התוצר המקומי הגולמי עלה ב-3.0% בחישוב שנתי

National Accounts: First Estimation for the Second Quarter of 2023 In the Second Quarter of 2023 - GDP Increased at Annual Rate of 3.0%

 

 
Photo Josepalbert13 Dreamstime.comPhoto Josepalbert13 Dreamstime.com
 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/08/2023

הרבעון השני של שנת 2023 לעומת הרבעון הראשון של שנת 2023 (שינוי מנוכה עונתיות בחישוב שנתי):

עלייה של 3.0% בתמ"ג.

עלייה של 2.8% בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא.

עלייה של 2.4% בתמ"ג העסקי.

עלייה של 3.6% בהוצאה לצריכה ציבורית.

עלייה של 1.9% בהוצאה לצריכה פרטית.

ירידה  של 1.1% בהשקעות בנכסים קבועים (עליה של 5.2% ללא אניות ומטוסים).

ירידה של 4.2% ביצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים.

ירידה של 7.5% ביבוא הסחורות והשירותים למעט ייבוא ביטחוני, אניות מטוסים ויהלומים.

הרבעון השני של שנת 2023 לעומת הרבעון השני של שנת 2022 (שינוי מנוכה עונתיות):

עלייה של 3.0% בתמ"ג.

עלייה של 3.2% בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא.

עלייה של 3.0% בתמ"ג העסקי.

עלייה של 2.8% בהוצאה לצריכה ציבורית.

עלייה של 1.1% בהוצאה לצריכה פרטית.

עלייה של 6.3% בהשקעות בנכסים קבועים (עליה של 7.2% ללא אניות ומטוסים).

ירידה  של 1.7% בייצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים.

ירידה של 6.4% ביבוא הסחורות והשירותים למעט ייבוא ביטחוני, אניות מטוסים ויהלומים.
x