רימון רוחשת שליטה בחברה קבלנית לעבודות ימיות ופתוח

רוכשת את השליטה בחברה קבלנית לעבודות ימיות ופתוח, 'מר-טר', לפי שווי מוערך של 50 מיליון שקל

 

 

 
יוסי אלמלם, צילום: דוד מוסקוביץיוסי אלמלם, צילום: דוד מוסקוביץ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2022

החברה הנרכשת סיימה את שנת 2021 עם גידול בהכנסות ל-108 מיליון שקל וגידול ב-EBITDA ל-13 מיליון שקל

יוסי אלמלם, מנכ"ל קבוצת רימון: "רכישת 'מר-טר' משתלבת בצורה מדויקת באסטרטגיה של רימון להרחיב את הצעת הערך ללקוחותיה ולהרחיב ולהעמיק את נוכחותה בתחומי פעילותה בארץ ובחו"ל בתחום התת קרקעי, בנוסף החברה מאפשרת לקבוצת רימון להיכנס לתחום עבודות הימיות שפותחת לקבוצה כניסה ללקוחות חדשים כגון עבודות בנמלים ובים. מר-טר היא חברה ייחודית בתחום פעילותה, המשתלבת באסטרטגיה של רימון. רכישה זו, בהמשך למזכר ההבנות עליו הודענו מוקדם יותר השנה לרכישת חברת ספרדית הפועלת בתחומי המנהור והדחיקה, הנה חלק מאסטרטגיית החברה לצמוח גם באמצעות מיזוגים ורכישות תוך ניצול הזדמנויות שוק ואנו ממשיכים לבחון עסקאות נוספות ויצירת מנועי צמיחה לשנים הבאות. רימון נהנית מאיתנות פיננסית גבוהה, וכן מכך שכחלק ממדיניות שמרנית של ניהול סיכונים, ביצענו מבעוד מועד הצטיידות במלאי משמעותי של חומרי גלם, דבר המסייע בידינו מאוד אל מול העליות בתקופה האחרונה במחירי הפלדה וחומרים נוספים. נמשיך לפעול להרחבת פעילותינו בארץ ובחו"ל, תוך ניהול סיכונים שמרני והקפדה על רווחיות נאותה". 

קבוצת התשתיות והאנרגיה רימון מדווחת כי התקשרה בהסכם לרכישת השליטה (67%) בחברה מר-טר, חברה קבלנית לעבודות ימיות ופיתוח, לפי שווי מוערך של 50 מיליון שקל. יתרת המניות תישאר בידי המוכרת, חברת White Knight Services S.A. 

חברת מר-טר הפעילה בישראל הינה בעלת ניסיון של למעלה מ-40 שנה בביצוע עבודות במרחב הימי ובמרחב הסמוך לו, לרבות עבודות כגון החדרת שיגומים וכלונסאות, ביצוע עבודות דיפון בים וביבשה, חפירת פירים, טיפול במי תיהום, חפירות ימיות שלא באמצעות אוניות מחפר והידוק קרקע. בנוסף, עוסקת החברה בתחום ריתוכי צנרת ובעבודות בטון מורכבות, שהינם תחומים סינרגטיים לפעילותה של רימון.

תמורת הרכישה הינה כ-28 מיליון שקל, אשר תשולם למוכרת במועד השלמת העסקה. עוד נקבע בהסכם, כי מיד לאחר מועד השלמת העסקה תחלק מר-טר דיבידנד, כאשר חלקה של רימון מתוכו עומד על סך של כ-9 מיליון שקל. התמורה, בצירוף הוצאות נוספות כפי שסוכמו בין הצדדים (לפני האופציות ומבלי להתחשב בחלוקת הדיבידנד), משקפת למר טר שווי מוערך של  50 מיליון שקל . מימון העסקה יבוצע ממקורותיה העצמאיים של רימון.

לרימון ניתנה זכות לחייב את המוכרת למכור לה את יתרת מניותיה במר-טר (אופציית Call), וניתנה למוכרת זכות לחייב את רימון לרכוש ממנה את יתרת מניותיה במר טר (אופציית Put)  והכל החל מתום 3 שנים ממועד השלמת העסקה, בתמורה המבוססת על הגבוה מבין שווי החברה הנרכשת של כ-52 מיליון שקל ושווי החברה הנרכשת בהתאם למכפילי EBITDA שנקבעו בין הצדדים, והכל בתנאים הנוספים שנקבעו בהסכם.

היקף ההכנסות של החברה הנרכשת ב-2020 וב-2021 הסתכם בסך של כ-72 מיליון שקל וכ-108 מיליון שקל, בהתאמה. ה-EBITDA של החברה הנרכשת ב-2020 וב-2021 הסתכם בסך של כ- 9 מיליון שקל וכ-13 מיליון שקל, בהתאמה. סך נכסי החברה הנרכשת לשנים  2020 ו-2021 הסתכם בכ-94 מיליון שקל וכ-109 מיליון שקל, בהתאמה, וסך התחייבויות החברה הנרכשת ל-20202 ו-2021 הסתכם  בכ-23 מיליון שקל וכ-31 מיליון שקל, בהתאמה.
 
השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים בין היתר, קבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה וקבלת אישור הגוף המעמיד מימון לחברה הנרכשת. בנוסף, במסגרת ההסכם התחייבה המוכרת כי היא וכל צד קשור לה לא יעסקו בישראל, במישרין או בעקיפין, בתחומי העיסוק של החברה הנרכשת, וזאת למשך תקופה של 4 שנים ממועד השלמת העסקה.

לאחרונה רימון התקשרה במזכר הבנות לרכישת חברת ספרדית העוסקת בתחום הדחיקה והמנהור (יבשתי וימי) ברחבי העולם בתמורה לכ-67.5 מיליון יורו. 

לגרף רימון לחצו כאן

49 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 51.38 מיליון ברימון
קרנות נאמנות שמחזיקות את רימון. לרשימה המלאה