פרסום טיוטת צו איסור הלבנת הון לחברות תשלומים ויוזמי תשלום בסיסי

החלת הכללים על שירותי הנפקה של אמצעי תשלום, סליקה של פעולות תשלום וניהול חשבון תשלום, כמו ארנק אלקטרוני

 

 

 
Image by Steve Buissinne from PixabayImage by Steve Buissinne from Pixabay
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/08/2023

רשות ניירות ערך פירסמה להערות ציבור את טיוטת צו איסור הלבנת הון שיחול על חברות תשלומים ויוזמים בסיסיים. גופים אלו אשר יקבלו רישיון מהרשות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום אשר יכנס לתוקף ביוני 2024, יוכלו להציע לציבור שירותי תשלום מתקדמים ולהגביר את התחרות בתחום התשלומים בישראל.

שירותי תשלום כוללים שירותי הנפקה של אמצעי תשלום, סליקה של פעולות תשלום וניהול חשבון תשלום, כמו ארנק אלקטרוני. בנוסף לשירותים אלו, יוכלו בעלי הרישיון להציע גם שירותים טכנולוגים חדשים של ייזום בסיסי וייזום מתקדם. שירותי ייזום תשלומים הם אמצעי תשלום חלופי המגוון את דרכי התשלום לבתי עסק וזאת ללא צורך בשימוש בכרטיס אשראי. השירות מאפשר ללקוח, להעביר תשלומים מחשבון הבנק שלו, באופן פשוט ונוח וללא צורך בהזנת פרטי מקבל התשלום באופן ידני. הלקוח נדרש רק לאשר באופן מקוון ופשוט את הוראת התשלום מול הבנק שלו. 

על מנת לאפשר את פעילותם של בעלי הרישיון החדשים נדרש להחיל עליהם צו איסור הלבנת הון ומימון טרור, בדומה לשאר הגופים הפיננסיים, ובהתאם למחויבויותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל  כחברה מלאה בארגון הFATF (ארגון בינלאומי הקובע את הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור).  

נוסח טיוטת הצו, אשר תואם את צווי איסור הלבנת הון החלים על גופים פיננסיים אחרים בישראל, קובע, בין השאר, את חובת הזיהוי של מקבלי השירות, אימות פרטי הזיהוי, העברת דיווחים לרשות איסור הלבנת הון ושמירת רישומים ביחס לפעולות המבוצעות. עם זאת, טיוטת הצו מתייחסת גם למאפיינים הייחודים של שירותי התשלום המתקדמים שיינתנו על ידי בעלי הרישיון החדשים. כך למשל שירותי התשלום כיום מאופיינים בפעילות מקוונת בלבד ללא סניפים. לפיכך, יו"ר רשות ניירות ערך הוסמך בצו לקבוע אמצעי זיהוי חלופיים לזיהוי  פנים אל פנים של לקוחות על ידי בעלי הרישיון. כמו כן, הצו מתייחס למאפיינים הייחודים של פעילות ייזום התשלומים שנחשבת פעילות ברמת סיכון נמוכה להלבנת הון. כך למשל, פעילות זו מוחרגת מחובת הדיווחים הרגילים לפי הצו.  

ניתן לשלוח הערות ציבור עד ליום 13 בספטמבר 2023.

למסמך המלא, המפורסם באתר רשות ניירות ערך, ניתן ללחוץ כאן.

x