אייזיק דבח, מנכל דלתא גליל: "תוצאות הרבעון משקפות חמישה רבעונים רצופים של שיא במכירות"

תוצאות שיא רבעוני המשקפות גידול דו ספרתי במכירות, ברווח התפעולי, ברווח הנקי וברווח למניה

 

 

 
אייזיק דבח, מנכ״ל דלתא גליל, קרדיט: יח״צאייזיק דבח, מנכ״ל דלתא גליל, קרדיט: יח״צ
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2022

המכירות גדלו ב- 16% ל- 483.9 מיליון דולר.

הרווח התפעולי גדל ב- 22% והסתכם ל- 34.2 מיליון דולר.

הרווח הנקי גדל ב- 26% והסתכם ל- 18.9 מיליון דולר.

אחוז הרווח התפעולי צמח לרמת שיא רבעוני של 7.1% מהמכירות, רבעון שביעי ברציפות.

החברה מכריזה על הגדלת דיבידנד לרבעון הראשון של6.0 מיליון דולר, או 23.5 סנט למניה.

החברה מאשררת את התחזית לשנת 2022: המכירות צפויות להסתכם ב-2.135 מיליארד – 2.082 מיליארד דולר, הרווח הנקי צפוי להסתכם ב- 138-145 מיליון דולר, והרווח המדולל למניה לשנת 2022 צפוי להסתכם ב-5.09 - 4.80 דולר

דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELT/בורסת תל אביב), יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת על פתיחה חזקה לשנת 2022 עם תוצאות שיא לרבעון הראשון. 

המכירות ברבעון הראשון של 2022 הגיעו לרמת שיא רבעונית זה הרבעון החמישי ברציפות, ורשמו גידול של 16% ל-483.9 מיליון דולר, לעומת 416.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

אחוז הרווח התפעולי הגיע לרמת שיא רבעונית זה רבעון שביעי ברציפות, 7.1% לעומת 6.7% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי גדל ב-26% והסתכם ב- 18.9 מיליון דולר, לעומת 15.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח מדולל למניה צמח ל -0.67 דולר, לעומת 0.57 ברבעון מקביל אשתקד.

לדלתא גליל מאזן איתן הכולל מזומנים ושווי מזומנים של כ- 223 מיליון דולר, והון ברמת שיא של כ- 652 מיליון דולר.

דלתא מכריזה על דיבידנד מוגדל לרבעון הראשון של 23.5 סנט למניה או בסך של כ- 6.0 מיליון דולר, אשר יחולק ביום 31 במאי, 2022. המועד הקובע יהיה ביום 23 במאי, 2022.

אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל: "אנו מרוצים מהתוצאות החזקות ברבעון הראשון, המשקפות חמישה רבעונים רצופים של שיא במכירות הרבעוניות, ושבעה רבעונים רצופים של שיא בשיעור הרווחיות התפעולית. 

העלייה החזקה ברווח התפעולי לצד הרווח הנקי ברבעון, הושגה בשל גידול משמעותי במכירות בכל השווקים הגיאוגרפים בהם אנו פועלים, מינוף ההוצאות התפעוליות , ומשקפת יישום מוצלח של אסטרטגיית הצמיחה מבוססת החדשנות שלנו. אנו שומרים על שיעור רווח גולמי גבוה למרות העלייה בעלויות השילוח והייצור, הנובעת מלחצים אינפלציוניים.  

מסלול הצמיחה הרווחית המתמשכת שלנו, בשילוב מאזן חזק וצוות עובדים מסור, הממוקד בחדשנות ובאיכות, מציבים אותנו בעמדה חזקה לענות על הביקוש הגובר מצד הלקוחות שלנו, זאת תוך ניהול יעיל של מבנה ההוצאות שלנו". 

מכירות

החברה דיווחה על מכירות שיא של 483.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022, גידול של 16% לעומת 416.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

רווח גולמי

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2022 עלה ב- 15% והסתכם בסך של 183.3 מיליון דולר או 37.9% מהמכירות, לעומת 159.0 מיליון דולר או 38.2% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד, עקב גידול במכירות. הקיטון הקל בשיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של השנה נבע בעיקר מעליה בעלויות שילוח וחומרי גלם, אשר קוזזה כמעט במלואה על ידי שיפור בתמהיל הלקוחות וברווחיות המפעלים.

רווח תפעולי

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם ברמת שיא של 34.2 מיליון דולר, גידול של 22% בהשוואה ל- 28.0 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע מהגידול במכירות וממינוף ההוצאות התפעוליות.

רווח נקי

הרווח נקי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם ברמת שיא של 18.9 מיליון דולר, גידול של 26% לעומת 15.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. 

רווח מדולל למניה

הרווח המדולל למניה ברבעון הראשון של 2022 הסתכם ברמת שיא של-0.67 דולר למניה, גידול של 18% לעומת 0.57 דולר למניה ברבעון מקביל אשתקד. 

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו והון

ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 גדל ברבעון הראשון של 2022 לסך של 42.6 מיליון דולר, לעומת 36.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בנטרול 16 IFRS ברבעון ראשון של 2022, הסתכם ב- 52.6 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך של 21.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, נבע בעיקר מגידול בהון החוזר התפעולי, ובעיקר בסעיף המלאי, וזאת על מנת לשרת את הגידול המשמעותי בביקושים ולתמוך בהמשך הצמיחה.

החוב הפיננסי נטו בנטרול IFRS 16 ליום 31 במרס 2022 הינו 172.4 מיליון דולר, לעומת 150.2 מיליון דולר ב-31 במרס 2021.

יתרת ההון ליום 31 במרס 2022 הינה 651.7 מיליון דולר, רמת שיא של כל הזמנים, לעומת 558.6 מיליון דולר ליום 31 במרס 2021.

דלתא מכריזה על דיבידנד מוגדל לרבעון הראשון של 6.0 מיליון דולר, או 23.5 סנט למניה, שיחולק ב-31 במאי 2022. המועד הקובע יהיה 23 במאי 2022.

תחזית לשנת 2022

החברה מאשררת את התחזית לשנת 2022 המשקפות צמיחה דו ספרתית ברווחיות התפעולית והנקייה, זאת על בסיס תנאי השוק הנוכחיים, לפני השפעת סעיפים חד פעמיים ובהתחשב ביישום IFRS16 , תחת ההנחה שלא תחול התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה שתוביל לסגרים ו/או השבתות במדינות בהן החברה מוכרת או מייצרת את מוצריה.

המכירות בשנת 2022 צפויות לנוע בין 2.082 מיליארד דולר ל-2.135 מיליארד דולר, גידול של 7%-9% מהמכירות לשנת 2021 בסך 1.951 מיליארד דולר.

הרווח התפעולי לשנת 2022 צפוי לנוע בין 210 מיליון דולר ל-220 מיליון דולר, גידול של 17%-12% ביחס לרווח התפעולי לשנת 2021 בסך 188.1 מיליון דולר.

ה-EBITDA לשנת 2022 צפוי לנוע בין 312 מיליון דולר ל-322 מיליון דולר, גידול של 12%- 9% לעומת ה-EBITDA בשנת 2021 שהסתכם ב-286.8 מיליון דולר.

הרווח הנקי בשנת 2022 צפוי לנוע בין 138 מיליון דולר ל-145 מיליון דולר, עלייה של 17%-11% לעומת הרווח בשנת 2021 שהסתכם ב-124.2 מיליון דולר. 

הרווח המדולל למניה בשנת 2022 צפוי לנוע בין 4.80 דולר ל-5.09 דולר, עלייה של 15%-8% לעומת 4.44 דולר בשנת 2021.

לגרף דלתא לחצו כאן

231 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 312.45 מיליון בדלתא
קרנות נאמנות שמחזיקות את דלתא. לרשימה המלאה