תחזית קופות גמל קרנות השתלמות - חודש שלילי נוסף בקופות הגמל, כמה ירדה התשואה ביוני ומתחילת השנה?

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לחצי הראשון של 2022 וליוני 2022!

 

 

 
Photo 236222427 Facebook Vladyslav Yushynov DreamstimePhoto 236222427 Facebook Vladyslav Yushynov Dreamstime
 

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה בע"מ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/07/2022

חודש שלילי נוסף ביוני (תשואה שלילית ממוצעת של 2.4%) סוגר חצי שנה כואבת בתעשיית הגמל עם תשואה שלילית ממוצעת של 7.4% מתחילת השנה, מעט יותר מחצי מהתשואה החיובית בשיעור של 14.3% שהושגה ב-2021.


מהטבלה שלעיל עולה באופן ברור שככל שרכיב המניות היה קטן יותר  (למשל, פנסיה לבני 60+), כך הנזק היה קטן יותר.
 
ואכן, שוקי המניות בעולם הציגו מגמה שלילית חזקה.

בארה"ב: ירידות שערים חזקות, כאשר מדד ה-500 S&P ירד ב-20.6%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-15.3% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, ירד ב-29.5%!.

גם באירופה נרשמה מגמה שלילית דומה: מדד ה-DAX הגרמני ירד ב-19.5%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-17.2% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 19.6%. 

ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור מתון יותר של 8.3%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-18.8%.      

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה שלילית אבל מתונה הרבה יותר מזו של מרבית שוקי המניות האחרים: מדד ת"א 35 ירד ב-7.5%, מדד ת"א 90 ירד ב-9.6%, מדד ת"א 125 ירד בשיעור של  8.4% ואילו מדד יתר 60 ירד בשיעור חד של 18.7%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה שלילית: מדד אג"ח קונצרני ירד ב-4.5%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה בשיעור חד יותר של 6.6% בשל המח"מ (משך החיים הממוצע)  הארוך יותר של מדד אגרות החוב הקונצרניות. 


יוני 2022: ירידות שערים 

התשואה הממוצעת של קופות הגמל: 2.4%-

איזה חודש מטורף: בשלב מסוים הירידות בשוקי המניות ובאגרות חוב הביאו את הקופות לתשואה שלילית עמוקה של כ-4% ורק ההתאוששות בחלק מעשרת הימים האחרונים של החודש צימקה את התשואה השלילית.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביוני 2022 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 2.4%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה שלילית של 1.9% לבין תשואה שלילית של 4.0%, יצוין כי החודש המנעד רחב במיוחד מה שמציין שונות גבוהה שנובעת בעיקר משיעור אחזקת המניות.


התשואה השלילית של הקופות החודש נבעה כמעט כולה מחולשת שוק המניות, בארץ ובעולם.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית : מדד ת"א 35 ירד ב-3.9%, מדד ת"א 125 ירד ב-4.1%, מדד ת"א 90 ירד בשיעור של 4.3%, ומדד יתר 60 ירד בשיעור של כ-2.6%.

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה שלילית חריפה הרבה יותר.

בארה"ב: ירידות שערים: כאשר מדד הדאו ירד ב-6.7%, מדד ה-S&P ירד ב-8.4% ואילו מדד הנאסד"ק ירד בשיעור של 8.7%. 

באירופה נרשמו ירידות שערים חדות: ה-DAX הגרמני ירד ב-12.3%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-8.4% וה-Eurostoxx 50 ירד ב-8.8%.

מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור קל של 3.6%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור של 7.1%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-1.3%, 0.9% וב-1.1% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות ירדו בשיעור של 0.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.4%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד על ב-0.6%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-0.2%.