monday.com פרסמה את התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2022

ההכנסות ברבעון הראשון חצו את הסכום של 100 מיליון דולר, גידול של 84% מול השנה שעברה. מספר הלקוחות עם ARR הגבוה מ-50 אלף דולר גדל ב-187% מול השנה שעברה. שיעור ה- Net Dollar Retention ללקוחות עם ARR הגבוה מ-50 אלף דולר היה גבוה מ -150%. החברה השיקה ארבעה מוצרים חדשים על גבי מערכת ההפעלה לעבודה של מאנדיי

 

 

 
monday.com leadership, צילום: נתנאל טוביאסmonday.com leadership, צילום: נתנאל טוביאס
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2022

(monday.com, NASDAQ: MNDY), מערכת הפעלה לעבודה (Work OS) המאפשרת לארגונים בכל סדר גודל ליצור את הכלים והתהליכים הדרושים להם לניהול כל היבט בעבודתם, פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2022 שהסתיים ב-31 במארס, 2022.

דברי ההנהלה:

ערן זינמן ורועי מן, צילום: נתנאל טוביאס 

"ברבעון הראשון רשמנו צמיחה חזקה בהכנסות, במספר הלקוחות בדגש על לקוחות גדולים ובהעמקת השימוש במאנדיי בקרב לקוחות קיימים והגדלנו את ה-Net Dollar Retention, זאת בהמשך לניצול ההזדמנויות היעיל בשוק הגדול בו אנו פועלים אמר המייסד והמנכ"ל המשותף של מאנדיי, רועי מן. "אנו שמחים לעשות את הצעד הבא בהתפתחות המוצר שלנו עם השקת מוצרי monday Work OS", אמר המייסד והמנכ"ל המשותף של מאנדיי ערן זינמן. "מוצרים אלה יספקו פתרונות ורטיקלים מקיפים עם יכולות ופונקציונאליות מתקדמות, הנותנים מענה לצרכים ספציפיים של לקוחותינו."

"אנחנו שמחים לסכם את הרבעון הראשון עם ביצועים מצוינים  המונעים על ידי ביקוש חזק בדגש על לקוחות גדולים", אמר אלירן גלזר, סמנכ"ל הכספים של מאנדיי. "המשך גידול וצמיחה עתידיים של החברה ימשיכו לעמוד בראש סדר העדיפויות שלנו, אך אנו ממוקדים באותה מידה בשיפור מתמשך של היעילות התפעולית והתזרימית."

דגשים כספיים ברבעון הראשון של שנת הכספים 2022:

ההכנסות עמדו על 108.5 מיליון דולר, גידול של 84% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ההפסד התפעולי GAAP עמד על 67.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 37.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021; שיעור ההפסד התפעולי לפי GAAP עמד על 62% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד של 64% ברבעון הראשון של 2021.

ההפסד התפעולי Non-GAAP עמד על 43.8 מיליון דולר, לעומת הפסד של 23.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021; שיעור ההפסד התפעולי Non-GAAP עמד על 40% מההכנסות ללא שינוי מהרבעון הראשון של 2021.

הפסד נקי GAAP בסיסי ומדולל למניה עמד על 1.48 דולר לעומת הפסד נקי GAAP בסיסי ומדולל למניה של 3.52 דולר ברבעון הראשון של 2021; ההפסד נקי Non-GAAP בסיסי ומדולל למניה Non-GAAP עמד על 0.96 דולר לעומת הפסד נקי Non-GAAP בסיסי ומדולל למניה של 0.63 דולר ברבעון הראשון של 2021.

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת עמד על 12.9 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים חופשי מתואם שלילי של 16.2 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך 0.6 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי מתואם שלילי בסך 1.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021.

עדכונים עסקיים עיקריים:
 
שיעור ה-Net Dollar retention היה גבוה מ-125%.

שיעור ה-Net Dollar retention של לקוחות עם יותר מ-10 משתמשים היה גבוה מ-135%.

שיעור ה- Net Dollar Retention ללקוחות עם הכנסות שנתיות חוזרות (ARR) גבוהות מ-50,000 דולר היה יותר מ-150%.

מספר הלקוחות המשלמים עם ARR של יותר מ-50,000 דולר עמד על 960, גידול של 187% לעומת 335 לקוחות ב-31 במארס, 2021.

שיעור ה-ARR המיוחס ללקוחות עם ARR של יותר מ-50,000 דולר היה 22%, עלייה מ-12% ברבעון הראשון של 2021.

החברה הכריזה על השקת ארבעה מוצרים חדשים על גבי מערכת ההפעלה לעבודה של מאנדיי: 

monday marketer לניהול כל תהליכי השיווק והקריאייטיב במקום אחד.

monday dev עבור צוותי מוצר, עיצוב, מחקר ופיתוח לתכנון, ביצוע ושיתוף פעולה על מנת לפתח ולהשיק מוצרים טובים יותר, מהר יותר. 

monday projects למנהלי פרוייקטים לתכנון, מעקב וניהול של פרוייקטים בכל סדר גודל.

monday sales CRM לצוותי מכירות עבור ניהול כלל ההיבטים של תחום המכירות.

החברה הכריזה על הסכם שותפות חדש עם Software House International) SHI), מהספקיות הגדולות של פתרונות IT בצפון אמריקה.

תחזית פיננסית:

לרבעון השני של שנת הכספים 2022, מאנדיי צופה:

הכנסות בסך כולל של 117 עד 119 מיליון דולר, המייצגים גידול של 66% עד 69% מול הרבעון המקביל אשתקד.

הפסד תפעולי Non-GAAP של 35 מיליון דולר עד 33 מיליון דולר ושיעור הפסד תפעולי של 30% עד 28%. 

לשנת 2022 כולה מאנדיי צופה:

הכנסות בסך כולל של 488 עד 492 מיליון דולר, המייצגים גידול של 58% עד 60% מול הרבעון המקביל אשתקד.

הפסד תפעולי Non-GAAP של 139 מיליון דולר עד 135 מיליון דולר ושיעור הפסד תפעולי של 28% עד 27%. 

7 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.87 מיליון ב-MONDAY.COM LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות את MONDAY.COM LTD.