רונן שור, מנכ"ל אקסל סולושנס: "חתימת הסכם עם מפעילות טלקום, ממצבת אותנו כמובילת שוק באספקת נתבים"

הארכת הסכם קיים לשלוש שנים נוספות, צפי אספקת המוצרים לתקופה הנוספת הינו בשווי של כ-20 מיליון דולר

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/08/2023

אקסל נדרשת לספק ללקוח מוצרים מתקדמים בשווי של כ- 7 מיליון דולר בשנה.
 
לדברי רונן שור, מנכ"ל אקסל סולושנס גרופ בע"מ: "חתימת ההסכם עם מפעילת הטלקום ממצבת את אקסל כמובילת שוק באספקת הנתבים לחברות התקשורת הגדולות במשק, לאחר שלפני כשבוע הודיעה החברה על הסכם שנחתם עם חברה נוספת בתחום.

בדומה להסכמים קודמים, מדובר בהסכם ארוך טווח ומשמעותי הכולל  אספקה של מערכות מתקדמות מהדור החדש.

התקשרויות אלו תורמות כאמור, למיצובה של החברה כספקית תקשורת מובילה בישראל וכן לפיתוח מואץ בפעילות הסייבר בקבוצה."

חברת אקסל סולושנס גרופ בע"מ שמחה לעדכן כי, חברת בת בבעלות מלאה של החברה, התקשרה בתוספת להסכם עם מפעיל טלקום מוביל בישראל, לקוח קיים של החברה שהינו צד ג' בלתי קשור לחברה, בדבר הארכת ההסכם.

לפי ההסכם, הלקוח מבצע מעת לעת, הזמנות רכש של מוצרים שונים, כאשר הארכת ההסכם הינה בקשר עם אספקת שני מוצרים  Broadband Gatway  מדורות מתקדמים מסוגים שונים.

התקופה הנוספת כאמור הינה לשלוש שנים נוספות לאספקת המוצרים המתקדמים ושירותים נוספים, אלא אם תסתיים קודם לכן בשל בקרות אירועים מקובלים כפי שהוגדרו בהסכם, כך שההסכם ימשיך לחול בהתאם לתנאיו ובכפוף לשינויים המפורטים בו, בהתאם להסכם, ההזמנה הראשונה מצד הלקוח של המוצרים המתקדמים, תסופק ב- 2024.

היקף ההזמנות הפתוחות במסגרת ההסכם נכון למועד הדיווח הינו כ- 4 מיליון דולר.

בכפוף לעמידת אקסל בהוראות ההסכם, נדרשת אקסל לספק ללקוח מוצרים מתקדמים בשווי של כ- 7 מיליון דולר בשנה.

כך, שבהנחה של ביצוע מלא של ההסכם לאורך כל התקופה הנוספת, אקסל צופה כי הלקוח ירכוש ממנה מוצרים מתקדמים בשווי כולל של כ- 20 מיליון דולר, כאשר הזמנה של המוצרים המתקדמים תבוצע באמצעות הזמנות רכש כאמור לעיל והתמורה בגין כל הזמנה תשולם בתנאי תשלום של שוטף + 90 ימים.

x