אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "תוצאות שיא למרות השפעת האומיקרון בתחילת השנה"

מליסרון מציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים, ה-FFO הרבעוני עלה לכ-212 מיליון שקל

 

 

 
אופיר שריד, צילום: רמי זרנגראופיר שריד, צילום: רמי זרנגר
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2022

מליסרון מציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים, ה-FFO הרבעוני עלה לכ-212 מיליון שקל (כ-850 מיליון שקל במונחים שנתיים)

לאחרונה חתמה החברה על הסכם שכירות משמעותי בפרויקט הדגל Landmark תל-אביב להשכרת 51 אלף מ"ר בתמורה לכ-750 מיליון שקל למשך 7 שנים; המגדל הראשון בפרויקט משווק כמעט במלואו ולתקופות שכירות ארוכות 

חברת מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, דיווחה על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022, המלמדות על צמיחה ב-NOI, המשך עלייה בדמי שכירות בתחום המסחר ובתחום המשרדים, שיא של כל הזמנים בנתון ה-FFO הרבעוני ועלייה חדה ברווח הנקי לבעלי המניות. 

הפדיונות בקניוני מליסרון ברבעון הראשון של שנת 2022 עלו בכ-2% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, וזאת על אף שהפעילות במשק בתחילת השנה הושפעה לרעה מהתפשטות נגיף האומיקרון. בהמשך הרבעון ולאחר תאריך המאזן, נרשמה עלייה משמעותית בפדיונות. כך, על פי דוחות RIS, באפריל 2022 עלו הפדיונות בקניוני החברה בכ-7% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. העלייה המתמשכת בפדיונות ובכמות המבקרים בקניונים מתורגמת גם לעלייה ממוצעת של כ-8% בדמי השכירות הריאליים בגין חוזים חדשים ומימושי אופציות בקניוני החברה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022, בהמשך לעלייה ממוצעת של כ-5% בשנת 2021. בנוסף, בתחום המשרדים רשמה החברה עלייה ממוצעת של כ-6% בדמי השכירות הריאליים בגין חוזים חדשים ומימושי אופציות, בהמשך לעלייה ממוצעת של כ-3% בשנת 2021.

ה-NOI המיוחס לבעלים ברבעון הראשון של שנת 2022 עלה לכ-292 מיליון שקל (קצב של 1.17 מיליארד שקל במונחים שנתיים), בהשוואה לכ-189 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ובהשוואה לכ-286 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת  2020. העלייה ב-NOI נבעה בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד העניקה החברה הקלות בגין משבר הקורונה בסך של כ-94 מיליון שקל, מעליית דמי השכירות הריאליים, מחתימה על חוזים חדשים ומימושי אופציות, וכן מעליית המדד.

ה-FFO ברבעון הראשון של שנת 2022 עלה לשיא של כל הזמנים ועמד על כ-212 מיליון שקל (קצב של כ-850 מיליון שקל במונחים שנתיים), גידול של כ-75% בהשוואה לכ-121 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וגידול של כ-9% בהשוואה לכ-195 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. העלייה החדה ב-FFO, ביחס לרבעון המקביל אשתקד נבעה כאמור ממתן ההקלות לשוכרים אשתקד, לצד חיסכון בהוצאות המימון כתוצאה מפעולות שנקטה החברה למחזור חוב. להערכת החברה, לאחר השלמת אכלוס הפרויקטים החדשים המצויים בשלבי ביצוע ואשר סיומם צפוי בשנת 2025, והמשך מחזור החובות, צפוי ה-FFO לגדול לכ-1.2 מיליארד שקל.

בשורה התחתונה, סיימה מליסרון את הרבעון הראשון של שנת 2022 עם עלייה של כ-57% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם לכ-225 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-143 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ברווח נבעה בעיקר מהעלייה בהכנסות ומעליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו בסך של כ-150 מיליון שקל, לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו רשמה החברה עליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו של כ-65 מיליון שקל. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות לסוף רבעון ראשון של שנת 2022 עלה והסתכם בכ-8.9 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-8.67 מיליארד שקל בסוף שנת 2021 ובהשוואה לכ-7.19 מיליארד שקל בסוף שנת 2020 – גידול של כ-1.7 מיליארד שקל מתחילת שנת 2021.

שיעור המינוף (LTV) המשיך לרדת ועמד בסוף הרבעון הראשון של שנת 2022 על כ-42.2%, לעומת כ-43.3% בסוף שנת 2021 ובהשוואה לכ-47.9% בסוף שנת 2020, והושפע לחיוב בעיקר מהתזרים שנבע מפעילות שוטפת ומתמורה ממימוש נדל"ן.

בתחום הייזום, למליסרון 18 פרויקטים הנמצאים בשלבי ביצוע ובשלבי תכנון מתקדמים הצפויים להניב לחברה תוספת NOI בטווח של 429-455 מיליון שקל עד שנת 2028 – נתון הצפוי לשקף גידול של כ-40% ב-NOI של החברה לעומת ה-NOI השנתי המייצג כיום. מתוך פרויקטים אלה, מצויים בשלבי ביצוע שונים שישה פרויקטים, שעם השלמתם צפויים להניב לחברה NOI שנתי של כ-226 מיליון שקל. שניים עשר הפרויקטים הנוספים, הנמצאים בשלבי תכנון מתקדמים, צפויים להניב לחברה NOI שנתי נוסף בטווח של 203-229 מיליון שקל עם השלמתם עד שנת 2028.

הבולט מבין הפרויקטים בשלבי ביצוע הוא פרויקט הדגל Landmark תל אביב (המוחזק עם שותף בחלקים שווים), הצפוי להניב NOI שנתי בתפוסה מלאה של כ-324 מיליון שקל (כ-162 מיליון שקל חלק החברה), וזאת לאחר עדכון נוסף של תחזית ה-NOI בפרויקט בסך של כ-17 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה. לאחרונה, חתמה החברה על חוזה משמעותי ביותר עם חברה טכנולוגית בינלאומית להשכרת 51 אלף מ"ר בהיקף של כ-750 מיליון שקל למשך 7 שנים, כך שעד כה נחתמו חוזי שכירות ביחס לכ-86% משטחי המגדל הראשון של הפרויקט שבנייתו צפויה להסתיים בתום שנת 2023.

זאת ועוד, לחברה שישה פרויקטים נוספים בשלבי תכנון שונים שטרם נקבעו בגינם אומדני עלות ומועדי הקמה, כאשר במרכזם פרויקט הגדלת קניון רמת אביב בכ-90 אלף מ"ר בעירוב שימושים (מסחר, משרדים, מלונאות ודיור להשכרה).

יו"ר מליסרון, ליאורה עופר: "מליסרון מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2022 עם תוצאות שיא בפעילותה. החברה ממשיכה ביישום האסטרטגיה והתוכנית העסקית ארוכת הטווח שלה, במסגרתה היא בוחנת עסקאות שונות, שמטרתן יצירת מספר מנועי צמיחה בתחומים נוספים בעולם הנדל"ן וזאת לצד המשך השבחת הנכסים הקיימים שלה. החברה ממשיכה לשפר את חוויית הלקוחות והשוכרים ולשימור מיצובם של קניוני עופר כקבוצת הקניונים המובילה בישראל. אנו מאמינים כי המהלכים האסטרטגיים ויישומם העתידי יביאו להמשך השאת ערך הן ללקוחותינו והן למשקיעים בחברה".

אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "ברבעון הראשון של השנה רשמנו עלייה חדה ברווחי החברה, לצד נתון שיא של FFO, שעומד עתה על קצב שנתי של כ-850 מיליון שקל. תוצאות השיא הושגו על אף השפעתו של גל תחלואת האומיקרון, שפקד את ישראל בתחילת השנה, ובין היתר כתוצאה מהגידול בפדיונות קניוני החברה ובכמות המבקרים בהם. המגמה החיובית בקניונים נמשכה גם לאחר תום הרבעון, ועל פי נתוני RIS היקף הפדיונות בקניוני החברה גדל באפריל בשיעור של כ-7%, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

בתחום המשרדים, המשכנו בשיווק השטחים של פרויקט הדגל שלנו, פרויקט Landmark תל-אביב, ובמהלך החודשים האחרונים נחתמו הסכמי שכירות משמעותיים להשכרת משרדים לחברות הייטק גדולות ויציבות בפרויקט. כבר בשלב מקדמי זה של בניית הפרויקט, שיווק השטחים ביחס למגדל A, שהשלמת בנייתו צפויה בתום 2023, עומד על כ-86%. לגבי שאר הפרויקט, אנו צופים כי בתקופה הקרובה יחתמו הסכמי שכירות כך שניתן יהיה להגיד כי סיימנו את שלב הסיכון בייזום בפרויקט. בנוסף, אנו מצויים בשיאו של תהליך השיווק של בניין C בפארק עופר הכרמל ובפארק עופר פתח תקווה בבניינים C ו-D, כאשר אנו עדים להמשך ביקושים  גבוהים לשטחי משרד חדשים ברמה גבוהה וניהול איכותי. 

לצד מגמת הצמיחה המשמעותית בפעילות הליבה ובנכסים הקיימים, אנו ממשיכים ביישום התוכנית האסטרטגית של החברה לגיוון מקורות הכנסותיה ומקדמים ייזום של מגוון פרויקטים, בין היתר פרויקטים של עירוב שימושים, שיהוו מנוע צמיחה משמעותי בשנים הקרובות לצד איתור ובחינת הזדמנויות בתחומי פעילות חדשים בעולם הנדל"ן".

לגרף מליסרון לחצו כאן

291 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 381.16 מיליון במליסרון
קרנות נאמנות שמחזיקות את מליסרון. לרשימה המלאה