פסגות: שוק הדיור ימשיך להתקרר גם בחודשים הבאים - אבל מה יקרה למחירים ?

היקף המשכנתאות בחודש יולי מצביע על שינוי כיוון ולאור הירידה בביקוש לדירות חדשות מגמה זו צפויה להימשך.

 

 

 
מתן שטרית, צילום: רמי זרנגרמתן שטרית, צילום: רמי זרנגר
 

מתן שטרית, כלכלן בפסגות בית השקעות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/08/2022

בחודש יוני סך הכמות המבוקשת של דירות חדשות ירדה ב-6.7%, כאשר בסך הדירות החדשות שנמכרו נרשמה ירידה של 8.2%. מבחינת הקצב השנתי, הביקוש לדירות חדשות ירד ב-19.0% בהמשך לירידה של 6.4% בחודש הקודם. בסיכום הרבעון השני, חלה ירידה של 11.6% בדירות חדשות שנמכרו (שיעור שינוי רבעוני), כאשר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד חלה ירידה של 25.8%.

נתוני המשכנתאות שפורסמו היום (בנק ישראל) מצביעים גם הם על התקררות בשוק הדיור כאשר בחודש יולי נרשמה ירידה של 14.8% בהשוואה לחודש הקודם, וירידה של 12% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

נזכיר כי חלק גדול מהיקף המשכנתאות מושפע עדיין מעסקאות שנעשו עוד בתחילת השנה.
 
הנתונים שפורסמו היום על שוק הדיור בישראל מצביעים על כך שההאטה החלה וצפויה להתעצם בחודשים הקרובים.

הזינוק בריביות על המשכנתאות והעלייה החדה במחירי הדיור הפכו את היכולת של משקי הבית לרכוש דירה לפחותה באופן משמעותי, ולראייה, הביקוש לדירות חדשות הולך ופוחת בחודשים האחרונים.

היקף המשכנתאות בחודש יולי מצביע על שינוי כיוון ולאור הירידה בביקוש לדירות חדשות מגמה זו צפויה להימשך.

נזכיר כי לבנק ישראל נותרו עוד 3 החלטות ריבית עד סוף השנה כאשר בהחלטה אשר תתקיים בשבוע הבא אנו מצפים כי הריבית תעלה ב-50 נ"ב, מה שימשיך להכביד על נוטלי המשכנתאות.

בשורה התחתונה, גורמי הביקוש וההיצע הבסיסיים ממשיכים לתמוך בעליית מחירים, אך אנו מצפים להתקררות משמעותית ולקצב עלייה מתון יותר במבט קדימה.

כמות מבוקשת של דירות חדשות מול מחירי הדיור

היקף המשכנתאות בשנה האחרונה מול מחירי הדיור

x