גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד: "ארד ממשיכה להשקיע בפיתוח מוצרים חדשים ובהרחבת יכולות השיווק, השירות והתמיכה בלקוחותיה"

ההכנסות במחצית הראשונה גדלו בכ- 17.8% ל- 190.1 מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד | המניה יורדת ב- 7.39%-

 

 

 
קבוצת ארד, קרדיט: יח״צקבוצת ארד, קרדיט: יח״צ
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/08/2023

קבוצת ארד מפרסמת את תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2023 עם המשך צמיחה בהכנסות וברווחים. הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-7.8 מיליון דולר, גידול של כ-26% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה הסתכמו בכ-190.1 מיליון דולר, גידול של כ- 17.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם בכ-16.5 מיליון דולר, גידול של כ-40.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צ'אופן יו"ר דירקטוריון קבוצת ארד: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2023 עם צמיחה בהכנסות וברווחים, בה בולטת במיוחד הצמיחה בשוק האירופאי. לאור הסביבה העסקית הגלובאלית, תיתכן התמתנות מסוימת בקצב הצמיחה בטווח הקצר. ארד ממשיכה להשקיע בפיתוח מוצרים חדשים ובהרחבת יכולות השיווק, השירות והתמיכה בלקוחותיה, באופן שיאפשר את המשך הצמיחה של הקבוצה לאורך השנים הבאות."

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2023:

הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ-93.7 מיליון דולר, לעומת כ-83.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-11.7%. מרבית הגידול במכירות נוצר באירופה (גידול של כ-6.9 מיליון דולר) ובמכירות בארה"ב (גידול של כ-5 מיליון דולר).

הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-28.3 מיליון דולר (כ-30.1% מסך ההכנסות), לעומת כ-27.4 מיליון דולר (כ-32.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-3.1%. שיעור הרווח הגולמי הושפע מהיקף ותמהיל המכירות בטריטוריות בהן פועלת הקבוצה, ומימוש מכירות במכרזים גדולים בעיקר באירופה, המאופיינים בשיעור רווחיות הנמוך מהממוצע של הקבוצה.

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון השני הסתכמו בכ-5.7 מיליון דולר, לעומת כ-5.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הוצאות המחקר והפיתוח הינם בפיתוח מוצרים אולטרה סונים בשילוב פרוטוקולי תקשורת שונים, לשוק האמריקאי ולשווקים נוספים בהם הקבוצה מזהה פוטנציאל לשימוש בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים.

הוצאות מכירה ושיווק ברבעון השני הסתכמו בכ-8 מיליון דולר, לעומת כ-7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות השיווק והמכירה נובע בעיקר מעליה בהיקף המכירות.
 
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני הסתכמו בכ-5.9 מיליון דולר, לעומת כ-5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקר מגידול בהוצאות שכר ונלוות.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-8.8 מיליון דולר (כ-9.3% מסך ההכנסות), לעומת כ- 9.3 מיליון דולר (כ-11% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם בכ-12.5 מיליון דולר, לעומת כ-12.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-0.5%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון השני הסתכם בכ-7.8 מיליון דולר, לעומת כ-6.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-26%.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2023:

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה הסתכמו בכ-190.1 מיליון דולר, לעומת כ-161.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-17.8%. מרבית הגידול במכירות נוצר באירופה (גידול של כ-16 מיליון דולר) ובמכירות בארה"ב (גידול של כ-10 מיליון דולר).

הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם בכ-18.6 מיליון דולר, לעומת כ-16.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במחצית הראשונה הסתכם בכ-16.5 מיליון דולר, לעומת כ-11.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-40.5%.

ֿלגרף ארד לחצו כאן

133 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 134.56 מיליון בארד
קרנות נאמנות שמחזיקות את ארד. לרשימה המלאה
x