אושרו תנאי ההעסקה של הדירקטורים ומנכ"ל שופרסל

שופרסל- תוצאות אסיפה כללית

 

 
עופר בלוך, מנכ״ל שופרסל, צילום: יוסי וייסעופר בלוך, מנכ״ל שופרסל, צילום: יוסי וייס
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/06/2022

שופרסל מודיעה כי באסיפה השנתית שהתכנסה ביום 21.6.22 התקבלו ההחלטות הבאות:
 
לאשר את מינויים כדירקטורים של החברה של איציק אברכהן, משה אטיאס, רון הדסי, שלמה זהר ואילן רון.

בנוסף, אושרו תנאי הכהונה וההעסקה למנכ"ל החברה, מר עופר בלוך.

להלן קישור לדיווח: