דלתא גליל - דוחות הרבעון מראים ירידה במכירות, גידול במכירות באינטרנט ושיפור הרווחיות הגולמית

אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל: "בחציון הראשון ביצענו פעולות שכללו צמצום מלאי, הגדלת שיעור רווח גולמי וייעול יכולות הייצור". במקביל המשכנו לפתח ערוצי מכירה ישירים, ומוצרים חדשים ללקוחותינו"

 

 

 
אייזיק דבח, מנכ״ל דלתא גליל, צילום: יח״צאייזיק דבח, מנכ״ל דלתא גליל, צילום: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/08/2023

תוצאות הרבעון השני משקפות פעולות שתרמו לשיפור הרווחיות הגולמית, הקטנת רמת המלאי, שיפור תזרים המזומנים וחיזוק המאזן.

הרווחיות הגולמית ברבעון השני עלתה ב-190 נקודות בסיס ל-40.4%.

תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 בסך 58.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2023 ו-69.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2023.

החברה מכריזה על דיבידנד של כ-7.0 מיליון דולר לרבעון השני.

החברה מאשררת את התחזית לשנת 2023 ומצפה לסיים את השנה עם הפחתה נוספת ברמת המלאי והחוב ושיעורי רווחיות גבוהים משמעותית במחצית השנייה של השנה.

דלתא גליל תעשיות בע"מ

דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELT/בורסת תל אביב), יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2023.

עיקרי תוצאות לרבעון השני לשנת 2023

התוצאות ברבעון הושפעו מההאטה העולמית בצריכה.

המכירות ירדו ב-10% (9% במטבע מקור) ל-443.6 מיליון דולר.

המכירות באמצעות אתרי האינטרנט של מותגי החברה עלו ברבעון השני ב- 13% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

שיפור בשיעור הרווחיות הגולמיות של 190 נקודות בסיס ל-40.4%.

הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים הסתכם ברבעון השני ב-30.9 מיליון דולר או 7.0% מהמכירות, לעומת 44.0 מיליון דולר או 9.0% מהמכירות, ברבעון מקביל אשתקד.

ה-EBITDA בנטרול IFRS16 ירד ב-27.1% ל-38.0 מיליון דולר לעומת רבעון מקביל אשתקד ועלה ב-33.3% לעומת 28.5 מיליון דולר ברבעון ראשון של 2023.

רבעון שלישי ברציפות של הפחתה ברמת המלאי המשקפת ירידה של 85.7 מיליון דולר ביחס ל-30 בספטמבר 2022.

תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 גדל ב-74.1 מיליון דולר ל-58.4 מיליון דולר.

ההון העצמי הגיע לרמת שיא של 713.6 מיליון דולר, עליה של 11% לעומת 30 ביוני 2022.

דלתא מכריזה על דיבידנד של 7.0 מיליון דולר, או כ-27.2 סנט למניה, שיחולק ב-30 באוגוסט 2023. המועד הקובע יהיה 17 באוגוסט 2023.

החברה מאשררת את התחזית שלה לשנת 2023.

אייזק דבח, מנכ"ל דלתא גליל, מסר:

"בעוד תעשיית ההלבשה העולמית מתמודדת עם אתגרים משמעותיים, התמקדנו במהלך החציון הראשון של השנה בביצוע מספר פעולות אסטרטגיות שכללו בין היתר, צמצום משמעותי של רמת המלאי, הגדלת שיעור הרווח הגולמי וייעול יכולות הייצור שלנו. במקביל המשכנו לפתח את ערוצי המכירה הישירים שלנו וכן לפתח מוצרים חדשניים עבור לקוחותינו. 

במהלך הרבעון השני של השנה הגדלנו את המכירות הישירות דרך החנויות הפיזיות והמסחר המקוון (אתרי אינטרנט) במרבית תחומי הפעילות. בנוסף, הצלחנו להקטין באופן משמעותי את רמת המלאי זה רבעון שלישי ברציפות בסך מצטבר של 85.7 מיליון דולר לעומת ספטמבר 2022, תוך השגת שיעור רווחיות גולמית גבוה על אף סביבה כלכלית מורכבת ומאתגרת המאופיינת במתן מוגבר של הנחות ומבצעים. אנו ממשיכים במגמת הצמיחה שלנו מול לקוחות אינטרנט מובילים ובעיקר מול Skims. הקיטון ברמת המלאי כאמור, סייע בשיפור תזרים המזומנים התפעולי בסך של 74.1 מיליון דולר, אשר חיזק את המאזן הפיננסי שלנו.. בנוסף, המשכנו לייעל את הפעילות על ידי צמצום הפעילות בסין לצד חיזוק שרשרת האספקה בכדי לשפר את הגמישות התפעולית שלנו ואת כושר התחרות".

מר דבח הוסיף כי: "במחצית השנייה של השנה, אנו צופים מגמת שיפור משמעותית בנפח מכירות וברווחיות עקב תוצאות DTC חזקות, תמהיל לקוחות משופר, עלות רכש והובלת מוצרים נמוכה יותר זאת תוך ניצול יעיל יותר של יכולות הייצור במפעלים שלנו. אנו צופים עמידה בתחזית שסיפקנו לשנת 2023 המונעת מצמיחה במכירות ובשיעורי הרווחיות, והמשך חיזור המאזן שלנו באמצעות קיטון עקבי ברמות המלאי והחוב".

מכירות

החברה מדווחת על מכירות של 443.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2023, ירידה של 10% (9% במטבע מקור) לעומת 491.3 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד. המכירות במחצית הראשונה של 2023 הסתכמו בסך של 886.0 מיליון דולר, ירידה של 9% (8% במטבע מקור) לעומת 975.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות באמצעות אתרי האינטרנט של מותגי החברה, עלו ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2023 ב- 13% וב-10%, בהתאמה לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד.

רווח גולמי

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2023 גדל ל-40.3% לעומת 38.5% מהמכירות ברבעון מקביל אשתקד. העלייה של 190 נקודות בסיס בשיעור הרווח הגולמי נבעה מתמהיל לקוחות, ערוצי הפצה ומגזרי פעילות וכן ירידה בעלויות השינוע אשר קוזזו בעיקר ע" עליה בהנחות וניצול נמוך יותר של מפעלי הייצור שלנו.

שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2023 עלה ב-150 נקודות בסיס ל-39.7% לעומת 38.2% מהמכירות בתקופה מקבילה אשתקד.

רווח תפעולי

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השני של 2023 ב-28.2 מיליון דולר, לעומת 38.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים הסתכם ברבעון השני ב-30.9 מיליון דולר או 7.0% מהמכירות, לעומת 44.0 מיליון דולר או 9.0% מהמכירות, ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2023 הסתכם ב-42.7 מיליון דולר, לעומת 72.7 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בנטרול סעיפים חד פעמיים הסתכם במחצית הראשונה של 2023 ב-50.7 מיליון דולר או 5.7% מהמכירות, לעומת 78.2 מיליון דולר או 8.0% מהמכירות, במחצית הראשונה אשתקד.

הקיטון בשיעור הרווח התפעולי בתקופות הדיווח של 2023 לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד, נבע בעיקר מהוצאות קבועות שיכולות לתמוך ברמת מכירות גבוהה יותר.

סעיפים חד פעמיים

כחלק מאסטרטגיית החברה לשיפור גמישות הייצור, יכולותיה וכושר התחרות שלה ולהמשך ייעול פעילותה, מבצעת החברה רה ארגון בפעילותה. כחלק מהתוכנית החליטה החברה במהלך הרבעון השני של 2023 על צמצום פעילות החברה בסין.

בנוסף לאמור לעיל, כללה תוכנית הארגון מחדש במחצית הראשונה של 2023 את הצעדים הבאים, שעליהם החליטה ברבעון הראשון של השנה:

סגירת המרכז הלוגיסטי של Bare Necessities והעברתו למיקור חוץ במקסיקו.

סגירת מפעל ייצור הגרביים בבולגריה במקביל לבניית המפעל החדש במצרים.

העברת פעילות הגזירה והתפירה מקהיר לאל-מיניה, הממוקמת בדרום מצרים.

צעדי התייעלות נוספים בתחום פעילות Seven for All Mankind.

העלות הכוללת של התוכניות הכלולה בתוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2023, כסעיף חד פעמי הסתכמה ב-6.0 מיליון ו-11.4 מיליון דולר, בהתאמה.

החברה מעריכה את החיסכון השנתי מהתוכניות בכ-12.5 מיליון דולר, שחלקו ינבע ב-2023.

בנוסף לאמור לעיל, כללו סעיפים חד פעמיים ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2023, הכנסה בסך של 4.0 מיליון דולר משינוי בשווי הוגן של תמורה מותנית בעסקת Bogart, וכן כ-0.7 מיליון דולר בגין הוצאות עסקה. 


רווח נקי

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של 2023 ב-15.1 מיליון דולר לעומת 22.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים הסתכם ברבעון השני של 2023 ב-16.6 מיליון דולר, לעומת 28.1 מיליון דולר ברבעון שני אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2023 הסתכם ב-18.1 מיליון דולר, לעומת 41.6 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח הנקי בנטרול סעיפים חד פעמיים הסתכם במחצית הראשונה של 2023 ב-24.3 מיליון דולר, לעומת 47.1 מיליון דולר במחצית הראשונה אשתקד.

רווח מדולל למניה

הרווח המדולל למניה הסתכם ברבעון השני של 2023 ב-0.53 דולר, לעומת 0.80 דולר ברבעון שני אשתקד. הרווח המדולל למניה, בנטרול סעיפים חד פעמיים הסתכם ברבעון השני של 2023 ב-0.59 דולר, לעומת 1.01 דולר ברבעון השני אשתקד.

הרווח המדולל למניה הסתכם במחצית הראשונה של 2023 ב-0.61 דולר, לעומת רווח מדולל למניה של 1.47 דולר למניה במחצית הראשונה אשתקד. הרווח המדולל למניה בנטרול סעיפים חד פעמיים הסתכם במחצית הראשונה של 2023 ב-0.85 דולר, לעומת רווח מדולל למניה של 1.68 דולר למניה במחצית הראשונה אשתקד.
EBITDA, תזרים מזומנים, חוב נטו, הון ודיבידנד

ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 הסתכם ברבעון השני של 2023 ב-38.0 מיליון דולר, לעומת 52.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. ה-EBITDA בנטרול IFRS 16 הסתכם במחצית הראשונה של 2023 ב-66.5 מיליון דולר, לעומת 94.7 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 בסך 58.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2023, לעומת תזרים ששימש לפעילות שוטפת בסך 15.7 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 בסך 69.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2023, בהשוואה למזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של 68.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

השיפור המשמעותי בתזרימי המזומנים התפעוליים כאמור, הן ברבעון השני והן במחצית הראשונה של 2023 בעיקר עקב צמצום רמות המלאי ושיפור ברמת ההון החוזר.

החוב הפיננסי בנטרול IFRS 16 ב-30 ביוני 2023 הסתכם ב-189.5 מיליון דולר, לעומת 217.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022 ו-218.4 מיליון דולר ב-30 ביוני 2022. 

הקיטון בחוב הפיננסי ליום 30 ביוני 2023 לעומת תקופות דיווח בשנת 2022 נבע מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת, אשר קוזז בחלקו ע"י השקעות הוניות ודיבידנדים.

ההון ל-30 ביוני 2023 גדל ב-11% לרמת שיא של 713.6 מיליון דולר, לעומת 641.6 מיליון דולר ב-30 ביוני 2022.

דלתא גליל הכריזה על דיבידנד של 7.0 מיליון דולר, או כ-27.2 סנט למניה, שיחולק ב-30 באוגוסט 2023. המועד הקובע יהיה 17 באוגוסט 2023.
תחזית לשנת 2023

דלתא גליל מאשררת את התחזית לשנת 2023, לרבות הצפי לסיים את השנה עם מלאי  וחוב נמוכים יותר ושיעורי רווחיות  גבוהים משמעותית במחצית השנייה של השנה. תחזית החברה אינה כוללת סעיפים חד פעמיים וכוללת השפעת IFRS 16.

תחזיות אלו מבוססות על ציפיות הנהלת החברה נכון למועד פרסום דוח זה ואינן כוללות השפעות לא ידועות עתידיות, לרבות מגמות מאקרו כלכליות. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאלה הצפויות בתחזיות, כתוצאה מסיכונים ואי ודאויות שאינם ניתנים לניבוי מדויק. לפיכך, אין כל ודאות כי האמור להלן אכן יתממש והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה.

המכירות בשנת 2023 צפויות להסתכם ב-2,000.0 מיליון דולר, לעומת 2,031.5 מיליון דולר בשנת 2022.

הרווח התפעולי לשנת 2023 צפוי להסתכם ב-192.0 מיליון דולר, לעומת 190.2 מיליון דולר בשנת 2022.

ה-EBITDA לשנת 2023 צפוי להסתכם ב-285.7 מיליון דולר, לעומת 284.2 מיליון דולר בשנת 2022.

הרווח הנקי בשנת 2023 צפוי להסתכם ב-120.9 מיליון, לעומת 120.6 מיליון דולר בשנת 2022. 

הרווח המדולל למניה בשנת 2023 צפוי לנוע בין 4.27 דולר, לעומת 4.33 דולר בשנת 2022.

מטבע מקור - נטרול השפעת שינוי בשער חליפין

פרסום זה מתייחס לסכומים מדווחים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) הכוללים השפעות תרגום עסקאות במטבע חוץ. הפרסום מתייחס גם לסכומים "במטבע מקור", שאינם כוללים את ההשפעה של תרגום מטבעות זרים לדולר ונחשב למדד פיננסי שאינו בהתאם ל-IFRS.

יש להיעזר במדדי ביצועי מטבע המקור בנוסף, ולא במקום מדדי הביצוע התפעוליים של דלתא המחושבים בהתאם ל-IFRS.

לגרף דלתא גליל לחצו כאן

186 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 140.27 מיליון בדלתא
קרנות נאמנות שמחזיקות את דלתא. לרשימה המלאה
x