מיקי אדיב, מנכ"ל G1: "מציגים שיפור למרות גידול בהוצאות"

רבעון שישי ברציפות של שיפור בתוצאות ושיא בהכנסות | תגובה חיובית במניה בבורסה

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/08/2023

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו לכ-223.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-10% לעומת כ-202.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון  השני הסתכם לכ-37.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-9.6% לעומת כ-34.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון  השני הסתכם לכ-11.5 מיליון  ש"ח, גידול של כ -13.3%  לעומת כ- 10.1  מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בנטרול הוצאות חד פעמיות, הרווח התפעולי צמח ברבעון השני בכ-24% לכ-12.5 מיליון ש"ח.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני  הסתכם לכ-11.3 מיליון ש"ח.

הוחלט על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של כ-9.0 מיליון ש"ח.

סך הדיבידנדים שהוכרזו מאז ההנפקה עומד על כ-160.9 מיליון ש"ח.

תשואת הדיבידנד בשנה האחרונה עומדת על כ-9%.

מיקי אדיב, מנכ"ל קבוצת G1 מסר: "אנו שמחים להציג המשך תוצאות טובות ברבעון השני ובחציון הראשון לשנת 2023. זהו רבעון שיא בהכנסות עם המשך שיפור ברווח הגולמי. רבעון זה מצטרף לרצף של שיפור  כללי בתוצאות הפיננסיות  על פני ששת הרבעונים האחרונים מול הרבעונים המקבילים בשנים קודמות ורצף של שיפור כללי  בתוצאות הפיננסיות לאורך שלושת  החציונים האחרונים. השיפור בתוצאות בולט אף יותר לנוכח הוצאות הנהלה וכלליות בעלות אופי חד פעמי בסך של כ-2 מיליון ש"ח  בחציון הראשון של 2023 וגידול בהוצאות המימון בסך  של כ-1.2 מיליון ש"ח  בחציון הראשון השנה מול התקופה המקבילה אשתקד (על רקע עליית שיעורי  הריבית ). השיפור מבטא את המשך המגמה החיובית בפעילותה האורגנית של הקבוצה. 

הרווח הנקי וה- EBITDA  המתואמים (בנטרול הוצאות בעלות אופי חד פעמי) של הפעילות האורגנית של הקבוצה, הסתכמו  לכ-18 מיליון ש"ח וכ-40 מיליון, בהתאמה, בחציון הראשון של 2023.

קיבלנו את אישור הממונה על התחרות לעסקת "מיזוג פלוס", ואנו מקווים להשלימה במהלך החודשים הקרובים ולהתמקד בהטמעתה, תוך חיזוק הצעות הערך ללקוחותינו וללקוחות "מיזוג פלוס" בתחום מגורי היוקרה ובנייני המשרדים. אנו ממוצבים היטב להמשך הצמיחה האורגנית ולאיתור הזדמנויות נוספות של מיזוגים ורכישות סינרגטיות התואמות את אסטרטגית הצמיחה שלנו."  

נתונים נוספים לרבעון השני 2023:

הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בכ-223.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-10% לעומת כ-202.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מגידול בתחום פתרונות אבטחה בסך כ-10.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-5.9 מיליון ש"ח בתחום הטכנולוגיות וגידול של כ-4.0 מיליון ש"ח בתחום המוקדים.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לכ-37.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-9.6% לעומת כ-34.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מגידול בתחום פתרונות אבטחה בסך כ- 2.1 מיליון ש"ח וגידול בתחום המוקדים בסך כ-1.2 מיליון ש"ח.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-11.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-10.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13.3% .

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-8.0 מיליון ש"ח, גידול של כ -3.7% לעומת כ- 7.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-19.2 מיליון ש"ח גידול של כ-6.4% לעומת כ-18.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-11.3 מיליון ש"ח, לעומת  כ- 1.7 מיליון  ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי ליום 30 ביוני 2023 הסתכם לסך של כ-130.8 מיליון ש"ח .

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של 9.0  מיליון ש"ח.

x