הפד עמד בציפיות, ההחלטה המשמעותית תהיה בספטמבר

ההצהרה היתה כמעט זהה לזו שפורסמה בחודש שעבר

 

 

 
ד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאיד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאי
 

ד״ר גיל מיכאל בפמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/07/2023

כצפוי, הפד העלה את הריבית ב-25 נ"ב לטווח של 5.25-5.50%. ההחלטה באה על רקע האינדיקטורים המצביעים על המשך התרחבות הפעילות הכלכלית, אם כי בקצב מתון, גידול במספר המשרות בחודשים האחרונים, ושיעור האבטלה שנותר נמוך. עם זאת, האינפלציה, ובעיקר אינפלציית הליבה, נותרה גבוהה. במסגרת ההודעה, הפד מציין שמערכת הבנקאות בארה"ב איתנה וגמישה, אך תנאי האשראי מחמירים, למשקי בית ולעסקים, ומהלך זה צפוי להכביד על הפעילות הכלכלית, גיוס ההון, וגם צפוי לתרום להאטת האינפלציה, אך במידה שעדיין לא ברורה. 

כרגיל, הוועדה של השווקים הפתוחים שואפת לתעסוקה מלאה ולאינפלציה בשיעור של 2% בטווח הארוך יותר. לתמיכה ביעדים אלו, הוועדה החליטה להעלות את הריבית ותמשיך לבחון כל מידע נוסף בדרך להשגת אינפלציה של 2% לאורך זמן. כמו כן, הוועדה תמשיך לצמצם את גודל מאזן הפד באמצעות צמצום האחזקות באג"ח ממשלתי, באג"ח סוכנויות ממשלתיות ובניירות ערך מגובי משכנתאות של סוכנויות ממשלתיות.

ההצהרה הייתה כמעט זהה לזו שפורסמה בחודש שעבר, כאשר הפד שמר על נטייה לאפשרות של עוד צעדי הידוק בהמשך. השינוי הבולט בהצהרה היום הוא שבשדרוג להערכת הצמיחה הכלכלית, שמתוארת כעת כ"בינונית" ולא "צנועה" כפי שהייתה קודם. שמירה על הנטייה להדק עוד את המדיניות בהמשך מצביעה על כך שלמרות החדשות הטובות יותר על האינפלציה הכוללת, הפד עדיין מבקש שהשוק ישתכנע שישנה רצינות מצד הפד בנוגע לאפשרות של העלאת הריבית הנוספת ששולבה בתחזיות יוני, כל זאת בכדי למנוע התרופפות יתר של התנאים הפיננסיים. בנוסף, 

עם זאת, פגישת הפד הבאה תתקיים רק בעוד כמעט חודשיים ב-19-20 בספטמבר, כך שיש הרבה נתונים כלכליים שיגיעו עד אז. לכן, עדיין קיים סיכוי לכך שירידה משמעותית באינפלציית הליבה בחודשיים הבאים-- ביולי ובאוגוסט—וגם מאפייני נתוני התעסוקה ונתונים נוספים ישכנעו בסופו של דבר את הפד לעצור את מהלך העלאת הריבית, במיוחד אם נתוני התעסוקה יחלשו במידה משמעותית. בדבריו של היו"ר הוא הדגיש שלא תהיה הפחתה של הריבית בעתיד הנראה לעין.בעקבות פרסום ההחלטה ודבריו של היו"ר נרשמה עלייה קלה בציפיות לתוואי ריבית הפד.


x