בנק ישראל - אפיון טכנולוגי לתחליף דיגיטלי לצ׳ק מנייר

הארכת תקופת קול הקורא להתייעצות בנושא

 

 

 
Image by Adriano Gadini from PixabayImage by Adriano Gadini from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/06/2022

ב-23 במרץ 2022 פרסם בנק ישראל קול קורא להתייעצות בנושא האפיון הטכנולוגי של התצורה דיגיטלית של צ'קים.

זוהי הודעה על הארכת המועד להגשת פניות במסגרת קול הקורא עד לתאריך 15/07/2022.

תחום הצ'קים בישראל מהותי לכלכלה: בשנת 2021 מחזור הצ'קים היה 812 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-382 מיליארד ש"ח מחזור בכרטיסי חיוב. מתוכו, יותר מ-120 מיליארד ש"ח השתתפו בתעשיית ניכיון הצ'קים אשר מספקת, בין היתר, אשראי לעסקים קטנים.  

בנק ישראל בוחן מתווה במטרה לשמר את התכונות החיוביות של הצ'ק הקיים, ולשפר תכונות שטעונות שיפור.  התכונות הבולטות שנמצא נכון לשמר הן: אשראי ללא מסגרת אשר ניתן באמצעות צ'קים דחויים ומשרת צרכנים ועסקים, יכולת הסבת צ'ק לצרכים שונים כולל אשראי באמצעות ניכיון צ'קים, מעמד משפטי אשר נותן הגנות צרכניות ויכולת לפעול בהליך מקוצר בהוצאה לפועל, ועוד.  השיפורים המרכזיים הנדרשים הם: צמצום עד כדי מניעה של צ'קים חוזרים מסיבות טכניות כגון: חתימה לא תואמת, מועד שגוי ועוד; חלופה נוחה במקום התנהלות בנייר שמחייבת העברת צ'ק פיזי; צמצום מספר ימי הסליקה; חיווים ותיעוד במהלך ההעברה, ההסבה וההפקדה; התראות לקראת מועד הביצוע לשם היערכות כספית הולמת; ועוד. זאת, בנוסף לרפורמה שכבר יישם בנק ישראל בתחום, מעבר להפקדת צ'קים באמצעות סריקה באפליקציה בטלפון הנייד .

הבנק המרכזי רואה חשיבות רבה בממשק ישיר ושיח עם ריבוי השחקנים בתחום התשלומים אשר מאפשר את הבנת צרכי השוק וקשב להתפתחויות טכנולוגיות והזדמנויות לתחום במשק. במסגרת זו, בשבוע שעבר, ב-20 ביוני 2022, בנק ישראל קיים כנס רחב-היקף אשר אפשר "הצצה לעולם התשלומים העתידי" שבמסגרתו השתתפו ריבוי שחקנים פיננסים ולא פיננסים. ביו היתר, בכנס הוצג נושא קול הקורא. גורמים שטרם העבירו פניה בנושא פתרון טכנולוגי וארכיטקטורה עבור הוראת החיוב הדיגיטלית, בהתבסס על הדרישות ועל התנאים המופיעים בקול הקורא, מוזמנים לעשות כן , כמו גם גורמים אשר פנו ומעוניינים לערוך או לשנות את פנייתם.

מר עודד סלומי, מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה: "החשיבות בפיתוחו של הצ'ק הדיגיטלי, שצפוי לתת מענה לצרכים רבים הקיימים בשוק התשלומים הישראלי ויאפשר לנו להשתמש באמצעי תשלום חדש ומתקדם, הניב פניות רבות ומגוונות מהמערכת הפיננסית, ממשרדי הממשלה, מתעשיית התשלומים, מחברות פינטק, וכן מיזמים פרטיים שונים. כל אלו מדגישים את החשיבות שבנק ישראל מייחס לניהול שיח פתוח עם התעשייה, הממשל, השוק והקהילה, על מנת להתקדם יחד, להסיר חסמים, אך גם לשמור על היציבות ולנהל סיכונים כדי להצעיד את עולם התשלומים קדימה לטובת כלל הציבור בישראל. אנו מזמינים את הציבור המעוניין בכך לקחת חלק בתהליך פורץ הדרך."

לאור עניין רב, בנק ישראל מודיע על הארכת תקופת ההתייעצות עם בעלי עניין מקצועיים בתחום.

פניות תתקבלנה עד ליום 15 ביולי 2022.