חברת אקסל סולושנס חתמה על הסכם מסגרת לספק ציוד תקשורת לסיבים אופטיים

שכולל נתבי LAN אלחוטיים ומוצרי תקשורת נלווים לאחת ממפעילות התקשורת בישראל

 

 

 
Image by Bruno from PixabayImage by Bruno from Pixabay
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/08/2023

אקסל סולושנס חתמה על הסכם ארוך טווח עם מפעיל תקשורת גדול בישראל וקיבלה הזמנה ראשונה על סך של 2 מיליון דולר 

על פי ההסכם, מפעיל התקשורת יוכל לבצע הזמנות נוספות באופן שוטף ללא צורך בהסכמים נוספים.

הלקוח יבצע הזמנות רכש של מוצרי התקשורת, מעת לעת בכפוף לתנאי ההסכם.

לדברי רונן שור, מנכ"ל אקסל סולושנס גרופ בע"מ: "אני שמח שכבר בחתימת ההסכם התקבלו ממפעיל התקשורת הזמנות על סך של 2 מיליון דולר. הסכם זה הינו אבן דרך חשובה מאוד ובפרט ביחס למפעיל התקשורת שחתם בפעם הראשונה עם חברת אקסל. אנו באקסל פועלים בנחישות להצעיד את אקסל להיות אחת מספקיות הציוד התקשורת והסייבר הגדולות בישראל."

חברת אקסל סולושנס גרופ בע"מ (להלן: "החברה") שמחה לעדכן כי בתאריך ה-3 באוגוסט, 2023, אקסל סולושנס בע"מ (להלן: "סולושנס"), חברת הבת בבעלותה המלאה של החברה, התקשרה לראשונה בהסכם מסגרת עם מפעיל תקשורת גדול בישראל, לקוח קיים של סולושנס שהינו צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה בה, לאספקת ציוד תקשורת לסיבים אופטיים, שכולל נתבי LAN אלחוטיים ומוצרי תקשורת נלווים, וזאת לתקופה לא קצובה כאשר כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בכפוף להודעה מוקדמת של כ- 60 יום.

מעת לעת הלקוח יבצע הזמנות רכש של מוצרי התקשורת בהתאם לתנאי ההסכם. 

נכון למועד זה, כבר התקבלו הזמנות של מוצרי תקשורת בתמורה כוללת של כ-2 מיליון דולר. 

יצויין כי אין התחייבות של הלקוח לבצע הזמנות של מוצרי התקשורת בהתאם להסכם, למעט התחייבות לפיה בנסיבות מסוימות של סיום ההסכם, לפני תום תקופת ההסכם, תהיה סולושנס זכאית לתשלום בגין הזמנות שבוצעו על ידי הלקוח ואושרו על ידיה לפני מועד הסיום האמור.

החברה רואה בהסכם זה, אבן דרך חשובה מאוד ובפרט ביחס ללקוח שחתם לראשונה מול החברה על הסכם מסגרת על פיו ניתן יהיה לבצע הזמנות נוספות באופן שוטף.

x