3% והסתכם בכ-118.4 מיליון ש"ח לעומת כ-114.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ושיעורו עמד על כ-55.2% לעומת 59.5% ברבעון הראשון בשנת 2021. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי נבע מהתייקרות עלויות השילוח והשפעת תנודתיות מזג אויר חריג ברבעון הראשון לשנת 2022 לעומת רבעון מקביל אשתקד, אשר קוזז בחלקו מהתחזקות שער החליפין הממוצע של השקל מול הדולר.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-29.9 מיליון ש"ח לעומת כ-39.2 מיליון ש"ח בשנת 2021 ושיעורו מההכנסות עמד על כ-13.9% לעומת כ-20.3% ברבעון הראשון בשנת 2021. הקיטון ברווח התפעולי נובע ברובו מקיטון בשיעור הרווח הגולמי ומגידול בהוצאות המכירה והשיווק, שהושפעו מהסגר שהונהג ברבעון המקביל אשתקד שבמהלכו לא היו לחברה הוצאות שכר עבודה, הוצאות שכירות ועמלות זכיינים משמעותיים. בנוסף, ברבעון הראשון לשנת 2022 חל גידול משמעותי במכירות רשת החנויות לעומת אתרי האינטרנט וזאת לעומת תמהיל המכירות ברבעון המקביל, כאמור.

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-19.1 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ-25.3 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2021.

ההון העצמי של החברה נכון ל-31.3.2022 הסתכם בכ-450.8 מיליון ש"ח לעומת כ-369.8 מיליון ש"ח ביום 31.3.2021. הגידול נובע בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך של כ-133 מיליון ש"ח ב-12 החודשים האחרונים אשר קוזז בחלקו מתשלום דיבידנד לבעלי המניות בסך שך כ-50 מיליון ש"ח.

דיבידנד: ביום 10 במאי 2022 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בגין רבעון ראשון 2022 בסך של כ-9.5 מיליון ש"ח, אשר צפוי להיות מחולק ביום 26 במאי 2022.

לגרף דלתא מותגים לחצו כאן

133 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 69.45 מיליון בדלתא מותגים
קרנות נאמנות שמחזיקות את דלתא מותגים. לרשימה המלאה