חגיגת יולי בקופות גמל וקרנות השתלמות - התחזית: תשואה של כ 3.2% בממוצע במסלול הכללי

תחזית ביצועי קופות גמל וקרנות השתלמות הפנסיה ליולי 2022

 

 

 
dreamstime UPdreamstime UP
 

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה בע"מ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/08/2022

יולי 2022: עליות שערים חדות בשווקים התשואה הממוצעת של קופות הגמל: 3.2%

זהו החודש הטוב ביותר לקופות מאז ראשית השנה. ברוב חודשי השנה התשואות היו שליליות, פרט לחודש מרץ בו התשואה היתה חיובית ברמה של 0.7%.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביולי 2022 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 3.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 2.8% לבין תשואה של 4.2%. 


בחודש יולי נרשמו עליות שערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים: בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, וכל אלה פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות.  

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-6.5%, מדד ת"א 125 עלה ב-6.8%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 6.9%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של כ-5.8%.

גם שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית.

בארה"ב: עליות שערים נאות כאשר מדד הדאו עלה ב-6.7%, מדד ה-S&P עלה ב-9.1% ואילו מדד הנאסד"ק, שירד עד כה בשיעור הכי גבוה, עלה בשיעור חד של 12.3%. 

באירופה נרשמה מגמה חיובית מתונה יותר: ה-DAX הגרמני עלה ב-3.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-8.9% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-7.3%.

מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור של 3.7%.

לעומת זאת, המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור של 0.7%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-1.4%, 1.0% ו-1.2% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.8%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.8%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-1.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.0%, ואילו איגרות החוב השקליות עלו ב-1.5%. שוקי המניות בעולם הציגו מגמה שלילית חזקה.

בארה"ב: ירידות שערים חזקות, כאשר מדד ה-500 S&P ירד ב-13.3%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-9.6% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, ירד ב-20.8%.

גם באירופה נרשמה מגמה שלילית: מדד ה-DAX הגרמני ירד ב-15.1%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-9.8% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 13.7%. 

ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור מתון הרבה יותר של 3.4%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-19.3%.      

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה שלילית אבל מתונה בהרבה בהשוואה לשוקי המניות בארה"ב ובאירופה: מדד ת"א 35 ירד ב-1.5%, מדד ת"א 90 ירד ב-3.4%, מדד ת"א 125 ירד בשיעור של  2.2% ואילו מדד יתר 60 ירד בשיעור חד של 14.0%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה שלילית: מדד אג"ח קונצרני ירד ב-3.4%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה ב-5.5%.