החשיפה המנייתית החודשית של קופות הגמל - מגדילים מניות

חודש רביעי של הגדלת מניות של המוסדיים - אולם משקיעי השוק המקומי לא יהנו מכך - מעקב FUNDER. בדיקת פאנדר על בסיס נתוני גמל נט מראה כי החשיפה לחו"ל של המוסדיים גדלה לכדי 47.9% בממוצע, עלייה של יותר מאחוז לעומת החשיפה לחו"ל בחודש מאי ו-3% לעומת תחילת השנה

 

 
איור אילוסטרציה פאנדר איור אילוסטרציה פאנדר
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/08/2023


פאנל השקעות חדש!

מעקב פאנדר - המוסדיים ממשיכים להגדיל את החשיפה למניות אך שוק ההון המקומי לא יהנה מזה. בדיקת פאנדר על בסיס נתוני גמל נט מראה כי החשיפה לחו"ל של המוסדיים גדלה לכדי 47.9% בממוצע, עלייה של יותר מאחוז לעומת החשיפה לחו"ל בחודש מאי. בד בבד, על רקע המשך המגמה החיובית בשוק המניות בארה"ב ומחוץ לישראל החשיפה המנייתית של קופות הגמל גדלו לכדי 45.5% עלייה של 1% מחודש מאי ו-3% (!) מתחילת השנה. 

המסחר בחודש יוני התנהל על רקע אי וודאות ומתיחות סביב המגעים לקידום הסכמה רחבה בנושא הרפורמה המשפטית, באותו החודש הודיע רה"מ על חידוש החקיקה, למרות חוסר ההסכמה מצד האופוזיציה. המחלוקת סביב הרפורמה המשפטית הביאה להיחלשות השקל במחצית הראשונה של 2023 תוך תנודתיות, בכ-5% ביחס לדולר ובכ-7% ביחס לאירו.

העלייה בחשיפה לחו"ל על ידי המוסדיים נרשמה למרות עלייה בפערי הריבית בין המשק האמריקני לבין המקומי. אם בארה"ב עלתה הריבית לכדי 5.5% שיא של 22 שנים, ריבית הפריים בישראל נותרה 6.25%. עליות הריבית לא מנעה את העליות החדות בשווקים כאשר מתחילת השנה הנאסדק עלה יותר 30% וה-S&P 

האופטימיות בשווקים כאמור משותפת למוסדיים. מעקב פאנדר מודד את החשיפה המנייתית החודשית של קופות הגמל, שמנהלות יותר מ-600 מיליארד שקל עבור החוסכים הישראליים. על פי הנתונים של חודש יוני, המוסדיים ממשיכים להגדיל את החשיפה למניות. החשיפה המנייתית לחודש מאי עומדת על 45.5%, לעומת 44.5% בחודש הקודם. סך הכול מתחילת השנה, עלתה החשיפה של קופות הגמל למניות בשיעור של 3% וכעת נרשם חודש רביעי ברציפות של עליית חשיפה לשוק המניות. 

 

דצמ-22 מאי-23 יוני 2023  
חשיפה למניות חשיפה לחול חשיפה למניות חשיפה לחול חשיפה למניות חשיפה לחו"ל גוף
41.83% 50.27% 43.20% 60.77% 44.90% 65.43% אלטשולר שחם
37.30% 41.52% 38.40% 45.10% 39.41% 50.06% מיטב
43.22% 47.45% 44.73% 50.97% 47.24% 51.45% הפניקס
46.30% 44.98% 51.73% 53.35% 52.20% 54.02% מור
35.21% 38.65% 37.30% 42.80% 39.05% 44.97% כלל
46.54% 38.37% 47.98% 44.16% 47.57% 44.09% ילין לפידות
33.03% 38.55% 35.88% 38.65% 36.29% 36.30%  מנורה
41.82% 49.09% 42.32% 49.16% 42.42% 49.30% מגדל
61.50% 43.81% 65.28% 52.56% 66.37% 54.00% אנליסט
43.66% 24.47% 45.94% 29.59% 46.75% 30.50% אינפיניטי
35.58% 42.02% 36.77% 45.19% 37.88% 46.61% הראל
42.36% 41.74% 44.50% 46.57% 45.46% 47.88% ממוצע

 

נקודות מעניינות שעולות מן הבדיקה: הגוף המוסדי היחיד שהקטין את החשיפה שלו למניות בחודש יוני הוא ילין לפידות. ילין לפידות הוא גוף גמל שמנהל כ-46 מיליארד שקל תוך חשיפה גבוהה יחסית לשוק המניות לאורך השנים. בילין לפידות הקטינו את החשיפה בחודש יוני ל-47.6% לעומת חשיפה של 48% מתחילת השנה. עוד נקודה מעניינת בחודש יוני היא כי הפניקס, אחד הגופים הגדולים בענף הגמל עם נכסים מנוהלים בהיקף של כמעט 70 מיליארד שקל, הגדילו את החשיפה למניות בצורה החדה ביותר בחודש יוני עם עלייה של 2.5% בתוך חודש לכדי 51.45%, החשיפה הגבוהה ביותר למניות מבין חברות הביטוח. בהפניקס, ככל הנראה, מאמינים בהמשך המגמה החיובית בשווקים.  הגוף עם החשיפה הגבוהה ביותר הוא אנליסט עם חשיפה של 66.4%. אנליסט ממשיך לשמור על חשיפה גבוהה לאורך השנה, אולם הוא מגופי הגמל הקטנים יותר עם ניהול בהיקף של בין 15 ל-20 מיליארד שקל. הגוף עם החשיפה הנמוכה ביותר לחו"ל הוא מנורה מבטחים עם חשיפה של 36.3%. 

הגוף עם החשיפה הגבוהה ביותר לחו"ל הוא אלטשולר שחם עם חשיפה של 65.4%. בחודש יוני הגדיל אלטשולר, גוף הגמל הגדול בישראל שמנהלת 140 מיליארד שקל, הגדיל את החשיפה שלו לחו"ל בכמעט 5%. החשיפה של אלטשולר למניות גדלה במעט החודש לכדי 44.9% לעומת 43.2%. הגוף עם החשיפה לחו"ל הקטנה ביותר הוא אינפיניטי עם חשיפה של 30.5%. גם מנורה מבטחים עם חשיפה יחסית נמוכה של 36.3%.

החשיפה למניות וחו"ל של המוסדיים בענף הגמל -הנתונים בכתבה נלקחו מאתר גמל נט של רשות שוק ההון, האתר הרשמי אליו מדווחים את הנתונים 

 

דצמ-22 מאי-23 יוני 2023  
חשיפה למניות חשיפה לחול חשיפה למניות חשיפה לחול חשיפה למניות חשיפה לחו"ל גוף
41.83% 50.27% 43.20% 60.77% 44.90% 65.43% אלטשולר שחם
37.30% 41.52% 38.40% 45.10% 39.41% 50.06% מיטב
43.22% 47.45% 44.73% 50.97% 47.24% 51.45% הפניקס
46.30% 44.98% 51.73% 53.35% 52.20% 54.02% מור
35.21% 38.65% 37.30% 42.80% 39.05% 44.97% כלל
46.54% 38.37% 47.98% 44.16% 47.57% 44.09% ילין לפידות
33.03% 38.55% 35.88% 38.65% 36.29% 36.30%  מנורה
41.82% 49.09% 42.32% 49.16% 42.42% 49.30% מגדל
61.50% 43.81% 65.28% 52.56% 66.37% 54.00% אנליסט
43.66% 24.47% 45.94% 29.59% 46.75% 30.50% אינפיניטי
35.58% 42.02% 36.77% 45.19% 37.88% 46.61% הראל
42.36% 41.74% 44.50% 46.57% 45.46% 47.88% ממוצע
x