פדיונות מתונים יחסית בקרנות - למרות ירידות חדות בשבועיים הראשונים של מאי - מדד ת"א 90 ירד ברמה דו ספרתית

הבנקים המרכזיים מעלים ריבית - סקירה דו-שבועית של המסחר: 1-12 במאי, 2022 - מדד ת"א 90 ירד ברמה דו ספרתית בשבועיים

 

 

 
הבורסה, צילום: פאנדרהבורסה, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/05/2022

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים הראשונים של חודש מאי, הכולל 2 ימי חופשה בשל יום הזיכרון ויום העצמאות, התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים. בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

ירידות השווקים הושפעו מהודעת הפד על העלאת הריבית בארה"ב בחצי אחוז לרמה של 1%, כחודש לאחר שהועלתה ברבע אחוז. בנוסף הודיע כי צפויות העלאות נוספות של הריבית בשיעור דומה כשהקרובה תהיה בחודש הקרוב, וכי יחל בצמצום כמותי של איגרות החוב החל ביוני.

הבנק המרכזי בבריטניה העלה אף הוא את הריבית, בפעם הרביעית ברבע אחוז, לרמה של 1% - הגבוהה מזה כ-13 שנה. ב-23 במאי צפוי בנק ישראל להודיע על הריבית לחודש הבא.

הצמצום המוניטרי ע"י בנקים מרכזיים, לצד המשך הלחימה בין רוסיה לאוקראינה מזה כחודשיים וחצי תוך החרפתה, והמשך הסגרים בסין עקב מדיניות "אפס קורונה", מגבירים את החשש מפני האטה בכלכלה העולמית.

על המסחר בתל-אביב מעיבים גם גל הטרור ברחבי הארץ וחוסר היציבות של הממשלה.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו בשבועיים האחרונים ב-7.1% וב-10.1%, בהתאמה, זאת לעומת ירידה של כ-11% בנאסד"ק, וירידה ממוצעת של כ-3% בבורסות מובילות באירופה.

מדד ת"א-נפט וגז ירד ב-5.8% בשבועיים האחרונים, בהשפעת התנודתיות במחיר נפט ברנט. המדד ממשיך להוביל בעלייה של כ-35% מתחילת השנה, בהשפעת העלייה במחירי הנפט והגז, כשמחיר נפט ברנט עלה בכ-38% מתחילת השנה לכ-107 דולר לחבית, ובהשפעת העלייה בביקוש ליבוא של גז מישראל.

ירידות שערים אפיינו את כל מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. את ירידות השערים הוביל מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה 10+ שנים שירד בכ-5%  בשבועיים האחרונים.

יוצא דופן, מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד דולר שעלה בשבועיים האחרונים ב-1.6%, בהשפעת עליית הריבית בארה"ב והתחזקות הדולר ב-4.4% לעומת השקל בשבועיים האחרונים והגעתו לשער של 3.466 שקל – הגבוה ביותר מאז ספטמבר 2020.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה לכ-2.6% לעומת כ-2.3% לפני שבועיים. זאת לעומת התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה לכ-3.1% והתייצבה ברמה של כ-2.9%  בה היתה לפני שבועיים.

מדד התנודתיות VTA35 עלה ל-23 נקודות בסוף השבוע, לעומת כ-16 נקודות לפני שבועיים. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה אף הוא והסתכם בכ-133 אלף אופציות ביום בשבועיים האחרונים, לעומת כ-95 אלף אופציות בשבועיים שקדמו להם.

ירידות השערים בשוקי המניות ואיגרות החוב הביאו ליציאת כספי משקיעים משוק הקרנות.

בקרנות הסל וקרנות הנאמנות המחקות נרשמו בשבועיים האחרונים פדיונות בהיקף של כ-740 מיליון שקל, בעיקר בקרנות על מדדי המניות - ת"א-נדל"ן, אינדקס בנקים ישראל ות"א בנייה, ועל מדדי איגרות חוב קונצרניות - תל בונד תשואות, תל בונד 60 ותל בונד שקלי.

גם בקרנות הנאמנות האקטיביות נרשמו בשבועיים האחרונים פדיונות בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל, בעיקר בקרנות המשקיעות באיגרות חוב. יוצאות דופן הקרנות הכספיות בהן נרשמו יצירות של כ-400 מיליון שקל.

בשוק המניות:

בשוק המניות בת"א גויסו כ-9 מיליון שקל בהנפקה לציבור ובשתי הנפקות של זכויות, רובם ע"י שותפות הנפט והגז פטרוטקס.

בשוק איגרות החוב:

בשוק איגרות החוב בת"א גויסו כ-5.1 מיליארד שקל בשמונה הנפקות של איגרות חוב קונצרניות לציבור. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו החברות הממשלתיות – חברת החשמל וחברת המים מקורות שגייסו כ-2 וכ-1.2 מיליארד שקל, בהתאמה.

בשוק קרנות הסל:

השבוע נרשמה למסחר בבורסה קרן סל חדשה של מגדל ראשונה בבורסה על מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע.

בשוק קרנות החוץ:

ביום שני הקרוב, ה-16 במאי, ירשמו למסחר בבורסה 3 קרנות חוץ חדשות של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "אינבסקו", המתווספות ל-10 קרנות חוץ חדשות ראשונות של אינבסקו שנרשמו השנה למסחר בתל-אביב.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד בשבועיים האחרונים ב-7.1%, ומתחילת השנה ירד ב-5.2%.

מדד ת"א–90   

ירד בשבועיים האחרונים ב-10.1%, ומתחילת השנה ירד ב-6.0%.

מדד ת"א–125

ירד בשבועיים האחרונים ב-7.9%, ומתחילת השנה ירד ב-5.6%.

מדד ת"א–SME60

ירד בשבועיים האחרונים ב-11.4%, ומתחילת השנה ירד ב-17.5%.

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד

ירד בשבועיים האחרונים ב-2.8%, ומתחילת השנה ירד ב-7.0%.

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד בשבועיים האחרונים ב-1.1%, ומתחילת השנה ירד ב-6.6%.

מדד תל בונד-60

ירד בשבועיים האחרונים ב-2.0%, ומתחילת השנה ירד ב-5.8%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד בשבועיים האחרונים ב-1.0%, ומתחילת השנה ירד ב-5.2%.

גיוסים:

הנפקת מניות

בשבועיים האחרונים בוצעו בשוק המניות בתל אביב הנפקה אחת לציבור ושתי הנפקות זכויות בסכום של כ-9 מיליון שקל. כ-8 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שותפות הנפט והגז פטרוטקס בהנפקת זכויות.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשבועיים האחרונים בוצעו בשוק איגרות החוב בתל-אביב שבע הנפקות של איגרות חוב קונצרניות לציבור בסכום של כ-5.1 מיליארד שקל:

כ-3.2 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות ממשלתיות:

כ-2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת החשמל בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA+ ע"י "מעלות" ו-Aa1 ע"י "מידרוג": סדרה עם מח"מ 5.1 שנים ותשואה לפדיון 0.4%, וסדרה עם מח"מ 12.8 שנים ותשואה לפדיון 1.8%.

כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת המים מקורות בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AAA ע"י "מעלות": סדרה עם מח"מ 3.7 שנים ותשואה לפדיון שלילית  0.2%-, וסדרה עם מח"מ 13.5 שנים ותשואה לפדיון 1.7%.

עד כ-1.5 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן:

כ-595 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקניונים ביג בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.8 שנים, ריבית 1.87%, בדירוג AA- ע"י "מעלות".

עד כ-600 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת מרכזי הקניות ארי נדל"ן בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב. החברה תגייס את הסכום בהנפקת אג"ח צמוד מדד בריבית של עד 1.9% וללא דירוג.

כ-217 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה דמרי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 5.4 שנים, ריבית 4%, בדירוג A1 ע"י "מידרוג".

כ-100 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה צמח המרמן בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 4 שנים, ריבית 5.55%, בדירוג Baa1 ע"י "מידרוג".

כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות מענפים שונים:

כ-272 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הפניקס בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 6.4 שנים, תשואה לפדיון 4%, דירוג AA- ע"י "מעלות" ו- Aa3 ע"י "מידרוג".

כ-182 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת סולגרין בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 4.2 שנים, ריבית 2.95%, ללא דירוג.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע בשבועיים האחרונים הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1 מיליארד שקל.

בשוק קרנות הסל

השבוע נרשמה למסחר בבורסה קרן סל חדשה של מגדל ראשונה בבורסה על מדד המניות ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע. כיום נסחרות בתל-אביב 540 קרנות סל, בהן 374 קרנות סל על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים.

בשוק קרנות החוץ

ביום שני הקרוב, ה-16 במאי 2022, ירשמו למסחר בבורסה 3 קרנות חוץ של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי " אינבסקו", המתווספות ל-10 קרנות חוץ ראשונות של אינבסקו שנרשמו למסחר בתל-אביב מתחילת השנה.

קרנות החוץ החדשות בת"א, הן קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים:

מדד CoinShares Global Blockchain.

מדד NASDAQ 100.

מדד MSCI CHINA ALL SHARES.

לאחר רישומן של הקרנות החדשות, כאמור, יסחרו בת"א 39 קרנות חוץ: 23 קרנות חוץ  בניהולה של "בלאקרוק", 13 קרנות חוץ בניהולה של "אינבסקו" ו-3 קרנות חוץ בניהולה של "ליקסור", הנסחרות במקביל בחו"ל.

שונות:

שבוע מסחר מקוצר

שבוע המסחר הראשון של מאי היה שבוע מקוצר, בעקבות חופשת יום הזיכרון ביום רביעי ה-4 במאי 2022 וחופשת יום העצמאות ביום חמישי ה-5 במאי 2022.

שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית ראשונה של אפריל 2022

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-4.1% במחצית השנייה של מרץ 2022 לכ-3.2% במחצית הראשונה של אפריל 2022.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם ירד מכ-3.7% במחצית השנייה של מרץ 2022 לכ-2.9% במחצית הראשונה של אפריל 2022.