סאפיינס יורדת כ 6%- לאחר פרסום דוחות - 144 קרנות מחזיקות כ 122 מיליון בסאפיינס

סאפיינס מסכמת את הרבעון השני של 2022 ההכנסות Non-GAAP ברבעון צמחו ב-3.1% לכ-118.6 מיליון דולר; ההכנסות בנטרול השפעת הפרשי מטבע צמחו ברבעון בכ-8.9%

 

 

 
רוני אל-דור, מנכל ונשיא חברת סאפיינס, קרדיט: באדיבות החברהרוני אל-דור, מנכל ונשיא חברת סאפיינס, קרדיט: באדיבות החברה
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/08/2022

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-12.7 מיליון דולר, וזאת בנוסף לחלוקה בסך של כ-25.9 מיליון דולר שבוצעה בחודש מאי השנה

בחודש יוני האחרון חברת הדירוג מעלות P&S העלתה את דירוג החברה ואגרות החוב לדירוג 'il.AA-' בתחזית יציבה.

חברת התוכנה סאפיינס, הנסחרת בבורסות נאסד"ק ות"א (NASDAQ, TASE: SPNS), ונמנית עם קבוצת פורמולה מערכות, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2022.


הכנסות החברה (Non-GAAP) ברבעון השני של 2022 צמחו בכ-3.1% ל-118.6 מיליון דולר, לעומת 115.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי מטבע, סאפיינס הייתה מציגה עלייה של כ-8.9% בהכנסות לעומת רבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי (Non-GAAP) ברבעון עלה בכ-4.8% לכ-20.7 מיליון דולר, לעומת כ-19.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח התפעולי (Non-GAAP) ברבעון עלה לכ-17.5%, בהשוואה לכ-17.2% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה (Non-GAAP) ברבעון הסתכם בכ-15.0 מיליון דולר (0.27 דולר למניה בדילול מלא), לעומת כ-16.0 מיליון דולר (0.29 דולר למניה בדילול מלא) ברבעון המקביל אשתקד.

רוני על-דור נשיא ומנכ"ל סאפיינס: "ההכנסות (Non-GAAP) של סאפיינס ברבעון השני של 2022 הסתכמו ב-118.6 מיליון דולר, עלייה של 3.1% לרבעון המקביל אשתקד. על בסיס שערי מטבע קבועים מייצגים, הציגה החברה שיעור צמיחה אורגנית של 8.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. המודל העסקי הייחודי של סאפיינס מוכיח עצמו כחזק, במיוחד בתקופה זו. עוצמת החברה הולכת וגדלה תוך שיפור הרווחיות, הצעת סל מוצרי ליבה רחב, ומערכת קשרים ישירים וארוכי טווח עם בסיס הלקוחות החזק שלנו. 

אנחנו רואים גידול בהזדמנויות שלנו בצפון אמריקה, לצד צבר הזמנות חזק מאוד שיש לנו באירופה ובשאר העולם. סאפיינס הורידה היום את צפי ההכנסות שלה מטווח של 495-500 מיליון דולר ל-480-485 מיליון דולר לשנת 2022, ומנגד החברה מעדכנת מעלה את תחזית שיעור הרווח התפעולי מטווח של 17.4%-17.6%, לטווח של 17.5%-17.7%. שינוי זה בהכנסות נובע בעיקר מהשפעת מט"ח שלילית וכן מעיכוב של חתימה על עסקה גדולה באירופה. על בסיס שערי מטבע קבועים מייצגים, אנו צפויים להציג ב-2022 גידול של 9.5% בהכנסות לעומת 2021. הודענו היום שדירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 0.23 דולר למניה, או 12.7 מיליון דולר בסך הכל בגין ששת החודשים הראשונים של 2022". 

הדיבידנד תואם את המדיניות העדכנית לחלוקה חצי שנתית של עד 40% מהרווח הנקי השנתי (non-GAAP). הדיבידנד ישולם ביום 30 באוגוסט 2022 לבעלי המניות של הרשומים סאפיינס ל-17 באוגוסט 2022.

סכום הדיבידנד כפוף לניכוי מס ישראלי במקור בשיעור של 25%, שישולם הן לבעלי מניות יחידים ישראלים והן לבעלי המניות שאינם ישראלים וזאת בהתאם למועד הקובע לחלוקה.

לגרף סאפיינס לחצו כאן

144 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 122.37 מיליון בסאפיינס
קרנות נאמנות שמחזיקות את סאפיינס. לרשימה המלאה