גיא ברנשטיין, מנכ"ל מג׳יק: "המודל העסקי הייחודי שלנו והיכולת להמשיך להציג תוצאות מעיד על הבסיס החזק לפעילות"

ההכנסות עלו בכ-0.4% לשיא של הרבעון השני של כ-137.6 מיליון דולר לעומת כ-137.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד | המניה יורדת כ=2% בבורסה

 

 

 
גיא ברנשטייןגיא ברנשטיין
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/08/2023

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP לרבעון השני עלה בכ-3.7% לשיא של הרבעון השני של כ-18.4 מיליון דולר לעומת כ-17.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי שער, הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP לרבעון השני צמח בכ-7.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לכ-19.1 מיליון דולר.

גיא ברנשטיין, מנכ"ל מג'יק תעשיות תוכנה: "ההכנסות לרבעון השני של 2023 הסתכמו בכ-137.6 מיליון דולר המשקפים צמיחה בהכנסות של כ-0.4% מול הרבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי שער הכנסות החברה ברבעון השני צמחו בכ-4.4% והרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP צמח בכ-7.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. המודל העסקי הייחודי והמגוון של מג'יק ויכולתה להמשיך ולהציג תוצאות שיא באופן עקבי ולאורך שנים במיוחד בתקופה זו המאופיינת בחוסר ודאות רבה ואתגרים כלכליים מעידים יותר מכל על הבסיס החזק של פעילותה, גמישותה העסקית כמו גם על יציבותה ואיתנותה הפיננסית. אנו ממשיכים להוביל פרויקטים מורכבים, אסטרטגיים ובליבת העסקים של לקוחותינו במגוון מגזרים בשוק בישראל ובארה"ב ובכל תחומי הטכנולוגיה, לרבות בתחומים הנמצאים בביקוש  גבוה: דיגיטל, דאטה, סייבר, ענן ומערכות ליבה תפעוליות וממשיכים להיות מחויבים להמשך יישום האסטרטגיה העסקית של החברה לבניית פורטפוליו מוצרים ושירותים נרחב היוצרים ערך ללקוחותינו בניהול, פיתוח, ייעול, האצה ושגשוג עסקיהם.”

מג'יק תעשיות תוכנה, (ת"א: מגיק; נאסד"ק: MGIC), המספקת שירותי ייעוץ בתחום ה-IT ומפתחת פתרונות לפיתוח יישומים ולאינטגרציה עסקית מדווחת על תוצאותיה הכספיות עבור הרבעון השני שהסתיים ביוני 2023.

דגשים פיננסיים לרבעון השני לשנת 2023 

ההכנסות ברבעון השני של 2023 עלו בכ-0.4% לשיא של רבעון שני של כ-137.6 מיליון דולר, לעומת 137.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי שער, הכנסות החברה ברבעון השני של 2023 היו עולות בכ-4.4% לשיא של כ-143.0 מיליון דולר. 

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2023 עלה בכ-3.2% לכ-15.4 מיליון דולר, לעומת 15.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי שער, הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני של 2023 היה עולה בכ-7.3% לשיא רבעון שני של כ-16.1 מיליון דולר. הרווח התפעולי לרבעון השני של 2023 כלל הוצאות בסך של כ-0.6 מיליון דולר בגין תגמול מבוסס מניות לעומת 0.1 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP. ברבעון השני של 2023 עלה בכ-3.7% לכ-18.4 מיליון דולר, לעומת 17.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי שער, הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP  של החברה ברבעון השני של 2023 היה עולה בכ-7.1% לשיא רבעון שני של כ-19.1 מיליון דולר.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של 2023 עלה בכ-18.2% לסך של כ-11.3 מיליון דולר, או 23 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 9.6 מיליון דולר, או 19 סנט למניה בדילול מלא, בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות מג'יק על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של 2023 עלה בכ-15.6% לסך של כ-13.5 מיליון דולר, או 28 סנט למניה בדילול מלא, לעומת כ-11.7 מיליון דולר, או 24 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד. 

מג'יק מורידה את תחזית ההכנסות לשנת 2023 מטווח של 585-593 מיליון דולר לטווח של 570-580 מיליון דולר. הפחתת תחזית טווח ההכנסות לשנת 2023 נובעת בעיקר מהמשך היחלשות השקל אל מול הדולר במחצית הראשונה של השנה וכן מהאטה בקצב צמיחת הכנסות החברה בארה"ב כתוצאה מצמצום השקעות בשירותי IT מצד חלק מלקוחות החברה בארה"ב בעיקר במגזרי התקשורת ושירותי הבריאות אשר נהנו מהיקף השקעות גבוה בשנת 2022. בנטרול השפעת הפרשי שער היתה תחזית טווח הכנסות החברה הנוכחית מסתכמת לסך של 592-602 מיליון דולר המשקפת צמיחה ריאלית של 6.2%-4.5% ביחס לשנת 2022.        

דגשים פיננסיים למחצית הראשונה לשנת 2023

ההכנסות במחצית הראשונה של 2023 עלו בכ-1.6% לכ- 280.0 מיליון דולר, לעומת 275.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי מטבע, הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2023 עלו בכ-6.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2023 ירד בכ-1.0% לכ- 30.8 מיליון דולר, לעומת 31.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי שער, הרווח התפעולי של החברה במחצית הראשונה של 2023 היה עולה בכ-4.8% לשיא מחצית ראשונה של כ-32.6 מיליון דולר.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP במחצית הראשונה של 2023 נשאר ללא שינוי על סך של כ- 36.9 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי שער, הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP של החברה במחצית הראשונה של 2023 היה עולה בכ-4.9% לשיא מחצית ראשונה של כ-38.7 מיליון דולר.  

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות מג'יק במחצית הראשונה של 2023 עלה בכ-11.1% לכ-21.4 מיליון דולר, או 44 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 19.3 מיליון דולר, או 39 סנט למניה בדילול מלא, אשתקד. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות מג'יק על בסיס Non-GAAP במחצית הראשונה של 2023 עלה בכ-6.8% והסתכם ב-26.4 מיליון דולר, או 54 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 24.7 מיליון דולר, או 50 סנט למניה בדילול מלא, אשתקד. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של 2023 הסתכם בכ-42.6 מיליון דולר, לעומת 18.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

נכון ל-30 ביוני 2023, היו בקופת החברה מזומנים, שווי מזומנים, פקדונות לזמן קצר וניירות ערך סחירים בסך של 106.0 מיליון דולר.

מג'יק מודיעה על חלוקת דיבידנד חצי שנתי

בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד עבור המחצית הראשונה של 2023 בסכום של 32.7 סנט למניה ובסכום כולל של כ-16.1 מיליון דולר, המהווים כ-75% מהרווחים בתקופה. 

הדיבידנד ישולם ב-13 בספטמבר, 2023 לכל בעלי המניות של החברה נכון לסגירת המסחר בנאסד"ק ב-30 באוגוסט, 2023.

על פי חוקי המס בישראל, תפחית החברה מהדיבידנד המשולם (בגין ניכוי מס במקור) 30% לכל בעל מניות המחזיק בלפחות 10% ממניות החברה, או 25% לכל שאר בעלי המניות, בכפוף למקרי פטור מסויימים. 

הדיבידנד ישולם בדולר אמריקני עבור מניותיה הרגילות של מג'יק אשר נסחרות בבורסת תל אביב, ועבור מניותיה הרגילות שנסחרות בבורסת נאסד"ק.

הודעה זו פורסמה בשפה האנגלית במערכת ה-EDGAR. נוסח זה הינו תרגום של המודעה לשפה העברית. בכל מקרה של סתירה בין המודעה בשפה האנגלית לתרגום המודעה בעברית, גובר הנוסח בשפה האנגלית כפי שפורסם במערכת ה-EDGAR.

לגרף מג׳יק לחצו כאן

154 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 122.7 מיליון במג׳יק
קרנות נאמנות שמחזיקות את מג׳יק. לרשימה המלאה
x