השבוע שהיה - ירידות חדות עם ירידה בקצב הגיוסים לקרנות עוקבות S&P 500

סיכום שבוע המסחר בבורסה - ירידות שערים במדדים העיקריים | הציבור ממשיך להוציא כספים לחו"ל - רכש קרנות סל על מדדי חו"ל בעיקר S&P500 | מדד הבנקים ירד באופן מתון | מדד הביומד נותרת ללא שינוי | רכישות גם בקרנות נאמנות המשקיעות בחו"ל

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/08/2023

המסחר בבורסה בתל-אביב השבוע הסתכם בירידות שערים במדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

המסחר בשוקי העולם התנהל על רקע פרסום דוחות כספיים לרבעון השני של 2023 ע"י החברות הבורסאיות. מנתונים שהתפרסמו עולה כי: שיעור האינפלציה בארה"ב ב-12 החודשים האחרונים עלה מכ-3.0% ביוני 2023 ל-3.7% ביולי 2023, ושיעור האינפלציה בבריטניה ב-12 החודשים האחרונים ירד מכ-7.9% ביוני 2023 ל-6.8% ביולי 2023.

המסחר בת"א המשיך להתנהל סביב אי הוודאות המאפיינת את הרפורמה המשפטית, ועל רקע פרסום דוחות כספיים לרבעון השני של 2023 ע"י החברות הבורסאיות.

מנתונים שהתפרסמו עולה כי שיעור האינפלציה בארץ ב-12 החודשים האחרונים ירד מכ-4.2% ביוני 2023 ל-3.3% ביולי 2023.

חברת הדירוג הבינלאומית Fitch אישררה ביום שני את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+ והותירה גם את תחזית הדירוג "יציבה" ללא שינוי. Fitch ציינה בדו"ח הדירוג כי לתהליך הרפורמה המשפטית עלולה להיות השפעה שלילית על דירוג האשראי של ישראל.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו השבוע בכ-3.2% ובכ-3.8%, בהתאמה, לעומת ירידה של כ-1.3% בממוצע במדדי 500 S&P ו-Dow Jones בארה"ב, וירידה של כ-2.3% במדד 50 EURO STOXX באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את ירידות השערים השבוע הובילו מדדי חברות הנדל"ן, בראשם מדד ת"א-מניב חו"ל שירד בכ-6.2%.

יוצא דופן השבוע, מדד ת"א-ביומד שנותר ללא שינוי, ומדד ת"א בנקים-5 שרשם ירידה מתונה של כ-0.8%. השבוע פרסמו הבנקים דו"חות כספיים חיוביים לרבעון השני של שנת 2023, המעידים על עלייה ברווחיות כתוצאה מהעלאת הריבית וחרף העלייה בהפרשות להפסדי אשראי.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב המובילים, בראשם מדדי איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד לטווח ארוך שרשמו ירידה של עד כ-1.4%.

יוצא דופן השבוע, מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד דולר שעלה בכ-2.1% והגיע לשיא כל הזמנים, בהשפעת התחזקות הדולר ביחס לשקל בכ-1.5% והגעתו לשער הגבוה זה יותר משלוש שנים.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה השבוע והגיעה לכ-4.0% בסוף השבוע, לעומת כ-3.9% בסוף השבוע הקודם. זאת בדומה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה והגיעה לכ-4.3% בסוף השבוע, לעומת תשואה של 4.1% בסוף השבוע הקודם.

מדד התנודתיות VTA35 עלה השבוע והגיע לכ-15 נקודות בסוף השבוע, לעומת כ-14 נקודות בסוף השבוע הקודם. במקביל, המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה והסתכם בכ-115 אלף אופציות ביום השבוע, לעומת כ-94 אלף אופציות ביום בממוצע בשבוע הקודם.

בקרנות הסל, הציבור המשיך ורכש השבוע קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בעיקר על מדד 500 S&P, בסכום כולל של כ-150 מיליון שקל.(ירידה חדה בקצב בגיוס לקרנות עוקבות מדד S&P500 ביחס לשבועות קודמים. כתב פאנדר מוסיף)

מנגד, הציבור מכר קרנות סל על מדדי מניות בת"א, בעיקר מדדי ת"א-35 ות"א-125, וקרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות בת"א, בעיקר מדד תל בונד-60, בסכום כולל של כ-100 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור המשיך ורכש השבוע קרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בחו"ל בסכום כולל של כ-90 מיליון שקל, ומנגד המשיך ומשך השבוע מהקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א, בעיקר קרנות אקטיביות, סכום של כ-170 מיליון שקל.

בנוסף, הציבור המשיך והזרים השבוע לקרנות הכספיות סכום של כ-560 מיליון שקל. בהקשר זה יצוין כי בנק ישראל גייס בשבוע האחרון כ-33 מיליארד שקל בהנפקת מק"מ לציבור.

מדדי מניות

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-3.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.8%.

מדד ת"א–90

ירד השבוע ב-3.8%, ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה עלה ב-2.0%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-2.3%.

מדדי איגרות חוב

מדד תל גוב-צמודות

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-0.5%.

מדד תל גוב-שקלי

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.

מדד תל בונד-60

ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-3.1%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

הנפקת מניות

חברת הקלינטק סטורג' דרופ גייסה השבוע כ-2 מיליון שקל בהנפקת כתבי אופציה למניות, סדרה חדשה, לציבור בת"א.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו שלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור בת"א ע"י חברות בסכום כולל של כ-434 מיליון שקל.

כ-197 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב פתאל אירופה בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 4.3 שנים, ריבית 6.37%, ובדירוג A2 ע"י "מידרוג".

כ-152 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי מניף-פיננסים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 3.5 שנים, ריבית 7.22%, ובדירוג A3 ע"י "מידרוג".

כ-85 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה בוני התיכון בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 3.8 שנים, ריבית 7.75%, וללא דירוג.

חברת התחבורה הציבורית אגד (לא בורסאית) גייסה כ-494 מיליון שקל בהנפקה פרטית ראשונה של אג"ח למשקיעים מוסדיים מקומיים שנרשם השבוע למסחר ב-TASE UP.

החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 3.8 שנים, בריבית 3.64% ובדירוג -AA ע"י "מעלות".

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה בשוק איגרות החוב בתל אביב בסכום של כ-1.5 מיליארד שקל.

שונות

מדד המחירים לצרכן ומחירי הדירות

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% ביולי 2023 ועלה בכ-2.5% במחצית הראשונה של שנת 2023. בסיכום 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-3.3% נכון לסוף יולי 2023 לעומת כ-4.2% נכון לסוף יוני 2023.

מחירי הדירות בחודשים מאי-יוני 2023 – ירדו ב- 0.2% לעומת החודשיים הקודמים, וקצב ההתייקרות השנתי ירד ל-5.2% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לאחר שעלו בשיעור שנתי של כ-7.6% בחודשיים הקודמים.

שיעור הצמיחה רבעון שני שנת 2023

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן, לפיהם:

התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ברבעון השני של שנת 2023 ב-3.0% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם, בהמשך לעלייה של 2.9% ברבעון הראשון של שנת 2023. התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-1.1% בחישוב שנתי.

התוצר המקומי גולמי עלה במחצית הראשונה של שנת 2023 ב-3.3% בחישוב שנתי לאחר עלייה של 3.7% במחצית השנייה של 2022 ועלייה של 4.8% במחצית הראשונה של שנת 2022.

שיעור האבטלה – יולי 2023

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם נותר ללא שינוי והגיע לכ-3.8% ביולי 2023, זאת בדומה לשיעור שנרשם בחודש הקודם.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד והגיע לכ-3.4% ביולי 2023, לעומת כ- 3.5% בחודש הקודם.


x