חברת ישראייר האריכה את המו״מ לרכישת השליטה בחברת התעופה הצ׳כית Smartwing

זאת בעקבות ביצוע בדיקות נאותות נוספות לחברות אשר עשויות להתווסף למתווה המעודכן

 

 

 
Image by ThePixelman from PixabayImage by ThePixelman from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/08/2023

ישראייר פועלת לרכוש שליטה בחברת Smartwings (מעל ל- 50%), וכן במישרין ובעקיפין בחברות אשר נמצאות תחת שליטת Smartwings, לרבות חברת התעופה הצ'כית  CSA Czech Airlines.
 
תוקף הארכת המו״מ הינה ל-6 חודשים.

חברת ישראייר גרופ שמחה לעדכן כי חברת הבת, חברת ישראייר תעופה ותיירות, ובעלי מניות חברת התעופה הצ'כית Smartwings a.s הסכימו להאריך את המועד האחרון להשלמת המשא ומתן בדבר רכישת השליטה ב-Smartwings ובחברות הבנות והכלולות שלה על ידי ישראייר ב- 180 ימים, שתחילתם בתאריך ה- 4 באוגוסט 2023.

עיקרו של המשא ומתן בין הצדדים נוגע למתווה העסקה, לרבות מועד קבלת השליטה של ישראייר ב- Smartwings וכן בחברות בהן ישראייר תחזיק במישרין.

לפי מתווה העסקה המקודם, ישראייר תרכוש שליטה ב-Smartwings מעל ל- 50%, (להבדיל  מרכישת מלוא ההון המונפק והנפרע כ- 100% של (Smartwings, וכן תשלוט באמצעות החזקה במישרין ובעקיפין, בחברות אשר נכון לדוח מיידי זה נמצאות בשליטת Smartwings ובחברה/ות כלולה/ות נוספת/ות, לרבות חברת התעופה הצ'כית České aerolinie a.s, הידועה בשם CSA Czech Airlines, כאשר המתווה האמור מצריך מישראייר לבצע בדיקות נאותות נוספות לחברות אשר עשויות להתווסף למתווה המעודכן.

לפרטים נוספים על המשא ומתן, ולפרטים לגבי חברת Smartwings ולגבי הפקדת פיקדון בגובה 500 אלפי אירו על ידי ישראייר לטובת חברת China CITIC Group Ltd, ראה דיווחי החברה באתר המאיה.
x