מחיר הדלק - שר האוצר חתם על צווים להפחתת המס על בנזין במהלך אוגוסט 2023

מחיר הדלק לא ישתנה

 

 

 
Image by Alexander Fox, PlaNet Fox from Pixabay.Image by Alexander Fox, PlaNet Fox from Pixabay.
 

רשות המסים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/07/2023

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', חתם על צווים המפחיתים את מס הבלו ומס הקניה המוטלים על בנזין. הצווים קובעים כי במהלך חודש אוגוסט 2023 יחול על בנזין מס קניה ומס בלו בסכום של 2582.35 ₪ לאלף ליטר, כך שתחול הפחתה של 89 אגורות במחירו של ליטר בנזין לצרכן, לעומת מחירו ללא הפחתות מס. בעקבות ההפחתה צפוי מחירו של ליטר בנזין לצרכן לחודש אוגוסט להישאר על רמה של 6.85 שקלים לליטר.

מאז אפריל 2022, על רקע העלייה במחירי הדלק, חלות ברציפות הוראות שעה המפחיתות את מס הקניה ומס הבלו החלים על בנזין. הוראות השעה הנמצאות בתוקף כיום מביאות להפחתה של כ-41.5 אגורות מהמחיר של ליטר בנזין לצרכן לעומת המחיר ללא הפחתות מס.

הפחתה זו אמורה הייתה להצטמצם בסוף חודש יולי, כך שתחול הפחתה של 13 אגורות בלבד במחירו של ליטר בנזין לצרכן לעומת המחיר ללא הפחתות מס, אשר תעמוד בתוקף עד סוף השנה.

על מנת למנוע את העלייה הצפויה במחיר הבנזין, מורים הצווים שנחתמו כעת כי במהלך חודש אוגוסט 2023 תחול הפחתה במס אשר תביא להפחתה של כ-89 אגורות לליטר במחיר לצרכן, אשר תוקפה יפוג בחצות הלילה שבין ה-31 באוגוסט ל-1 בספטמבר.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "ממשיכים את המאבק ביוקר המחיה ומונעים העלאה של מחיר הדלק. המאבק ביוקר המחיה משותף לכולנו ואנו עושים את כל הצעדים הנחוצים להקל על אזרחי ישראל ולשמור על כלכלת ישראל".

x