חודש מאי בתעשיית קרנות הנאמנות פדיון כולל של כ-4.2 מיליארד ₪

היקף הפדיון במסורתיות עלה ל-5.2 מיליארד שקלים

 

 

 
Image by aleksandra85foto from PixabayImage by aleksandra85foto from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/06/2022

תעשיית קרנות הנאמנות – מאי 2022

בניגוד לחודש אפריל, בו נרשם פדיון קל יחסית של כ-510 מיליון ₪, בחודש מאי הקרנות האקטיביות המסורתיות "הובילו" פדיון עצום בתעשייה, כשפדו כ-5.2 מיליארד ₪.

בתעשייה הפסיבית נרשם גיוס כולל של כ-130 מיליון ₪, כשהקרנות המחקות פדו כ-740 מיליון ₪, ומנגד קרנות הסל סיימו את החודש עם גיוס של כ-870 מליון ₪ הודות לקטגוריית המניות בארץ (כנראה רכישה אחת מאוד גדולה) שחיפתה על פדיונות בשאר הקטגוריות.  

הגיוסים המשמעותיים ביותר נרשמו גם החודש בקטגוריית מניות בארץ, אך בניגוד לחודש אפריל, הגיוס נרשם בקרנות הסל בלבד, כשהקרנות המחקות והקרנות האקטיביות המסורתיות סיימו את החודש עם פדיון בקטגוריה זו. 

סך נכסי התעשייה כולה ירד בחודש מאי בכ-17 מיליארד ₪, שמהווים ירידה של כ-4.4% מכ-383.8 מיליארד ₪ לכ-366.9 מיליארד ₪. ירידה שנובעת מתשואה שלילית של כ-3.3% בסך של כ-12.7 מיליארד ₪ ופדיון של כ-4.2 מיליארד ₪.

מאי בשווקים הפיננסיים

לאחר התבטאויות הפד' בחודשי אפריל ומאי על שינוי הגישה לניצית יותר, חודש מאי סיפק לנו, כצפוי, העלאות ריבית בקצב גבוה יותר, כשהבנקים המרכזיים בארה"ב ובישראל מגבירים את קצב העלאות הריבית בניסיון לבלום את האינפלציה, ומעלים את הריבית ב-0.5% לריבית של כ-1% (בארה"ב) וב-0.4% לריבית של 0.75% (ישראל).

העלאות הריבית בארה"ב ובישראל ממשיכות לתדלק את התנודתיות הגבוהה בשווקים. התנודתיות הרבה מאופיינת במגמה שלילית, אך כמו בכל מגמת ירידות בשווקים - ישנם ימים בודדים בהם השווקים נצבעים ירוק בוהק, בין אם כתיקון לירידות החדות שנרשמו בימים קודם לכן, ובין אם כתגובה להתבטאויות פחות "ניציות" מצד יו"ר הפדרל ריזרב וחבריו – התבטאויות אלה נשמעו כמה פעמים במהלך החודש מצד חברי הפד', תוך התייחסות הפד' לנחישותו מצד אחד לבלום את האינפלציה, אך מצד שני לנסות ולהשיג "נחיתה רכה" עבור הכלכלה האמריקאית במקום מיתון חמור.

מעבר לתנודתיות הגבוהה בשוקי המניות, העלאות הריבית גרמו לפתיחת המרווחים בשוק האג"ח הקונצרניות, כך החלה לאחרונה להיווצר האטרקטיביות לחשיפה לאג"ח, למרות שברור כי  העלאות הריבית צפויות להימשך, ואולי אף מעבר לתחזיות הנוכחיות.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה מעורבת כאשר מדד ה-S&P500 סיים את החודש ללא שינוי, מדד הנאסד"ק ירד בכ-2.1%, מדד הדאקס הגרמני עלה בשיעור של כ-2.1% ומדד הניקיי היפני עלה בשיעור של כ-1.6%.

שוק המניות הישראלי סיים גם את חודש מאי במגמה שלילית מובהקת, כאשר מדד ת"א 35 ירד בכ-5.7%, מדד ת"א 125 ירד בכ-6.8% ומדד ת"א 90 ירד בשיעור חד מאוד של כ-9.7%.

איגרות החוב הקונצרניות המשיכו גם החודש להתנהל במגמה שלילית מאוד. מדדי התל בונד 60, 40, 20 ירדו בשיעור שנע בין 2.6% ל-3.6%. מדד אג"ח קונצרני כללי ירד בכ-2.1%, ומדד אג"ח ממשלתי כללי ירד אף הוא בשיעור של כ-2.1%.

התעשייה האקטיבית המסורתית בחתך של קטגוריות:

המגייסת העיקרית החודש הייתה קטגוריית הקרנות הכספיות. הקטגוריה גייסה סכום של כ-900 מיליון₪. 

קטגוריית אג"ח כללי, הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה, בהפרש ניכר משאר קטגוריות ההשקעה, רשמה החודש את הפדיון החודשי הגדול ביותר, פדיון של כ-3.3 מיליארד ₪.

קטגוריית אג"ח מדינה רשמה החודש פדיון גבוה של כ-820 מיליון ₪. 

קטגוריית מניות בארץ, שבחודש אפריל הייתה המגייסת הגדולה ביותר, סיימה את החודש במקום השלישי מבין הקטגוריות הפודות, כשרשמה פדיון של כ-430 מיליון ₪.

בקטגוריית אג"ח בחו"ל מגמת הפדיונות החריפה, כשבחודש מאי נרשם פדיון גבוה מאוד יחסית להיקף נכסיה, של כ-450 מיליון ₪, שמהווים כ-9% מנכסיה.

בדומה לחודש אפריל, גם החודש פדתה קטגוריית מניות בחו"ל סכום דומה, של כ-120 מיליון ₪.

קטגוריית חברות והמרה סיימה את חודש מאי עם פדיון זעיר של כ-20 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות

הקרנות הכספיות גייסו החודש כ-900 מיליון ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-850 מיליון ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו  כ-50 מיליון ₪. הגיוס לכספיות השקליות נובע מהעלאת הריבית וגם ממציאת מקלט לכספים שברחו מהקרנות המסורתיות.

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות

חודש מאי בתעשייה הפסיבית אופיין במגמה מעורבת, כשקרנות הסל סיימו את החודש עם גיוס של כ-870 מיליון ₪, כנראה, תודות לגיוס אחד גדול של משקיע מוסדי, בעוד שהקרנות המחקות פדו סכום של כ-740 מיליון ₪, כך שבסה"כ התעשייה הפסיבית גייסה בחודש מאי כ-130 מיליון ₪.

קטגוריית מניות בארץ בתעשייה הפסיבית, הינה הקטגוריה היחידה בחודש מאי שרשמה גיוס משמעותי, כשהגיוס כולו הגיע מתעשיית קרנות הסל.

הגיוס בקטגוריית מניות בארץ עמד על כ-1.3 מיליארד ₪, כשקרנות הסל תרמו כ-1.5 מיליארד ₪, ומנגד הקרנות המחקות סיימו את החודש עם פדיון של כ-200 מיליון ₪. 

קטגוריית מניות בחו"ל סיימה את החודש עם גיוס זעיר של כ-10 מיליון ₪, דבר שנבע מתרומה של כ-70 מיליון ₪ בקרנות הסל, ופדיון של כ-60 מיליון ₪ בקרנות המחקות.

קטגוריית חברות והמרה רשמה את הפדיון הגבוה ביותר בתעשייה הפסיבית, כשבניגוד לחודש אפריל שבו רק קרנות הסל סבלו מפדיון, החודש, קרנות הסל פדו כ-520 מיליון ₪ והקרנות המחקות רשמו אף הן פדיון של כ-260 מיליון ₪, כך שהפדיון הכולל הסתכם בכ-780 מיליון ₪.

קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות פדתה החודש כ-30 מיליון ₪.

קטגוריית אג"ח מדינה פדתה כ-60 מיליון ₪.

קטגוריית אג"ח בחו"ל פדתה כ-40 מיליון ₪.