דני מזרחי, מנכל אופל בלאנס השקעות: "נמשיך לפעול לגידול אחראי בפעילות הקבוצה ולספק מענה פיננסי מקצועי ומקיף למגזר העסקים הקטנים והבינוניים"

הכנסות שיא של כ-20.1 מיליון ש"ח ברבעון, גידול של כ-39.6% בהשוואה לאשתקד; הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-7.7 מיליון ש"ח

 

 

 
דני מזרחי, קרדיט: יח״צדני מזרחי, קרדיט: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/05/2022

מתקדמת לעבר היעד להעמדת משכנתאות בהיקף כולל של 80 מיליון ש"ח בשנת 2022: נכון למועד פרסום הדוח העמידה הקבוצה ללקוחותיה משכנתאות בהיקף כולל של 45 מיליון ש"ח ברוטו;

מחלקת דיבידנד בפעם ה-21 ברציפות, היקף הדיבידנד – 3.85 מיליון ש"ח;

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "אנו נמשיך לפעול לגידול אחראי בפעילות הקבוצה ולספק מענה פיננסי מקצועי ומקיף למגזר העסקים הקטנים והבינוניים."

אופל בלאנס השקעות, חברה מובילה במתן שירותים פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים, מדווחת היום על הכנסות שיא לרבעון הראשון לשנת 2022.

בעקבות משבר וירוס הקורונה פעלה אופל בלאנס לטיוב תיק לקוחות החברה תוך הקשחת הליך החיתום הקפדני הנהוג בשגרה, ומתוך כוונה להבטיח ככל הניתן את יציבות החברה. החברה הגדילה באופן עקבי מרבעון לרבעון את תיק הלקוחות, לצד שמירה על יציבות הפסדי האשראי. תיק הלקוחות של החברה כמעט והוכפל ביחס לאשתקד, מסך של כ-277 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2021, לכ-473 מיליון ש"ח בסוף הרבעון הראשון של 2022.

היקף הפסדי האשראי של אופל בלאנס לרבעון הסתכם בכ-1.3 מיליון ש"ח, כ-0.22% מסך עסקאות הניכיון של החברה. הגידול המבוקר בהפסדי האשראי נובע כתוצאה מהרחבת פעילות הקבוצה והגדלת תיק הלקוחות.

האסטרטגיה של אופל להמשך צמיחה ממשבר הקורונה הוכיחה עצמה


תיק הלקוחות של אופל


דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "אנו מסכמים רבעון צמיחה נוסף עם הכנסות שיא. אסטרטגיית הצמיחה האחראית של אופל הוכיחה את עצמה והצלחנו לצמוח גם במהלך משבר הקורונה. אנו נמשיך לפעול לגידול אחראי בפעילות הקבוצה ולספק מענה פיננסי מקצועי ומקיף למגזר העסקים הקטנים והבינוניים.

כמו כן, אנו שמחים לדווח על גידול נאה בחטיבת המשכנתאות לכל מטרה המהווה מנוע צמיחה נוסף לקבוצה. החברה מתקדמת אל עבר היעד להעמדת משכנתאות בהיקף כולל של 80 מיליון ש"ח עד סוף השנה, ואנו סמוכים ובטוחים כי פעילות המשכנתאות הצומחת, לצד פעילות הליבה של הקבוצה, תסייע לנו להמשיך ולהשיא ערך למשקיעים ולדבוק במדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה." 

ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו בכ-20.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-39.6% ביחס להכנסות של כ-14.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות הפסדי אשראי ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו בכ-17.0 מיליון ש"ח (84.5% מההכנסות), גידול של כ-30.5% בהשוואה ל-13 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם בכ-7.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-26.6% בהשוואה לרווח נקי של כ-6.1 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2021. הגידול ברווח הנקי מקורו בעיקר בגידול בהכנסות עקב עליה בהיקף הפעילות של הקבוצה.

תיק הלקוחות של אופל לרבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם לשיא של כ-473 מיליון ש"ח, גידול של כ-70.6% לעומת תיק לקוחות בהיקף של כ-277 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

סך עסקאות הניכיון ברבעון הסתכם בכ-598 מיליון ש"ח, גידול של כ-46.9% לעומת כ-407 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

החברה מודיעה על חלוקה נוספת של דיבידנד, כמדי רבעון ובפעם העשרים ואחת בסה"כ, בסכום של 3.85 מיליון ש"ח.

לגרף אופל בלאנס לחצו כאן

52 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 24.11 מיליון באופל בלאנס
קרנות נאמנות שמחזיקות את אופל בלאנס. לרשימה המלאה