דוחות השיא של נאוויטס - עלייה של 157% ברווח הנקי ל-15.2 מיליון דולר

נאוויטס סוגרת רבעון ראשון עם זינוק של 94% בהכנסות ל-35.7 מיליון דולר ועלייה של 20% בהיקף ההפקה

 

 

 
גדעון תדמור, קרדיט: דניאל קמיניסקיגדעון תדמור, קרדיט: דניאל קמיניסקי
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/05/2022

נאוויטס מפרסמת דוחות שיא בהיקף ההכנסות והרווח הנקי ובהיקף ההפקה לרבעון: ההכנסות עלו בכ-94% לכ-35.7 מיליון דולר, הרווח הנקי זינק בכ-%157 ל-15.2 מיליון דולר והיקף ההפקה מנכסי הנפט של השותפות עלה בכ-20%

מחיר המכירה הממוצע לחבית נפט במהלך הרבעון - 95 דולר.

נאוויטס החלה לבחון אפשרות למכירת הנכסים היבשתיים המפיקים שבבעלותה בארה"ב, ופועלת באמצעות בנקים ייעודיים לאיתור רוכשים פוטנציאלים.

נאוויטס פרסמה דו"ח משאבים מותנים ( (2Cמעודכן לפרויקט Sea Lion  לפיו חלקה של נאוויטס גדל ומסתכם בכ-463 מיליון חביות נפט.

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "נאוויטס מדווחת על תוצאות מצוינות לרבעון ראשון, המשקפות צמיחה אמיתית הנובעת מגידול בהפקה ומהמגמה הנמשכת של עליית מחירי הנפט. כיום, יותר מתמיד, ברור כי הנפט יישאר מרכיב עיקרי והכרחי עוד שנים רבות וארוכות".

נאוויטס פטרוליום מדווחת על תוצאות שיא רבעוניות של השותפות, עם זינוק בכל הפרמטרים – הכנסות, רווח תפעולי, רווח נקי והיקף ההפקה מהמאגרים המפיקים שבבעלותה. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 נאוויטס רשמה הכנסות של 35.7 מיליון דולר, עלייה של 94% לעומת הרבעון המקביל (בנטרול הכנסות חד פעמיות), וזאת בשל העלייה המשמעותית במחיר הנפט וכן בשל הגדלת ההפקה מנכסי הנפט של השותפות ב-20%. הרווח הנקי של נאוויטס, עמד על 15.2 מיליון דולר, זינוק של כ- 157% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2021.

במהלך הרבעון נאוויטס הפיקה ומכרה כ-489 אלף חביות נפט, עלייה של כ-20% לעומת נתוני הרבעון המקביל. עיקר העלייה נבעה מהשלמה מוצלחת של הקידוחים האופקיים בשדות דנברי, שתרמו לגידול של כ-70 אלף חביות.

במהלך הרבעון חלה עלייה משמעותית במחירי הנפט כך שהמחיר הממוצע לחבית נפט WTI ברבעון הראשון של שנת 2022 עמד על כ-95 דולר, לעומת מחיר ממוצע של כ-58 דולר ברבעון הראשון של שנת 2021 - עלייה של כ-%64. מחירי הנפט המשיכו לעלות אף לאחר תום הרבעון הראשון.

ה- EBITDA של נאוויטס ברבעון הראשון זינק ב- 165%  ל-25.4 מיליון דולר, זאת לעומת כ-9.6 מיליון דולר ברבעון המקביל (בנטרול הכנסות חד פעמיות). פרויקט בקסקין תרם ל- EBITDA של השותפות כ-16.1 מיליון דולר והנכסים היבשתיים תרמו ל-EBITDA כ-11.8 מיליון דולר.

הצגת תשואות IRR לפרויקטים של השותפות

נאוויטס מציגה לראשונה נתוני IRR לפרויקטים שבבעלותה, והנמצאים בשלבי פיתוח או הפקה. הנתונים משקפים תשואות גבוהות ואטרקטיביות בכל קנה מידה, הן ברמת הפרויקט והן על ההון המושקע. הנתונים המוצגים מתייחסים לפרויקט בקסקין והנכסים היבשתיים, וכן לפרויקט שננדואה, הנמצא בפיתוח ואשר מימונו, ובכלל זה הזרמת כל הון העצמי, הושלמו ובוצעו במלואם.

בפרויקט בקסקין, תשואת הפרויקט הינה 56% והתשואה על ההון הינה 74%.

בפרויקט שננדואה, תשואת הפרויקט הינה 41% והתשואה על ההון הינה 55%.

בנכסי דנברי ונצ'ס היבשתיים ,תשואת הפרויקט הינה 36% והתשואה על ההון הינה 48%.

בחינת מכירת השדות היבשתיים:

במסגרת הדוחות, נאוויטס מציינת כי החלה לבחון אפשרות למכירת השדות היבשתיים, שדות דנברי ונצ'ס וזאת בהמשך לעליית מחירי הנפט וההתפתחויות בביקוש לנכסים באזור עם הפקה חזקה ויציבה. לשם כך השותפות התקשרה עם שני בנקים ייעודיים לניהול תהליכי מכירה, אשר החלו בפעולות ראשוניות לאיתור רוכשים פוטנציאליים.

דו"ח משאבים מותנים מעודכן לפרויקט Sea Lion 

בהמשך לאסטרטגיית נאוויטס לאתר נכסי נפט הזדמנותיים בעלי פוטנציאל רב ובהמשך לדיווח קודם של השותפות על רכישת 65% בתגליות נפט מוכחת באיי פוקלנד, כשהעיקרית שבהן הינה תגליתSea Lion , פרסמה השותפות דו"ח משאבים מותנים מעודכן לפרויקט, שהוכן על ידי NSAI . הדו"ח קובע כי חל גידול משמעותי בהיקף המשאבים, כאשר חלקה של נאוויטס מסתכם בכ-293 מיליון חביות בקטגוריית 1C וב- 463 מיליון חביות בקטגורית 2C.

נאוויטס מעדכנת כי עבודות הפיתוח של פרויקט הדגל של השותפות, פרויקט שננדואה (388 מיליון חביות), אשר הגיע ל FID -ולסגירה פיננסית במהלך שנת 2021 , מתקדמות כמתוכנן על פי הלו"ז והתקציב של הפרויקט, עם השלמת התכנון ההנדסי של הבארות ,תכנון מתקדם של עבודות הקידוח והזמנת הציוד הנדרש לצורך כך. פרויקט שננדואה צפוי להתחיל בהפקה מסחרית בסוף שנת 2024, בהיקף של כ-80,000 חביות ביום.

בנוסף, במהלך הרבעון הראשון השלימה נאוויטס בהצלחה את קידוח הפיתוח השלישי במאגר בקסקין, ועבודות ההשלמה בקידוח צפויות בתחילת הרבעון השלישי.

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "נאוויטס מדווחת על תוצאות מצוינות לרבעון ראשון, המשקפות צמיחה אמיתית הנובעת מגידול בהפקה ומהמגמה הנמשכת של עליית מחירי הנפט. כיום, יותר מתמיד, כולנו מבינים את החשיבות שביצירת מקורות אנרגיה מגוונים וברור כי הנפט יישאר מרכיב עיקרי והכרחי עוד שנים רבות וארוכות. נאוויטס מוכיחה כי מיישמת בהצלחה  אסטרטגיית  איתור ורכישת נכסי נפט בתנאים הזדמנותיים במגמה לפתחם ולהשביחם, תוך יצירת תזרים משמעותי, רווחיות וערך רב למשקיעי השותפות".

לגרף נאוויטס פטר יהש לחצו כאן

206 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 201.95 מיליון בנאוויטס פטר יהש
קרנות נאמנות שמחזיקות את נאוויטס פטר יהש. לרשימה המלאה