טראקנט מדווחת על חתימת הסכם פיילוט עם חברת ההובלות LAZAR - המניה עולה מעל 6%

שהינה מחברות התובלה הגדולות ברומניה שבבעלותה מעל ל-900 משאיות

 

 

 
Photo Cammeraydave Dreamstime.comPhoto Cammeraydave Dreamstime.com
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/08/2023

לאחר קבלת האישורים ממשרד התחבורה הרומני לשיווק המכשיר ברומניה ובהמשך להתחלת הפיילוט עם חברת האוטובוסים הציבורית בבוקרשט.

טראקנט חותמת על פיילוט נוסף עם חברת ההובלות LAZAR לבחינת המכשיר הקטליטי לצמצום צריכת דלק והפחתת פליטות מזהמות במנועי סולר.

טראקנט, מתכבדת לדווח כי ביום 31 ביולי 2023 נחתם בין חברת בת בבעלות מלאה של החברה ברומניה לבין INTERNATIONAL LAZAR COMPANY S.R.L., חברת תובלה ברומניה שבבעלותה כ- 900 משאיות הסכם פיילוט לבחינת המכשיר הקטליטי, המשווק על ידי החברה לצמצום צריכת דלק והפחתת פליטות מזהמות במנועי סולר.
 
על פי ההסכם יותקן רכיב קטליטי, שיושאלו על ידי החברה ללקוח, על משאית המופעלת על ידי הלקוח לצורך בחינת התועלת של הרכיב הקטליטי ללקוח וזאת במשך תקופה של 60 יום.

בהסכם נקבע כי ככל שתוצאות הפיילוט יהיו לשביעות רצון הלקוח יהיה הלקוח רשאי לרכוש רכיבים קטליטיים במחיר ליחידה שטרם נקבע בהסכם.

נכון למועד דוח זה, החברה אינה יכולה להעריך את תוצאות הפיילוט, מידת שביעות הרצון של הלקוח מהרכיב הקטליטי ונכונותו לרוכשו, התנאים המסחריים למכירתו ותנאים רגולטוריים נוספים שעשויים להידרש לצורך מכירת הרכיב הקטליטי ללקוח.
x