קרנות נאמנות | גיוסים פדיונות - לחודש מאי 2022 - הרשימה המלאה

קרנות מנוהלות | גופי הוסטינג | רשימה מאוחדת - המגייסת הגדולה בכספיות היא "פסגות". המגייסת הגדולה בהוסטינג היא "פסטרנק שהם". המגייסת הגדולה במסורתיות היא "פורסט". ללא סל הפדיונות עומדים על כ 4.85 מיליארד שקלים. המגייסת הגדולה בסל היא "קסם", בפער משמעותי. "אנליסט" מאבדת את מקומה ב 10 חברות הקרנות הגדולות ביותר. הטבלה עודכנה היום לאחר שנמצאה טעות.

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/06/2022

קרנות מנוהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

היקף נכסים במסורתיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות

היקף נכסים בכספיות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות

 

31.5.2022

מאי

מתחילת השנה

 

מאי

מתחילת השנה

 

מאי

מתחילת השנה

ילין לפידות

27,382

-341

602

27,382

-341

602

*

*

*

מיטב תכלית

26,489

-701

-1541

21,947

-733

-1467

4,542

32

-75

פסגות

18,960

-18

-367

15,720

-369

-965

3,240

351

598

מור

18,023

-310

-557

17,261

-349

-581

762

38

25

אלטשולר שחם

18,135

-1067

-4919

17,972

-1069

-4,911

163

2

-8

הראל

16,628

6

-490

11,824

-282

-802

4,805

288

311

מגדל שוקי הון

16,626

-257

-143

14,225

-419

-239

2,401

162

96

קסם

13,158

-526

-859

12,459

-496

-792

699

-30

-67

אי.בי.אי

7,595

36

-34

7,418

2

-62

177

34

28

פורסט

5,137

125

449

5,137

125

449

*

*

*

אנליסט

4,940

-53

-158

4,070

-75

-187

870

22

29

אפסילון

4,269

-102

338

4,269

-102

338

*

*

*

איילון

3,150

-170

-185

3110

-170

-180

40

0

-5

אילים

2,015

-56

246

2,015

-56

246

*

*

*

סיגמא

1,986

-38

-30

1,986

-38

-30

*

*

*

א.ד. רוטשילד

1,181

-57

-188

1,181

-57

-188

*

*

*

תמיר פישמן

573

54

111

573

54

111

*

*

*

ברק

100

-2

-15

100

-2

-15

*

*

*

איילון (הוסטינג)

12,300

-430

-515

12,300

-430

-515

*

*

*

קסם (הוסטינג)

4,268

-91

-144

4,268

-91

-144

*

*

*

סיגמא (הוסטינג)

346

5

101

346

5

101

*

*

*

סיכום ביניים

175,879

-3,652

-8,900

158,181

-4,552

-9,833

17,699

899

932

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

הוסטינג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות בהוסטינג

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו

מנהל החברה

 

31.5.2022

מאי

מתחילת השנה

 

פורטה

3138

-58

-91

חגי בדש

פסטרנק שהם

2,070

70

590

שי שהם

ברומטר

1,985

0

172

אלי צחור

קסם אזימוט

1,039

-31

-49

נימרוד פינקו

פרופאונד

703

-10

76

שי אנגל ועודד שטרנברד

פורצ'ן

400

18

116

שי זבולון

אקסיומה

282

1

127

אבי קורז ויאיר אלק

אלפי בנדק

203

-4

-2

קובי אלפי-לס ויונה בנדק

גביש 

38

-1

9

ברק גרשוני

פלקון

28

3

6

אורי קוברסקי ותמור דן

דרך 

11

1

1

*

שופן

25

-0.5

-0.5

אלון יצחקי

ב.אלטרנטיב

363

-8

58

אריק בוידר

חו"ל

30.4.2022

אפריל

מתחילת השנה

מנהל החברה

Invesco

50

12

50

שי יונהמוצרי מדדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים

היקף נכסים במחקות

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות

היקף נכסים בקרנות סל

גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל

מנכ"ל חברת הקרנות

31.5.2022

מאי

מתחילת השנה

מאי

מתחילת השנה

מאי

מתחילת השנה

קסם

39,788

1862

2247

12,404

-52

521

27,384

1914

1726

אבנר חדד

מיטב תכלית

31,170

-453

-397

8,712

-142

-141

22,458

-311

-256

רפי ניב

מגדל שוקי הון

30,118

-418

70

17,178

-289

-132

12,940

-129

202

ליאור כשריאן

פסגות

26,359

-278

512

9,674

-47

416

16,686

-230

96

אייל גורן

הראל

22,235

-565

-946

8,471

-188

170

13,764

-377

-1116

אורי שור 

מור

3,918

99

673

1073

-53

-103

2845

152

776

אלי לוי

אי.בי.אי

3,600

-69

-133

3,600

-69

-133

*

*

*

אורי בן דב

אלטשולר שחם

1,024

-22

-30

1,024

-22

-30

*

*

*

ליאור כגן

א.ד רוטשילד

150

7

63

150

7

63

*

*

*

אייל סגל

אנליסט

62

3

17

62

3

17

*

*

*

אלון אגושביץ

סיכום

158,424

166

2076

62,348

-852

648

96,077

1019

1,428

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

טבלה מאוחדת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גוף קרנות נאמנות

היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)

גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות

מנכ"ל חברת הקרנות

31.5.2022

מאי

מתחילת השנה

מיטב תכלית

57,658

-1154

-1,939

רפי ניב

קסם

52,946

1336

1388

אבנר חדד

מגדל שוקי הון

46,744

-675

-73

ליאור כשריאן

פסגות

45,320

-295

144

אייל גורן

הראל

38,863

-560

-1,437

אורי שור 

ילין לפידות

27,382

-341

602

אסף אלדר

מור

21,942

-212

117

אלי לוי

אלטשולר שחם

19,159

-1089

-4,948

שי ירון

אי.בי.אי

11,195

-34

-166

אורי בן דב

פורסט

5,137

125

449

ירון תמיר

אנליסט

5,000

-50

-141

אלון אגושביץ

אפסילון

4,269

-102

338

גיל קורן

איילון

3,150

-170

-185

קרן עמרם

אילים

2,015

-56

246

טמיר שפירא

סיגמא

1,986

-38

-30

יאיר שני

א.ד. רוטשילד

1,331

-50

-125

איל סגל

תמיר פישמן

573

54

111

אלדד תמיר

ברק

100

-2

-15

שי ברק

איילון (הוסטינג)

12,300

-430

-515

*

קסם (הוסטינג)

4,268

-91

-144

*

סיגמא (הוסטינג)

346

5

101

*

סיכום 

361,684

-3,829

-6,222

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


סוג קרן היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.5.2022 מאי מתחילת השנה
מסורתיות 185,563 -4,893 -9,231
כספיות 17,699 899 932
מסורתיות + כספיות 203,262 -3,994 -8,299
       
מחקות 62,348 -852 648
סל 96,077 1019 1,428
מחקות + סל 158,425 167 2,076
       
כל הקרנות 361,687 -3,827 -6,223