HUB Security - שיתוף פעולה עם חברה אמריקאית התמחה בהפצת פתרונות סייבר

שיתוף פעולה ל-HUB Security | המניה מגיבה בחיוב

 

 

 
אייל משה, מנכ״ל HUB Security, צילום: רובי ליבוביץ׳אייל משה, מנכ״ל HUB Security, צילום: רובי ליבוביץ׳
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/06/2022

מנכ״ל HUB Security, אייל משה: ״החברה איתה נחתם הסכם שיתוף הפעולה היא אחת המובילות בתחומה, ואנו מצפים להכנסות בהיקפים משמעותיים. יש לנו מוצר Confidential Compute ייחודי ובלעדי, יש לנו יתרון תחרותי ברור בגזרה זו, ושיתוף הפעולה הזה ייצר סינרגיה למכירת מוצרי החברה, לחדירה לשוק האמריקאי בתחומים הרלבנטיים ולהכנסות בהיקפים משמעותיים״.

HUB Security הודיעה היום כי התקשרה בהסכם שיתוף פעולה עם חברת טכנולוגיה אמריקאית הפועלת בשוק האמריקאי ובשווקים בינלאומיים נוספים, למכירת פתרונות ה- Confidential Compute של HUB לגופי תקשורת גדולים בארה"ב. החברה שאיתה נחתם הסכם שיתוף הפעולה, היא חברה גלובלית מובילה בתחומה המציעה פרוטפוליו מוצרים משולב עם שירותים ופתרונות טכנולוגיים לעולמות ה 5G וה- edge computing לספקי תקשורת בארה"ב ובעולם. ההסכם מהווה תשתית מסחרית עבור החברה הזרה. 

הסכם שיתוף הפעולה יהיה בתוקף במשך 24 חודשים, וניתן להארכה בהסכמת הצדדים. ההסכם קובע כי הצדדים יציעו אחד לשני הזדמנויות עסקיות, ובהסכמה יגישו הצעה משותפת ללקוח פוטנציאלי. עוד נקבע, כי ההצעה תוגש על ידי החברה הזרה ועל שמה, כאשר ההצעה תבוצע בשיתוף פעולה עם החברה ובהתאם למפרט אותו יזמין הלקוח. כל הסכם עם לקוח, יבוצע בהסכמת הצדדים ויהווה הסכם נפרד. עם התקשרות בהסכם עם לקוח פוטנציאלי מכוח הסכם שיתוף הפעולה, החברה תתקשר עם החברה הזרה בהסכם ספק משנה או שההסכם ייחתם מול הלקוח יחד עם החברה הזרה, תקבולים שיתקבלו על יד החברה הזרה בגין חלקה של החברה יועברו אליה בהתאם לחלקה בפרויקט (back to back) כפי שנקבע בהצעה המשותפת.

החברה מעריכה כי הסכם זה בעל חשיבות אסטרטגית ויכולת לייצר סינרגיה למכירת מוצרי החברה, לחדירה לשוק האמריקאי בתחומים הרלבנטיים ואף הכנסות בהיקפים משמעותיים. בהקשר זה, מנכ״ל HUB Security, אייל משה ציין: ״החברה איתה נחתם הסכם שיתוף הפעולה היא אחת המובילות בתחומה, ואנו מצפים להכנסות בהיקפים משמעותיים. יש לנו מוצר Confidential Compute ייחודי ובלעדי, יש לנו יתרון תחרותי ברור בגזרה זו, ושיתוף הפעולה הזה ייצר סינרגיה למכירת מוצרי החברה, לחדירה לשוק האמריקאי בתחומים הרלבנטיים ולהכנסות בהיקפים משמעותיים״.