דוד מיכאל מנכ"ל קבוצת שגריר: "מתחילים לקטוף את פירות ההשקעות האסטרטגיות שביצענו"

קבוצת שגריר שירותי רכב מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2022

 

 

 
רכבי שגריר, צילום: אייל גליהרכבי שגריר, צילום: אייל גליה
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2022

זינוק של 65% בהכנסות שהסתכמו ב-71.4 מיליון ש"ח;

הרווח הגולמי צמח ב-94% והסתכם ב-16.1 מיליון ש"ח;

GoTo (36.98%) השלימה המיזוג עם חברת נרהטק הבורסאית;

קבוצת שגריר שירותי רכב, ספקית מובילה במתן שירותים לחברות הביטוח ושיתוף והשכרת רכבים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022.


דוד מיכאל, מנכ״ל קבוצת שגריר, צילום: גיא קרן 

דוד מיכאל, מנכ"ל קבוצת שגריר: "אנו מתחילים לקטוף את פירות ההשקעות האסטרטגיות שביצענו ומעריכים כי נמשיך להציג שיפור בתוצאות בעקבות רכישות אלו במהלך השנה הקרובה. שגריר החדשה ממוקדת בשיפור הרווחיות וההתייעלות התפעולית ובהתאמה הצלחנו להציג גידול משמעותי בהכנסות וברווחיות. אנו נמשיך לפעול במטרה להשיא ערך לבעלי המניות שלנו."

אירועים בתקופת הדו"ח ולאחריו

בסמוך למועד הדיווח דיווחה גוטו על השלמת המיזוג עם חברת נרהטק הבורסאית. 

בחודש מאי 2022 דיווחה גוטו כי ION ION הספרדית, אחת מהחברות הגדולות בעולם המספקת חומרים וטכנולוגיות לתעשיית הרכב, השקיעה בחברה 2.5 מיליון דולר לפי שווי של 96 מיליון דולר לפני הכסף.

בחודש פברואר 2022 דיווחה גוטו כי ASTARA, אחת מקבוצות הרכב הגדולות בעולם, תשקיע ב-GoTo Global, סכום של 5 מיליון דולר לפי שווי של 96 מיליון דולר לפני הכסף. מספר ימים קודם לכן דיווחה גוטו כי היא נערכת להנפקה בבורסה בתל אביב וכי היא חתמה על מזכר הבנות לקראת מיזוג עם נרהטק מדיה הציבורית ורישום למסחר של מניותיה.

דגשים לתוצאות החברה:

ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו בכ-71.4 מיליון ש"ח, גידול של 64.7% בהשוואה להכנסות של כ-43.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול בפעילות החברה הן במגזר מכירת שירותים ומוצרים בענף התחבורה והן במגזר התאמות ותיקונים למרכב הרכב. במהלך הרבעון רשמה החברה גידול משמעותי בהכנסות מגזר התאמות ותיקונים למרכב הרכב כתוצאה מאיחוד חברת א.צ.מ הפועלת בתחום אבזור הרכב למוגבלים בניידות.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ-16.1 מיליון ש"ח, (22.6% מההכנסות) גידול של 94.0% בהשוואה לכ-8.3 מיליון ש"ח, (19.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מגידול במגזר התאמות ותיקונים למרכב הרכב ומאיחוד חברת א.צ.מ, אשר התקזז עם שחיקה ברווח הגולמי בתחום מכירת שירותים ומוצרים לענף התחבורה כתוצאה מעלייה בביקוש לשירותי דרך והסרת מרבית מגבלות הקורונה שהוטלו בעת משבר הקורונה.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ-10.4 מיליון ש"ח, גידול של 45.6% בהשוואה לכ-7.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי המתואם ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ-5.3 מיליון ש"ח, גידול של 49% בהשוואה לרווח תפעולי מתואם של 3.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. החברה מציגה לראשונה רווח תפעולי בניכוי הפחתת עודפי עלות בגין רכישות חברות ופעילויות לאור ריבוי הרכישות והמיזוגים השונים שביצעה אשר יצרו עודפי עלות של נכסים בלתי מוחשיים אשר משפיעים על הרווח התפעולי.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ-2.9 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של 5.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים של שגריר נכון ל-31 במרץ 2022 הסתכמה בכ-7.5 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-17.9 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2021. הקיטון נובע בעיקר בגין רכישת א.צ.מ ושנפ.

לגרף שגריר לחצו כאן

31 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 30.53 מיליון בשגריר
קרנות נאמנות שמחזיקות את שגריר. לרשימה המלאה