אקטליס נטוורקס מדווחת על השלמת הנפקה ראשונית לציבור

ומימוש חלקי של האופציה להקצאת יתר על ידי החתם

 

 

 
Image by Sergei Tokmakov Terms.Law from PixabayImage by Sergei Tokmakov Terms.Law from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/05/2022

אקטליס נטוורקס (Nasdaq: ASNS), ספקית של פתרונות רשת מתקדמים, מוגני סייבר עבור רשתות IoT לאזורים נרחבים, מדווחת על השלמת הנפקה ראשונית לציבור של כ-4,212,500 מניות רגילות שלה, הכוללות 462,500 מניות שהונפקו בעקבות מימוש חלקי של האופציה להקצאת יתר על ידי החתם, במחיר של 4 דולר למניה.

התמורה נטו בגין ההנפקה, כולל הקצאת היתר, עומדת על כ-15.4 מיליון דולר, לאחר ניכוי של עמלות חיתום, עמלות והוצאות הנפקה נוספות. בכוונת החברה להשתמש בתמורת ההנפקה בעיקר למחקר ופיתוח, מכירות ושיווק, הנהלה וכלליות, השקעות הון והון חוזר. מניותיה של אקטליס החלו להיסחר בנאסד"ק ביום 13 במאי 2022, תחת הסימול ASNS.

Boustead Securities פעל כחתם יחיד בהנפקה.