סיכום חודש מאי בבורסה - כ-4.65 מיליארד שקל נפדו מקרנות הנאמנות

ירידה של כ-4.8 בשווי השוק של קרנות הסל לעומת חודש קודם

 

 

 
Photo: Communication © Rafael Ben Ari, Dreamstime.comPhoto: Communication © Rafael Ben Ari, Dreamstime.com
 

נורית דרור, יח המחקר, הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/05/2022

המסחר בשווקים במאי 2022 התנהל על רקע המשך מלחמת רוסיה באוקראינה מזה חודש שלישי והמשך הסגרים ברחבי סין בעקבות מדיניות "אפס קורונה", בעקבותיהם נמשכת העלייה במחירי הסחורות.

מחירי האנרגיה חומרי הגלם והמזון, בעיקר אלה המיובאים ממדינות העימות, המשיכו לעלות החודש. ביניהם: מחיר הגז הטבעי  שזינק החודש בכ-21% והשלים עלייה של כ-135% מתחילת השנה, מחיר החיטה שעלה בכ-13% החודש והשלים עלייה של כ-54% מתחילת השנה. 

בעקבות העלייה במחירי הסחורות, עלה שיעור האינפלציה השנתית בכלכלות מובילות בעולם והבנקים המרכזיים נוקטים  במדיניות מוניטרית מצמצמת: הבנק המרכזי בארה"ב העלה בתחילת החודש את הריבית בארה"ב בחצי אחוז (- העלייה החדה ביותר מזה 22 שנה) ל-1%, לאחר שהעלה אותה ברבע אחוז בחודש הקודם, הבנק המרכזי בבריטניה העלה את הריבית בפעם הרביעית ברבע אחוז ל- 1% - הגבוהה מזה כ-13 שנה, והבנק המרכזי באירופה מתכנן ברבעון הבא העלאת ריבית ראשונה מזה כעשור. 

בישראל שיעור האינפלציה השנתית הגיע לכ-4%, שיעור גבוה מהרף העליון של 3% שהציבה הממשלה, בעקבות זאת העלה בנק ישראל את הריבית במשק, בפעם השנייה השנה, ב-0.4%  - השיעור הגבוה ביותר מאז שנת 2014, לרמה של 0.75%. יצוין כי בחודש קודם , באפריל, הועלתה הריבית לראשונה מאז 2018, ברבע אחוז.

יצוין כי גובר החשש לסטגפלציה – שילוב של אינפלציה ומיתון, וכי מפרסום נתון ראשוני של הלמ"ס עולה כי התמ"ג במשק התכווץ בשיעור שנתי של כ-1.6% ברבעון הראשון של 2022, בדומה לשיעור התכווצות התמ"ג בארה"ב (כ-1.4%).

בעקבות העלאת הריבית השווקים הגיבו בירידות שערים, והדולר התחזק. 

המסחר בת"א הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים, חרף השפעתם החיובית של מספר גורמים:

נמשכת הירידה בשיעור האבטלה כפי שעולה מנתוני הלמ"ס: שיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד והגיע לכ-3.4% באפריל 2022, לעומת כ-3.7% במרץ 2022. שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא והגיע לכ-3.1% באפריל 2022, לעומת כ-3.4% במרץ 2022. 

מנתוני האוצר עולה כי שיעור החוב הציבורי מהתוצר ירד לכ-68.8% בשנת 2021 לעומת כ-71.7% בשנת 2020. לירידה בחוב תרמה ההתאוששות המהירה של המשק ממשבר הקורונה והעלייה בהכנסות ממסים בשנת 2021. 

חברת דירוג האשראי S&P  אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של AA- עם תחזית יציבה (מאי 2022).  החברה צופה כי בשנת 2022 יצמח התמ"ג בישראל בכ-5.5%,  שיעור האינפלציה יגיע לכ-3.8% והגירעון הממשלתי יגיע לכ-3% מהתמ"ג.

בסיכום חודש מאי 2022, ירדו מדדי ת"א-35 ות"א-90 בכ-5% ובכ-9%, בהתאמה, זאת לעומת ירידה של כ-2% בנאסד"ק, שינוי זניח בממוצע בבורסות מובילות באירופה, ועלייה של כ-2% בסין. 

יצוין כי מתחילת השנה ירידות השערים בתל-אביב מתונות בהשוואה לבורסות בעולם: מדד ת"א-125 ירד בכ-4%, זאת לעומת ירידה ממוצעת של כ-13%  בבורסות מובילות בעולם, בראשן הנאסד"ק רשם ירידה של כ-22%.

בכל המדדים הענפיים, נרשמו ירידות, בראשם מדד ת"א-בנייה שירד החודש בכ-15% . יש לציין שלהעלאת הריבית במשק צפויה השפעה שלילית על רווחיות חברות הנדל"ן- הן מבחינת העלייה בהוצאות המימון שלהן והן מבחינת הירידה בביקוש מצד רוכשי דירות.

יוצא דופן החודש מדד ת"א נפט וגז שעלה בכ-0.6% והוא מוביל בעלייה של כ-44% מתחילת השנה, בזכות העלייה במחירי הנפט והגז ועלייה בביקוש ליבוא גז מישראל. מחיר נפט ברנט עלה החודש בכ-14% והשלים עלייה של כ-56% מתחילת השנה.

בסוף מאי נסחרות בבורסה 538 קרנות סל בשווי של כ-96.3 מיליארד שקל. 

החודש נרשמו למסחר 2 קרנות סל חדשות:

קרן סל קרן סל ראשונה בבורסה על מדד המניות ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע שנרשמה למסחר ע"י מגדל. במדד נכללות המניות גדולות הכלולות בתתי-ענף: תקשורת, שירותי מידע וציוד תקשורת.

קרן סל ראשונה בבורסה העוקבת אחר מדד המניות אינדקס 100 ESG אנטרופי שנרשמה ע"י פסגות. במדד נכללות 100 החברות בעלות דירוג ה-ESG (אחריות תאגידית) הגבוה ביותר על פי חברת המחקר אנטרופי מבין המניות הנכללות במדד ת"א-125. 

קרן הסל של פסגות, מצטרפת לשתי קרנות פתוחות העוקבות אחר המדד (קרנות של תכלית והראל).

3 קרנות סל על מדדי חו"ל בשווי של כ-18 מיליון שקל פורקו ונמחקו מהמסחר.

בנוסף נסחרות בת"א 39 קרנות חוץ הנסחרות במקביל גם בחו"ל בניהולן של בלאקרוק, אינבסקו וליקסור– שווי החזקות הציבור בקרנות אלה מגיע לכ-2.3 מיליארד שקל בסוף מאי, בדומה לשווי בסוף החודש הקודם. 

החודש נרשמו למסחר בבורסה 3 קרנות חוץ של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי " אינבסקו".

קרנות החוץ החדשות בת"א, הן  קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים:

מדד CoinShares Global Blockchain.

מדד NASDAQ 100.

מדד MSCI CHINA ALL SHARES.

שווי השוק של קרנות הסל בסוף מאי 2022 היה נמוך בכ-4.8 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם:

כ-1.9 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל-אביב – ירידה של כ-3.4 מיליארד שקל בשווי שמקורה בירידת שערי המניות, קוזזה חלקית בעלייה של כ-1.5 מיליארד שקל שמקורה ברכישות הציבור נטו של קרנות סל על מדד ת"א-125. 

כ-1.3 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים – ירידה של כ-1.5 מיליארד שקל בשווי שמקורה בירידת שערי המניות, קוזזה במעט בעלייה של כ-0.2 מיליארד שקל שמקורה ברכישות הציבור נטו. 

כ-1.6 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי אג"ח, בעיקר אג"ח חברות בת"א - כמחציתה ממכירות הציבור וכמחציתה מירידת שערי איגרות החוב. 

בשוק קרנות הנאמנות נרשמו במאי פדיונות בסכום כולל של כ-4.6 מיליארד שקל נטו, כמעט כל הסכום בקרנות האקטיביות: 

הציבור משך כ-0.6 מיליארד שקל נטו מהקרנות המשקיעות במניות בת"א, לאחר שהזרים לקרנות אלה כ-2.5 מיליארד שקל נטו בארבעת החודשים הראשונים של 2022, ומשך כ-4 מיליארד שקל נטו  מהקרנות המשקיעות באג"ח בת"א, בהמשך  לפדיונות בסכום של כ-3.3 מיליארד שקל נטו בסיכום ארבעת החודשים הראשונים של 2022. 

הציבור משך החודש כ-0.7 מיליארד שקל נטו מהקרנות המשקיעות בחו"ל בהמשך לפדיונות בסכום של כ-2 מיליארד שקל נטו בארבעת החודשים הראשונים של 2022. 

מנגד, הציבור הזרים כ-0.6 מיליארד שקל לקרנות הכספיות, בהמשך לכ-0.2 מיליארד שקל שהזרים בחודש הקודם, ולאחר פדיונות בסכום של כ-0.2 מיליארד שקל בשלושת החודשים הראשונים של השנה. שינוי המגמה בחודשים אפריל-מאי 2022 הינו תוצאה של העלאת הריבית במשק בכל אחד משני החודשים.

החודש נרשמה עלייה חדה במחזורים במרבית אפיקי המסחר, זאת בהשפעת העלייה בתנודתיות.

המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל במאי, גבוה בכ-15% מהמחזור בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2022, והמחזור הגבוה ביותר מאז  מרץ 2020. ב-9 במאי, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-5.2 מיליארד שקל בבורסה – כ-2.1 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה.

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב נחלשו והם צפויים להסתכם החודש בכ-0.5 מיליארד שקל, זאת בהמשך לגיוסים ערים בהיקף של כ-9.2 מיליארד שקל  בארבעת החודשים הראשוניםשל שנת 2022. 

כ-317 מיליון שקל גויסו בהנפקה של מניות לציבור ע"י חברת הנדל"ן מניב אמות, וכ-125 מיליון שקל גויסו בשש הקצאות פרטיות – מתוכם כ-100 מיליון שקל שגויסו ע"י ווישור גלובלטק בהקצאת מניות ל"קיסריה אלקטרוניקה רפואית". 

חמש חברות חדשות פרסמו החודש תשקיף להשלמה במסגרתו הן צפויות לגייס בחודשים הקרובים סכום כולל של עד כ-2 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs). בראשן שתי חברות גדולות– חברת הבנייה קרסו נדל"ן ,חברת האנרגיה המתחדשת שיכון ובינוי אנרגיה. וחברת הטכנולוגיה בינת, החברות הנוספות הן: שתי חברות שירותים פיננסים אי.אר.אן וג'י.אם.טי טק.

בשוק איגרות החוב נרשמו במאי ירידות שערים בכל מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. את ירידות השערים החודש הובילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד 10+ שנים שירדו החודש בכ-6%, ואיגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד הכלולות במדד תל בונד 20 ירדו החודש בכ-3.5%.

איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה ל-10 שנים ירדו החודש בכ-3%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה ל-10 שנים עלתה והגיעה לכ-2.6% בסוף מאי 2022 לעומת כ-2.3% בסוף החודש הקודם ולעומת תשואה של כ-1.3% בתחילת השנה. יצוין כי התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים הגיעה לכ-2.7% בסוף אפריל 2022 לעומת כ-2.9% בסוף החודש הקודם, ולעומת תשואה של כ-1.5% בתחילת השנה.

יצוין כי איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד דולר ואיגרות החוב הכלולות במדדי All Bond ריבית משתנה רשמו החודש ירידה זניחה של כ-0.4% בממוצע. 

בשוק איגרות חוב נרשמה החודש עלייה חדה בפעילות, והמחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל – גבוה בכ-23% מהמחזור הממוצע  בארבעת החודשים הראשונים של 2022. 

העלייה במחזורי המסחר נבעה בעיקר מאיגרות החוב הקונצרניות, שהמחזור היומי בהן הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל במאי (לא כולל קרנות סל), גבוה ביותר מפי שניים מהמחזור  בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2022 והגבוה ביותר מאז מרץ 2020. לעלייה החדה במחזורים על רקע העלאת הריבית, תרם עדכון החצי שנתי של מדדי התל בונד שחל ב-22 במאי – ערב העדכון ב-19 במאי נרשם מחזור של כ-15.5 מיליארד שקל באיגרות חוב , מזה כ-12.5 מיליארד שקל באיגרות חוב קונצרניות. 

יצוין כי החל ב-30 ביוני תכנס לתוקף רפורמה במדדי איגרות החוב, שבמסגרתה יעודכנו מדדי איגרות החוב מידי חודש כמקובל בבורסות מובילות בעולם.

באיגרות החוב הממשלתיות הסתכם המחזור היומי בכ-2.5 מיליארד שקל במאי, נמוך במעט מהמחזור הממוצע בארבעת החודשים הראשונים של השנה, ירידה שנבעה מאיגרות החוב השקליות.

גם במלווה קצר מועד נרשמה עלייה חדה בפעילות, והמחזור היומי שהסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל  היה גבוה כמעט פי 2.5 מהמחזור הממוצע בארבעת החודשים הראשונים של 2022, והגבוה ביותר מאז מרץ 2020.

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר במאי הסתכמו בכ-3.6 מיליארד שקל, לעומת גיוס בהיקף של כ-4.2 מיליארד שקל בממוצע בכל אחד מהחודשים ינואר-אפריל 2022. כ-81% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-19% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. 

הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי צפויים להסתכם ביותר מכ-8 מיליארד שקל במאי, בהמשך לגיוסים ערים בהיקף של כ-31.5 מיליארד שקל בארבעת החודשים הראשונים של השנה. כ-7.6 מיליארד שקל גויסו החודש ב-13 הנפקות לציבור וכ-0.4 מיליארד שקל גויסו בארבע הקצאות פרטיות. 

כ-6 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י הסקטור הריאלי. הגיוסים הבולטים בסקטור זה היו:

שתי ההנפקות הגדולות החודש היו של שתי החברות הממשלתיות: 

חברת החשמל שגייסה 2 מיליארד שקל בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA+ ע"י "מעלות" ו-Aa1 ע"י "מידרוג" – סדרה עם מח"מ 5.1 שנים ותשואה לפדיון 0.4%, וסדרה עם מח"מ 12.8 שנים ותשואה לפדיון 1.8%.

חברת המים מקורות שגייסה כ-1.2 מיליארד שקל בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AAA ע"י "מעלות" – סדרה עם מח"מ 3.7 שנים ותשואה לפידיון שלילית בשיעור של 0.2%, וסדרה עם מח"מ 13.5 שנים ותשואה לפידיון 1.7%.

כ-2.6 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י 11 חברות נדל"ן. הגיוסים הבולטים בענף זה הם: כ-595 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקניונים ביג בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.8 שנים, ריבית 1.87%, בדירוג AA- ע"י "מעלות", כ-544 מיליון שקל גויסו ע"י חברת מרכזי הקניות ארי נדל"ן בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב. החברה הנפיקה אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ 4.5 שנים, ריבית 1.9% וללא דירוג.

כ-98 מיליון שקל גויסו החודש ע"י חברת המלונאות פאי סיאם – חברת אג"ח חדשה שלישית השנה - העוסקת ברכישה והקמה של מלונות בארץ ובהפעלת מלונות בינלאומיים בארץ באמצעות זכיינות. החברה הנפיקה אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 4.1 שנים, במחיר של 0.98 ש"ח ל-1 ש"ח ע.נ, ריבית 5.3%, ללא דירוג.  

כ-2 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י הסקטור הפיננסי, כשההנפקה הגדולה בסך כ-1.7  מיליארד שקל בוצעה ע"י בנק לאומי באמצעות הרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד: סדרה עם מח"מ 3 שנים ותשואה לפידיון 0.2% בדירוג AAA ע"י "מעלות" ו-Aaa ע"י "מידרוג" וסדרה עם מח"מ 7.5 שנים ותשואה לפידיון 1.1% בדירוג AAA ע"י "מעלות", וסדרה חדשה של נע"מ נושא ריבית משתנה במרווח של 0.29% מעל ריבית בנק ישראל. 

שלוש חברות נדל"ן חדשות פרסמו תשקיף להשלמה במסגרתו הן מתכננות לגייס עד כ-893 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה, דלק נכסים המתפצלת מחברת האם "דלק ישראל" שצפויה לגייס עד כ-700 מיליון שקל, וחברות הבנייה יסודות איתנים ועמרם אברהם.

שוק הנגזרים התאפיין אף הוא במחזורי מסחר גבוהים לעומת ארבעת החודשים הראשונים של השנה. 

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה והסתכם בכ-136 אלף יחידות בחודש מאי לעומת כ-118 אלף יחידות בממוצע ארבעת החודשים הראשונים של 2022. מדד התנודתיות VTA35  עלה החודש והגיע לכ-19 נקודות בסוף מאי, לעומת כ-15 נקודות בסוף  אפריל וגם  בתחילת השנה. יצוין כי מדד התנודתיות בארה"ב – ה-VIX  הגיע לכ-26 נקודות בסוף מאי לעומת כ-33 נקודות בסוף אפריל ולעומת כ-17 נקודות בתחילת השנה.

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות הסתכם בכ-46 אלף יחידות במאי, גבוה בכ-10% לעומת המחזור הממוצע בארבעת החודשים הראשונים של 2022. יצוין כי המחזור במאי היה גבוה בכ-12% מהמחזור בחודש הקודם והושפע מהתנודתיות בשער הדולר. הדולר התחזק בכ-1% במאי, בהשפעת העלאת ריבית הפד, והגיע לשער של 3.355 שקל לקראת סוף החודש.