קרן חדשה - אילים משיקה קרן להגנה מפני עליית הריבית והדולר שתתמקד באג"ח חו"ל FLOATERS

 

 
טמיר שפירא מנכל אילים צילום פאנדרטמיר שפירא מנכל אילים צילום פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/05/2022

אילים משיקה קרן נאמנות חדשה שתאפשר למשקיעים להיחשף לאג"ח בחו"ל בריבית משתנה (FLOATERS). הקרן תציע דמי ניהול אטרקטיביים3 של 0.59% בלבד. 

קרן נאמנות חדשה של אילים קרנות נאמנות¹:

אילים (0D) אג"ח חו"ל FLOATERS 

מס' קרן:  5135595

הצעת יחידות מיום 23.05.2022, התאמת נכסים עד ליום 07.07.2022

קרן הנאמנות החדשה¹ תשקיע באגרות חוב בריבית משתנה בחו"ל (FLOATERS), בעלות דירוג השקעה בלבד וקופון בריבית משתנה אשר יותאם למגמת שינוי הריבית. הקרן חשופת דולר (רכישת יחידות בשקלים) והמיסוי על רווחי המשקיעים בעת פדיון היחידות, יהיה רק על רווח ההון מעבר לעלייה בשער הדולר.

באילים קרנות נאמנות מסבירים את פוטנציאל ההשקעה בקרן החדשה: "הצפי להמשך עליית הריבית בארה"ב מביא לעליית תשואות באג"ח הממשלתיות והקונצרניות וכפועל יוצא, להפסדי הון למשקיעים. התמקדות באגרות חוב בריבית משתנה בחו"ל (FLOATERS) יכולה להערכתנו להגן על תיק ההשקעות מפני עליית הריבית הצפויה וגם לתת מענה יעיל לעליית הדולר שתביא עמה העלייה בריבית. בתקופה של עליות ריבית גדל הקופון המשולם על האיגרת בריבית משתנה, ובכך היא עשויה להגן על המשקיעים מפני הפסדי הון שהיו חווים במסלול של אג"ח עם קופון קבוע."2

כמו כן, אילים משיקה גם קרן נוספת שתתמקד באג"ח חו"ל FLOATERS, הנקובה בדולר (רכישת יחידות בדולרים) כפתרון השקעה2 לבעלי חשבונות מט"ח:

קרן נאמנות חדשה נוספת של אילים קרנות נאמנות¹:

אילים (0D) אג"ח חו"ל FLOATERS נקובה $

מס' קרן: 5135587

דמי ניהול:  0.59%

הצעת יחידות מיום 23.05.2022, התאמת נכסים עד ליום 07.07.2022

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו אילים קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן יוצעו לראשונה בתאריך 23.05.22. מועד סיום התאמת נכסים 07.07.22. ראה מדיניות השקעות מפורטת בתשקיף הקרן. 2. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. 3. ביחס לקרנות בקטגוריה "אג"ח בחו"ל חשופות דולר" נכון ליום 16.5.2022. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. לפרטים נוספים ראו תשקיפי הקרנות באתר במגנא 16.05.22 אסמכתא 2022-03-058993 אסמכתא 2022-03-058984. קיימים דמי נאמן בקרן. (D0): ללא חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח. טלח.