יולי בביטוחי המנהלים – איילון מנצחים במסלול הכללי, מנורה מבטחים בקרן י׳, מגדל בתלויי גיל

שינויים בהובלה בתשואה ל-3 שנים במסלול מעל גיל 60 | מגדל וכלל מובילים בתשואות במסלולים תלויי גיל | כל הגופים בתשואות חיוביות החודש

 

 

 
Image-by-pressfoto-on-Freepik קרדיטים בתוך הכתבהImage-by-pressfoto-on-Freepik קרדיטים בתוך הכתבה
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/08/2023

בתמונה מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון, מנכ״ל הכשרה, צילום: שירעד שליט; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר.


ביטוחי המנהלים מציגים תמונה דומה לתשואות בשאר האפיקים, עם תשואות יפות, אך עם זאת מעט נמוכות יותר מהתשואות במסלולים המקבילים.

תשואות בקרן י' – מנורה מבטחים מנצחים באפיק

התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 2.05% מה שמביא את התשואה הממצועת מתחילת השנה ל-6.36%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-3.14%. מנעד התשואות החודש נע בין 1.69% (הכשרה) ל-2.16% (מגדל). תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 25.69%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים עומדת על 33.09%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 2.67%, איילון במקום שני עם 2.5%. מגדל מובילים גם מתחילת השנה עם 7.59%. ב-12 החודשים האחרונים המובילים הם הכשרה עם 4.46%. הפניקס (2.4% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 31.84%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 40.4%.

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים קרן י'

2.67%

7.54%

3.61%

22.33%

26.61%

12,359

18012

איילון קרן י'

2.50%

7.22%

3.66%

23.08%

29.59%

1,756

46012

הפניקס קרן י'

2.40%

6.71%

4.01%

31.84%

39.73%

32,935

7012

מגדל קרן י'

2.16%

7.59%

4.32%

25.91%

33.16%

74,989

17012

כלל קרן י'

2.03%

5.78%

1.24%

26.75%

33.76%

37,994

14012

הראל קרן י'

2.00%

7.09%

3.32%

24.24%

31.19%

24,097

259013

הכשרה קרן י'

1.69%

6.34%

4.46%

28.32%

40.40%

1,712

35012

ממוצע

2.21%

6.90%

3.52%

26.07%

33.49%

 

 תשואות מסלול כללי – איילון מנצחים באפיק

במסלול הכללי התשואה הממוצעת החודש מעט נמוכה יותר מקרן י', עם 2.02%, שמביאה את התשואה מתחילת השנה ל-6.51%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-3%. מנעד התשואות נע בין 2.07% (הכשרה) ל-2.16% (מגדל). התשואה ב-3 שנים האחרונות היא 23.2%, והתשואה ב-5 השנים האחרונות היא 30.25%.

איילון מנצחים החודש באפיק זה, עם 2.57%. הפניקס במקום שני עם 2.34%. הכשרה מובילים מתחילת השנה עם 7.65%, וגם בתשואה בשנה האחרונה עם 4.46%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 28.59% ו-35.69% בהתאמה.


ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון מסלול כללי

2.57%

7.48%

3.61%

21.11%

26.46%

1,326

116

הפניקס כללי

2.34%

7.01%

4.13%

28.59%

35.69%

19,335

50

מגדל כללי

2.16%

7.38%

3.39%

22.35%

28.76%

34,103

17013

הכשרה מסלול כללי

2.07%

7.65%

4.46%

22.76%

34.62%

4,523

62

כלל - כללי

1.98%

6.16%

1.91%

24.05%

30.53%

14,349

99

הראל מסלול כללי

1.82%

6.92%

3.01%

22.80%

27.92%

22,099

88

ממוצע

2.16%

7.10%

3.42%

23.61%

30.66%

 

 מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 2.1%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 6.79%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 2.17%. איילון מנצחים החודש עם 2.78%. מגדל מובילים מתחילת השנה וב-12 חודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 1.76%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 4.37%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 1.31%. מגדל מנצחים גם כאן עם 2.19%. מגדל מובילים בתשואה מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים, ול-5 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 1.42%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 4.37%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 1.31%. מגדל מנצחים החודש גם כאן עם תשואה של 1.42%. מגדל מובילים בתשואה הזמן מתחילת השנה, בשנה האחרונה וכן מובילים בתשואה ל-5 שנים. הראל עברו להובלה בתשואה ל-3 שנים.

ראוי לציין את איילון, שהחודש אנחנו מציגים את התשואה שלהם במסלולים תלויי גיל. במסלול עד גיל 50 איילון נכנסו לטבלאות הדירוג, אולם בגלל היקף נכסים נמוך, לא נכנסו לטבלאות הדירוג יחד עם שאר הגופים במסלול בין 50-60 ומעל גיל 60, למרות תשואות מרשימות.


ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון מסלול לבני 50 ומטה

2.78%

7.68%

3.31%

21.22%

25.10%

1,824

9636

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

2.55%

8.61%

3.94%

23.34%

29.28%

4,364

9599

כלל תלוי גיל עד גיל 50

2.28%

7.00%

2.05%

27.25%

33.01%

4,473

9659

הראל מסלול לבני 50 ומטה

2.19%

7.64%

3.15%

23.79%

28.17%

2,781

9562

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה מסלול לבני 50 ומטה

2.06%

7.28%

1.85%

21.08%

30.64%

268

9629

ממוצע

2.37%

7.64%

2.86%

23.34%

29.24%

 

 

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

2.19%

7.63%

3.44%

19.26%

25.71%

2,720

9604

כלל תלוי גיל 50-60

1.98%

6.47%

2.28%

20.77%

26.51%

1,985

9660

הראל מסלול לבני 50 עד 60

1.96%

7.08%

3.20%

20.33%

25.03%

1,468

9563

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 50 עד 60

2.44%

6.90%

3.35%

16.69%

21.19%

80

9670

הכשרה מסלול לבני 50-60

1.93%

6.61%

1.96%

19.58%

29.21%

161

9630

ממוצע

2.10%

6.94%

2.85%

19.33%

25.53%

 

 

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

1.42%

5.48%

1.88%

13.44%

20.01%

2,705

9729

כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

1.21%

4.76%

1.41%

13.66%

19.58%

2,072

9661

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

1.07%

4.60%

1.35%

12.51%

17.95%

1,765

9564

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 60 ומעלה

1.54%

4.97%

1.89%

11.80%

15.67%

55

9671

הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה

1.34%

4.74%

1.64%

16.85%

25.17%

123

9631

ממוצע

1.32%

4.91%

1.63%

13.65%

19.68%

 

 

(*) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(**) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.

x