אפקט יונט וגיבוי || חברות האשראי החוץ בנקאי יצטרכו להתרגל לתנאים חדשים - וגם צו איסור פרסום

קריסת יונט והקשיים של חברת גיבוי גרמה לתהיות בענף האשראי החוץ בנקאי האם קיימות חברות נוספות שעלולות להודיע על קשיי גבייה. החשש גבוה במיוחד עבור חברות שתיק האשראי שלהם צמח מהר מדי.

 

 

 
lawyers-Image by Claim Accident Services from Pixabaylawyers-Image by Claim Accident Services from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/07/2022

עד כמה הבעיות, החמורות יש לומר (ויש עדין צו איסור פרסום על חלק מהתהליך המשפטי, עליו לא נדבר פה), שהתגלו בשתי חברות האשראי החוץ בנקאי - יונט וגיבוי - ישפיעו על ענף הכולו? ב-2020 ו-2021 הנפיקו את עצמן שלל חברות לאשראי חוץ בנקאי (מיכמן, גיבוי, בלנדר, גמלא הראל, גמא, טריא ופיימנט הן רק חלק מהשמות). לרוב המשקיעים בענף היה ברור שיהיו בעיות עם חלק מהחברות הללו שלחלקן היה בשנה האחרונה אסטרטגיה עסקית של "צמיחה בכל מחיר". אסטרטגיה זו התגלתה כהרסנית במקרה של יונט וגיבוי. יונט, מעבר לעבירות על החוק לכאורה שנעשו בה, היא היום שוקת שבורה שההלוואות שהעניקה ולא תוכל להחזיר עוקפות את ההון העצמי של החברה (77 מיליון שקל). גיבוי צופה בחובות אבודים של החברה בהיקף של 38 מיליון שקל, שמתוכם 14 מיליון שקל נמצאים כבר כיום בקשיי גבייה. 

המשותף לשתי החברות המוזכרות הוא השימוש בסניפים מופרדים מהסניף הראשי ועיסוק במתינת אשראי כנגד צ'קים. על כן, זה לא מפתיע שהבנקים מתייחסים ביותר זהירות לחברות אלו. דוגמה לכך הייתה ההודעה של בול בשבוע שעבר. בול הודיע הודעה מצוינת על כך שחתמה מול הבנק על מסגרת אשראי חדשה ונוספת בהיקף של 30 מיליון שקל. אולם, החברה גם הודיעה כי אותו הבנק קבע קובננטים חדשים לגבי אותה מסגרת אשראי. במסגרת תיקון מסגרות האשראי התחייבה החברה כי סך האשראי ללקוח בודד במימון מיזמי נדל"ן לא יעבור את היקף ה-5 מיליון שקל. בנוסף שיעור מימון לווה בודד במימון מיזמי נדל"ן לא יעלה על 8% מסך תיק הלקוחות הכולל (שמכיל פדיון צ'קים ומימון לבנייה) ולא יעבור את 25% ההון העצמי של החברה. בנוסף פעילות מימון מיזמי נדל"ן של החברה לא תעלה על 60% מהפעילות הכוללת של החברה.
 
קריסת יונט והקשיים של חברת גיבוי גרמה לתהיות בענף האשראי החוץ בנקאי האם קיימות חברות נוספות שעלולות להודיע על קשיי גבייה. החשש גבוה במיוחד עבור חברות שתיק האשראי שלהם צמח מהר מדי. בול היא חברה שהציגה עלייה בתיק האשראי, אולם גם עלייה חדה ברווחים. עלייה חדה באשראי, לצד קושי ברווחים,  כפי שהציגה אשתקד יונט, היה מעלה חשד. תיק האשראי של בול צמח בחדות בשנה האחרונה מ-118 מיליון שקל לכדי 312 מיליון שקל ויעד החברה להגדילו עד לכדי 425 מיליון שקל. הרווח של בול אשתקד הסתכמה ב-8.4 מיליון שקל, לעומת 3.9 מיליון שקל ב-2020. החברה בהובלת אדוה עשור הונפקה בבורסה בתחילת השנה הנוכחית ונסחרת בשוווי נאה של יותר מ-180 מיליון שקל. 

בסוף מאי הנפיקה 500 אלף מניות ואופציות בהנפקה פרטית לנוקד בשיעור של 3.6% מהחברה תמורת 6 מיליון שקל (מחיר מניה של 12 שקל). קרן הגידור, בהובלת רועי ורמוס וחגי בדש, קיבלה בתמורה אופציות במחיר מימוש של 18.5 מיליון שקל שמנהלי הקרן יוכלו לממש אותן בכל עת ב-21 החודשים הקרובים. האופציות, על רקע השינויים במחיר החברה והענף, נמצאות היום עמוק מחוץ לכסף בעוד מניות החברה נסחרות במחיר של 11.4 שקל.

האם יהיו חברות נוספות שיפרסמו בקרוב הקשחת תנאים על רקע יונט וגיבוי? קשה לקבוע אולם לא סביר שהבנקים שלכל אורך השנים הצביעו על כך שחלק מחברות האשראי החוץ בנקאי אינן יציבות, לא ינצלו את מצב הענף.