לראשונה - בנקים פי 3 - ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3

ברק קרנות נאמנות הודיעה על השקת קרן נאמנות המאפשרת למשקיעים למנף את חשיפתם פי 3 לענף הבנקאות בישראל

 

 

 
שי ברק, צילום: פאנדרשי ברק, צילום: פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/06/2022

להערכתנו ענף הבנקאות בישראל מהווה עוגן השקעה משמעותי בכל תיק השקעות, משקלן של מניות הבנקים נכון לסוף מאי 2022 במדד ת"א 35 מהווה 27.5% !.

באמצעות קרן הנאמנות החדשה, ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3, יוכל כל משקיע להיחשף למניות של הבנקים הגדולים בישראל : פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי ובינלאומי ולמנף את חשיפתו בפי 3**.

דמי הניהול השנתיים בקרן יהיו 0% וייגבה שיעור הוספה של 0.2%*.

ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 (מס' ני"ע 5135652)

הקרן מצטרפת למשפחת קרנות האולטרה של ברק קרנות נאמנות המאפשרות למשקיעים בארץ לנהל את תיק ההשקעות שלהם ולקבל חשיפה של פי 3 על גובה סכום ההשקעה הראשוני. באמצעות קרנות האולטרה יכול המשקיע הישראלי בעצם למנף את סכום ההשקעה שאותו הוא מעוניין להשקיע ללא הלוואה מהבנק**.

הקרן מוצעת החל מיום 29.6.2022

הקרן תסיים להתאים את נכסיה עד ליום 13.08.22.

*מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדארית. מנהל הקרן יהיה רשאי להעלות את השכר בקרן ביום 01.01.2023 (פרטים בעניין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 06.04.2021 אסמכתא: 2021-03-057462). 6 –  מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. A – עד 10% חשיפה למט"ח. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישה יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף למדיניות השקעות המלאה ולגורמי סיכון ייחודים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה ראה תשקיפי הקרנות באתר המגנא: www.magna.isa.gov.il, מספר אסמכתא לתשקיף הקרן: 2022-03-076987. **להערכת מנהל הקרן, אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.