קבוצת נקסטקום באמצעות חברת הבת סי אר איי נכנסת ליזמות בחו"ל בתחום האנרגיה

שותפות של נקסטקום (באמצעות חברה בת) וחברה ישראלית נוספת התקשרה במערך הסכמים להשקעה בפלטפורמה לפיתוח חוות סולאריות בארה"ב

 

 

 
Image by Michael Schwarzenberger from PixabayImage by Michael Schwarzenberger from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/06/2022

השותפות תחזיק, בחלקים שווים, ב-40% מחברה המאוגדת בארה"ב המפתחת חוות סולאריות ובוחנת כניסה ליזמויות חדשות בתחום האנרגיה הסולארית בארה"ב;

סך ההשקעה שמבצעת השותפות נאמד, בשלב ראשון, ב-5 מיליון דולר ועשוי לגדול עד לסך של 8 מיליון דולר;

בנוסף, השותפות תעמיד לחברה האמריקאית הלוואה עד לסך של 21 מיליון דולר לטובת מימון פיתוח פרויקטים חדשים.

קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, נכנסת לתחום היזמות באנרגיה מתחדשת בחו"ל באמצעות חברת היזמות שהוקמה ע"י נקסטקום ונושאי משרה שלה.  נקסטקום מדווחת כי שותפות של חברת היזמות ביחד עם חברה ישראלית נוספת שאינה קשורה לחברה שתוחזק בבעלות שווה של שתי החברות, התקשרה במערך הסכמים להשקעה בפלטפורמה לפיתוח חוות סולאריות בארה"ב. 

השותפות תרכוש 40% מהון המניות של חברת פיוז'ן, חברה אמריקאית הפועלת בתחום פיתוח חוות סולאריות בארה"ב לצורך הקמה והחזקה או מכירה, תמורת השקעה ראשונית בסך 5 מיליון דולר והשקעה נוספת בסך של 3 מיליון דולר אשר מותנית בעמידה באבן דרך ע"י החברה האמריקאית. 

השותפות מתכוונת לבצע כל הזדמנות עסקית של פיתוח, מימון ובעלות של פרויקטים בתחום האנרגיה הסולארית בארה"ב ובקנדה באמצעות פיוז'ן. במסגרת ההסכם, תעמיד השותפות לפיוז'ן הלוואה עד לסך של 21 מיליון דולר אשר תהיה ניתנת לניצול לשיעורין במשך תקופה של 9.5 שנים ממועד התקשרות הצדדים בהסכם ההלוואה, לצורך מימון פיתוח פרויקטים חדשים על ידי פיוז'ן.

עוד נקבעו, במסגרת ההסכם, מנגנונים לאופן אישור ביצוע פרויקטים חדשים בתחום הפעילות, וכן לעניין זכותם של השותפים לרכוש חלק בפרויקטים. 

חברת נקסטקום צברה בשנים האחרונות ניסיון רב ומיצבה עצמה כשחקן מוביל בישראל בתחום הקמה ותפעול של מתקנים פוטו-וולטאיים בכמה פרויקטים משמעותיים, בהיקפים גבוהים. בין היתר, החברה השלימה בשנים האחרונות פרויקטים עבור שיכון ובינוי אנרגיה, אנרגי'קס, EDF ומשק אנרגיה להקמת מערכות סולאריות  צפות וקרקעיות בהיקף מצטבר של כ-200 מיליון שקל. 

מחזור ההכנסות של נקסטקום בשנת 2021 חצה את רף חצי מיליארד שקל והסתכם ב-517 מיליון שקל, והרווח הנקי בשנת 2021 גדל ל-24.8 מיליון שקל, כ-4.8% מסך ההכנסות.

לגרף נקסטקום לחצו כאן

41 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 17.91 מיליון בנקסטקום
קרנות נאמנות שמחזיקות את נקסטקום. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כוון מניות ישראל 

2.43%

1552835.7

פסגות יתר

1.79%

1418133.6

כוון גמישה

1.67%

947419.2

פסגות מניות פלוס 

1.54%

232046.1

אילים מניות תשתיות

1.31%

805240.8

כוון מניות גלובלית U.S

1.11%

152439.3

כוון 30/70

1.07%

401450.4

הראל נבחרת מניות

1.06%

4502546.1

הראל איתן

1%

2037672

ורדן Flexible

0.99%

58617